Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Planetaarisuus

Planetaarisuus vapaan sivistystyön opetukseen ja arkeen

Täydennyskoulutus
Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa vapaan sivistystyön henkilöstön osaamista ja tukea planetaarisen orientaation sisäistymistä osaksi opettajan ammatti-identiteettiä.
smart for good
 • Kasvatus ja opetusala
Laajuus:
3 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Monimuoto
Hinta:
0 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Miten toteutuu planetaarisuus vapaan sivistystyön arjessa ja opetuksessa?

Syksyllä 2024 käynnistyy kokemuksellinen ja uutta luova planetaarisen sosiaalipedagogiikan koulutus vapaan sivistystyön henkilöstölle. Opinnot tukevat ekososiaalisesti kestävää sivistystyötä, vahvistavat opettajan pedagogista osaamista, ammatti-identiteetin uudistumista ja kasvua.

Koulutus koostuu 3–4 kk ajalle jaksottuvista moduuleista (3 kpl), webinaareista sekä itsenäisestä opiskelusta ja vertaisoppimisesta. Osallistujat reflektoivat omaa opetustaan ja opettajuuttaan, rikastavat osaamista pienryhmissä sekä luovat ja kokeilevat menetelmiä fasilitoiduissa lähi- ja etätapaamisissa.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä OKKA-säätiön, Vapaa Sivistystyö ry:n ja Meri-Pohjolan opistopiirin kanssa. Koulutusohjelmaa toteutetaan vuosina 2024–2026 valtakunnallisesti. OPH-rahoituksen ansiosta osallistuminen on ilmaista.  

Kiinnostuitko? Tällä lomakkeella voit ilmoittaa alustavasta kiinnostuksestasi koulutukseen. 

Täyttämällä lomakkeen voit vaikuttaa koulutuksen toteutuspaikkakuntiin ja koulutusten toteutustapaan. Lomakkeen täyttäminen ei ole sitova ilmoittautuminen.


KOULUTUSOSIOIDEN KUVAUKSET

1. Planetaarinen oppiminen

Koulutusosion tavoitteena on luoda toimivia yhdessä työskentelyn ja kohtaamisen tapoja, perehtyä yhdessä planetaariseen sosiaalipedagogiikkaan ja oppimiseen, saada kokemusta kehollisista menetelmistä sekä pohtia omaa opettajuutta ja oppimispolkua koulutuksen aikana.

Teemat:

 • Planetaarinen sosiaalipedagogiikka vastauksena planetaarisiin kriiseihin
 • Vapaan sivistystyön tiekartta: ekososiaalinen sivistys
 • Planetaarinen sosiaalipedagogiikka

Harjoitukset:

 • Keholliset menetelmät maailmasuhteen rakentamisessa
 • Oman oppimispolun hahmottelu

Koulutusosio koostuu 1 h webinaarista, 7 h lähipäivästä, tutor-ryhmän ohjatuista kokoontumisista sekä vertaistapaamista, joissa teemana on oman työn ja opettajuuden reflektointi. 
 

2. Opettajan planetaarinen identiteetti

Toisen koulutusosion tavoitteena on vahvistaa ja syventää opettajan identiteettiä planetaarisena toimijana.

Teemat:

 • Opettaja planetaarisena toimijana
 • Yksilöharjoitukset: Oman työn kytkeytymisten ja merkitysten tunnistaminen
 • Yhdessäluominen: opettajuuden uudistuminen
 • Tulevaisuusmuotoilu: planetaarisen opettajan tulevaisuustaidot kotiin vietäväksi

Itsenäisen työskentelyn, tutor- ja vertaistapaamisten aiheena ovat askeleet oman opettajuuden ja opetuksen uudistamiseen. Koulutusosio koostuu 1 h webinaarista, 7 h etäjaksosta, tutor-ryhmän ohjatuista kokoontumisista sekä vertaistapaamista.  


3. Kokemusten jakaminen ja tulevaisuustyöskentely

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena tai etäopetuksena.

Koulutuksen aikana:

 • Tuodaan yhteen kokemukset oman työn uudistamisesta
 • Rikastetaan ideoita
 • Luodaan tulevaisuustyöpajassa näkymä vapaan sivistystyön tulevaisuuden oppimiseen

Koulutusosio koostuu 1 h webinaarista, 7 h fasilitoidusta lähi- tai etäpäivästä, tutor-ryhmän ohjatuista kokoontumisista sekä vertaistapaamista, joissa teemana on oman työn ja opettajuuden reflektointi. 

