Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

pastoraali

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Pastoraalipsykologinen psykoterapeuttikoulutus (psykoanalyyttinen viitekehys) 79 op

Haku on päättynyt ja opiskelijat on valittu.
smart for good
  • Sosiaali ja terveysala
Päivämäärä:
13.6.2022 - 1.6.2026
Ilmoittautumisaika:
16.11.2021 - 6.2.2022
Kampus tai kaupunki:
Helsinki
Kategoria:
Sosiaali- ja terveysala
Toteutusmuoto:
Monimuoto-opetus
Hinta:
-

Haku on päättynyt ja opiskelijat on valittu.

Pastoraalipsykologinen aikuisten yksilöpsykoterapeuttikoulutus (psykoanalyyttinen viitekehys) perustuu psykoanalyyttiseen ihmiskäsitykseen ja psykoanalyyttiseen persoonallisuusteoriaan. Psykoanalyyttisessa persoonallisuusteoriassa keskeistä on yksilön mielen tiedostamattomien elementtien olemassaolo ja mielen sisäinen dynaaminen kokonaisuus. Koulutuksen keskeinen tavoite on psykoanalyyttisen psykoterapian menetelmien mahdollisimman syvällinen oppiminen. Koulutuksessa perehdytään myös ihmisen uskonnollisen ja psyykkisen elämän väliseen vuorovaikutukseen sekä psykologian ja teologian väliseen reflektioon.

Koulutuksen kokonaislaajuus on 79 opintopistettä ja kesto neljä vuotta. Koulutus sisältää 71 op psykoterapeutin opintoja ja 8 op pastoraalipsykologisia opintoja. Koulutus on prosessinomainen opinto-ohjelma. Opinnot jakaantuvat teoria-, menetelmä- ja kliiniseen koulutukseen 44,5 op, psykoterapiatyön työnohjaukseen 12 op, psykoterapeuttiseen potilastyöhön 300 tuntia, opinnäytetyöhön 10 op ja koulutuspsykoterapiaan 12,5 op.

Lisähaussa koulutukseen valitaan 3-8 opiskelijaa. Hakukelpoiset hakijat kutsutaan soveltuvuushaastatteluun Helsinkiin maaliskuussa 2022. Valintahaastatteluajat ilmoitetaan helmikuun lopussa 2022. Soveltuvuushaastattelu on henkilökohtainen ja paikalla on 2 haastattelijaa. Haastattelun hinta on 240 euroa.

Jatkuva oppiminen verkkosivut

Koulutus on valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 mukaista psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavaa koulutusta. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti opiskelijalle kirjoitetaan todistus, jolla hän voi hakea psykoterapeutin ammattinimikettä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralta.

79 op

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on soveltuva terveydenhuollon- tai korkeakoulututkinto, 30 op psykologian tai psykiatrian opintoja ja vähintään kahden vuoden työkokemus mielenterveystyössä tai sitä vastaavissa tehtävissä sekä henkilökohtainen soveltuvuus psykoterapeutiksi. Koulutus on suunnattu erityisesti henkilöille, joita kiinnostaa ihmisen uskonnollisen ja psyykkisen elämän välinen vuorovaikutus sekä psykologian ja teologian välinen reflektointi. Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus tehdä psykoterapeuttista potilastyötä koulutuksen aikana.

Lue lisää hakuperusteista: https://www.uef.fi/fi/taydennyskoulutus-sosiaali-ja-terveysala

Aloituseminaari 13.6.2022 - Päätösseminaari touko-kesäkuussa 2026

Koulutuspaikkakunta on Helsinki.

Suomi

24 400 - 18 400 euroa (alv 0%). Lopullinen hinta muodostuu koulutuksen aloittavien opiskelijoiden määrän mukaan. Tämän lisäksi koulutukseen osallistuvalle tulee maksettavaksi oman koulutuspsykoterapian ja työnohjauksen kulut, jotka maksetaan suoraan palveluntarjoajalle sekä  koulutukseen kuuluvien kansallisten/kansainvälisten seminaarien kuluista (16 t).

 

Yliopisto laskuttaa maksajaa tai maksajia kahdeksassa (8) erässä neljän vuoden aikana.
Erät laskutetaan yksi erä kevät- ja toinen erä syyslukukaudella.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa. Koulutuksen pääkouluttajat ovat Martti Ajo, (TT, psykoanalyytikko VET, koulutuspsykoanalyytikkokandidaatti) ja Arja Pakarinen (TM, psykoterapeutti VET, koulutuspsykoterapeuttikandidaatti). 

Koulutuksen vastuuhenkilönä Itä-Suomen yliopistossa toimii Heli Koivumaa-Honkanen LT, MPH (JHU), psykiatrian professori, sosiaalipsykiatrian dosentti, psykoanalyytikko- ja kouluttajapsykoterapeutti (IPA). 

Hakeminen on maksutonta. Mikäli opiskelija vahvistaa koulutuspaikkansa, mutta peruuttaa osallistumisensa ennen koulutuksen alkua, tai ei saavu koulutukseen, yliopisto perii opiskelijalta [tai opiskelijan työnantajalta, jos opiskelijan työnantaja maksaa, tai yritykseltä] koulutuksen kokonaishinnasta 10 %. Mikäli opiskelija keskeyttää osallistumisensa koulutukseen koulutuksen alkamisen jälkeen, yliopisto perii opiskelijalta [tai opiskelijan työnantajalta, jos opiskelijan työnantaja maksaa tai yritykseltä] 20 % jäljellä olevan koulutuksen hinnasta, eikä jo laskutettuja eriä palauteta. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset. Opiskelijan on ilmoitettava keskeytyksestä välittömästi kirjallisena koulutuksen vastuusuunnittelijalle. Mikäli koulutuksen on sitoutunut maksamaan opiskelijan työnantaja (yritys), opiskelijan työnantajan vaihtuessa opiskelija vastaa siitä, että uusi työnantaja sitoutuu maksamaan koulutuksen maksamatta olevan osan. Opiskelija toimittaa uuden työnantajan sitoutumisen kirjallisesti yliopistolle. Mikäli uusi työnantaja ei sitoudu maksamaan koulutuksen maksamatta olevaa osaa, opiskelija maksaa sen itse.

Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/.

Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumisestaan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä. Koulutuksen kieli on suomi. Opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet - UEF Kamu Itä-Suomen yliopisto on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä.