Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

regulaatu

Pedagogista osaamista asiantuntijalle

Täydennyskoulutus
Vahvista omaa pedagogista osaamistasi - ota haltuun opetuksen ja oppimisen teoriaa ja käytäntöjä, rohkaistu kokeilemaan uutta!
smart for good
  • Kasvatus ja opetusala
  • Sosiaali ja terveysala
Laajuus:
5 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia, Sosiaali- ja terveysala
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
558 € (alv 24%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Koulutuksessa saat valmiuksia oman opetuksen, ohjauksen ja koulutuksen suunnitteluun, toteuttamiseen, kehittämiseen ja arviointiin sekä ymmärrystä erilaisten pedagogisten lähestymistapojen merkityksestä ja hyödyntämisestä. Koulutuksen aikana sovellat oppimasi suoraan käytäntöön ja kehität omaa työtäsi.

Kouluttajina verkko-opintojaksolla toimivat kokeneet kouluttajat, joilla on laaja-alainen osaaminen ja kokemus aiheesta.

Koulutus hyväksytään dosentilta vaadittaviksi 5 op pedagogisiksi opinnoiksi.

Koulutuksen sisältö:

  • Opetuksen, ohjauksen ja koulutuksen teoreettiset lähestymistavat ja periaatteet
  • Verkkopedagogiikka ja digitaalinen opetus ja ohjaus
  • Opetuksen, ohjauksen ja koulutuksen suunnittelu: oppija-analyysi, osaamistavoitteet, sisältöjen ja aktivoivien opetus- ja oppimismenetelmien valinta, oppimateriaalin valmistaminen, oppimisen ja opetuksen arviointi
  • Oman opetus-, ohjaus- tai koulutustapahtuman suunnittelu, toteutus ja arviointi

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina ja se koostuu oppimistehtävistä, niitä tukevasta materiaalista sekä verkkotallenteista. Koulutuksen laajuus on 5 opintopistettä (op), yksi op vastaa 27 tunnin työtä.

Opintojen ohjauksesta vastaavat kouluttajat, jotka auttavat opinnoissa ja antavat henkilökohtaista palautetta oppimisprosessin aikana.

Suosittelemme opintojen suorittamista lukukauden aikana. Opinto-oikeus on voimassa vuoden.

Koulutuksen jälkeen osaat

  • suunnitella ja kehittää omalle alalle liittyvää ohjausta, opetusta ja koulutusta
  • hyödyntää erilaisia pedagogisia lähestymistapoja
  • arvioida oppimisen prosessia ja tuloksia sekä pedagogisia ratkaisuja

Kaikille opetus-, ohjaus- tai koulutustyötä tekeville tai siitä kiinnostuneille, joilla ei ole pedagogisia opintoja.

450 € + alv 24 % (108 €), verollinen myyntihinta 558 €.

Koulutuksen opiskeluoikeus 1 vuosi. Opiskeluoikeutta on mahdollista jatkaa lukukausi (kevät 1.1–31.7 tai 1.8–31.12) kerrallaan. Opiskeluoikeuden jatkoaika on maksullista ja se on puolet koulutuksen alkuperäisestä hinnasta.

Verollinen koulutuspalvelu, AVL 39 §.

Verkkokurssille osallistumisen voi perua 14 kalenteripäivän sisällä ilmoittautumisesta, mikäli asiakas ei ole aloittanut verkkokurssin suorittamista. Jos ilmoittautuminen perutaan myöhemmin laskutetaan asiakkaalta kurssin hinta kokonaisuudessaan, vaikka asiakas ei olisi aloittanut verkkokurssin suorittamista. Verkkokurssin suorittamisella tarkoitetaan sitä, että asiakas on kirjautunut saamallaan kurssiavaimella oppimisympäristöön. Tällöin perumisoikeus ei ole enää voimassa. Peruminen tehdään sähköpostilla helena.karisto@uef.fi.

Ilmoittautuneen asiakkaan tilalle voi samasta yrityksestä tai organisaatiosta osallistua toinen henkilö, ellei esim. koulutukseen ole erillistä valintaa/pääsykoetta tai ellei vaihtamiselle ole muuta estettä. Osallistumisen vaihtamisesta ei peritä erillistä korvausta. Vaihdoksesta tulee ilmoittaa etukäteen tai viimeistään koulutuksen alkaessa.

Verkkokurssi on käytettävissä kuusi kuukautta opiskeluoikeuden alkamispäivästä.

Verkkokurssi voidaan perua järjestäjän toimesta ilman, että siitä aiheutuu järjestäjälle maksuvelvoitetta.

Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumisestaan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä.

Koulutuksen kieli on suomi.