Vapaan sivistystyön opetushenkilöstö

Koulutus toteutetaan saman sisältöisenä kolme kertaa syksyllä 2024, keväällä 2025 ja syksyllä 2025. Koulutuspaikkakunnat ovat Joensuu / Kuopio (tarkentuu myöhemmin), Helsinki ja Oulu. Tarkempi aikataulu vahvistuu myöhemmin.

OPH rahoittaa hanketta. Koulutus on osallistujalle maksuton (opetus ja materiaalit).

Kuhunkin osioon mahtuu 25 ensimmäistä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisen voi perua ilmoittautumisaikana. Peruminen tehdään sähköpostilla kirjallisesti koulutuksen sihteerille.

Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumisestaan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä. 
Koulutuksen kieli on suomi.

Koulutus voidaan perua järjestäjän toimesta ilman, että siitä aiheutuu järjestäjälle maksuvelvoitetta.

Suomi

Yhteistyössä

OKKA-säätiö
Vapaa Sivistystyö ry

Kouluttaja

Erkka Laininen

Erkka Laininen

suunnittelupäällikkö

OKKA-säätiö

Erkka Laininen on toteuttanut 25 vuotta kestävyyskasvatusta, edistänyt oppilaitosten kestävän kehityksen työtä ja opetushenkilöstön täydennyskoulutusta eri koulutusmuodoissa, mukaan lukien vapaa sivistystyö. Hän on hankkeen vastuukouluttaja.

Arto O Salonen

Arto O Salonen

sosiaalipedagogiikan professori

Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteellisen tiedekunta

Arto O. Salosen asiantuntijuus liittyy kestävään hyvinvointiin. Hän työskentelee Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella sosiaalipedagogiikan professorina. Hänellä on kasvatustieteen dosentuuri Helsingin yliopistossa ja kestävän kehityksen dosentuuri Maanpuolustuskorkeakoulussa. Lisäksi Salonen on Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin jäsen ja Snellman-kesäyliopiston tiederehtori.

Maria Joutsenvirta

Maria Joutsenvirta

Lapin amk

KTT Maria Joutsenvirta on kestävään kehitykseen erikoistunut työelämän kehittäjä ja oppimismuotoilija. Hän kouluttaa ja valmentaa muutoksen tekijöitä, jotka haluavat lisätä sisäisiä valmiuksiaan toimia luovasti monikriisin oloissa. Joutsenvirran työtä määrittää tulevaisuuslähtöinen systeeminen ajattelu ja holistinen ihmiskäsitys. Hän on innostunut kehittämään ja soveltamaan planetaarista sosiaalipedagogiikkaa.

Silja Huttunen

Silja Huttunen

VTM Silja Huttunen on sosiaalipsykologi ja palvelumuotoilija, yhteiskehittämisen ja tulevaisuusajattelun fasilitoija ja työkaluiksi mallintaja.

Björn Wallén

Björn Wallén

puheenjohtaja

VST Ry

Björn Wallén on Vapaa Sivistystyö ry:n puheenjohtaja. Björn kutsuu itseään vapaan sivistystyön kokemusasiantuntijaksi. Hänellä on alalla pitkä kokemus, alkaen Lärkkullan opiston yhteiskunnallisten aineiden opettajana ja kehitysmaalinjan vetäjänä 1980-luvun loppupuolella. Hän on toiminut myös ruotsinkielisen opintokeskuksen rehtorina ja Lärkkulla-säätiön johtajana. Taustaltaan Björn on yhteiskuntatieteilijä, hän opiskeli sosiaaliantropologiaa ja sosiologiaa Helsingin yliopistossa. Globaalikasvatus ja planetaarinen sosiaalipedagogiikka ovat hänelle sydämen asia. Työuransa aikana hän on julkaissut kirjoja ja esseekokoelmia, aiheina mm. demokratia ja elinikäinen oppiminen. Tuorein teos Syväsivistys (2021), esittelee mm. syväekologi Arne Naessin ajatuksia ihmisen ja planeetan vuorovaikutuksesta.

Raisa Foster

Raisa Foster

FT Raisa Foster on kokenut kouluttaja, sosiaalipedagogiikan (Itä-Suomen yliopisto) ja tanssipedagogiikan (Taideyliopisto) dosentti.