Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Mies katsoo ja kuuntelee luentoa joogasalilla

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Opettajan ja oppilaan voimavarojen vahvistaminen – hyvinvointia ja oppimista

Tämän koulutuskokonaisuuden aikana, kokeneiden kouluttajien tukemana, opit tunnistamaan ne tekijät ja menetelmät, jotka edistävät sekä omaa, että koko työyhteisön hyvinvointia, pääset syventämään ymmärrystäsi vuorovaikutuksesta, tunteista ja myötätunnosta sekä saat työkaluja oman hyvinvoinnin vahvistamiseen ja itsesi johtamiseen. Saat mukaasi myös käytännön työkaluja työrauhan edistämiseen ja oppilaiden kehitystä tukevan toimintakulttuurin luomiseen.
smart for good
  • Kasvatus ja opetusala
Päivämäärä:
12.12.2023 - 12.12.2024
Laajuus:
11 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
0 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Koulutushanke sisältää neljä toisiinsa liittyvää toteutusta. Ensimmäisessä koulutuksessa osallistujat käyvät läpi positiivisen psykologian kokeiluohjelman, jossa he pääsevät itse kehittämään ja harjoittelemaan tunne- ja tietoisuustaitoja, keskittymistä, (itse)myötätuntoa ja vahvuuksien tunnistamista. Toisen koulutuksen sisältönä on ratkaisukeskeisyys ajattelu- ja toimintatapana, hyvinvoinnin edistämisessä, vuorovaikutuksessa ja lasten ja nuorten kanssa työskennellessä. Kolmannessa koulutuksessa vahvistetaan osallistujien resilienssiä, tunnistetaan psykologiseen turvallisuuteen liittyviä tekijöitä ja saadaan työkaluja työstä palautumiseen, sekä oman ja työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen. Neljännessä koulutuksessa oppimisen ohjaamista ja työrauhaa opitaan edistämään toimivien luokkahuonekäytänteiden avulla sekä ryhmän oppimista, kasvua ja hyvinvointia edistävän toimintakulttuurin vahvistamisen kautta.

 

1. Vahvistavaa vuorovaikutusta – ratkaisukeskeisyys, 2 op, 12.12.2023-20.2.2024

2. Voimavaroja ja tunnetaitoja – positiivisen psykologian kokeiluohjelma, 3 op, 15.2.2024-22.5.2024

3. Emotionaalinen älykkyys ja resilienssi voimavaroina arjen kohtaamisissa, 3 op, 5.9.2024-17.10.2024

4. Turvallinen ja rauhallinen koulupäivä kaikille, 3 op, 31.10.2024-12.12.2024

 

Ilmoittautuminen jaksoille 1. ja 2. on auki.
Syksyn 2024 koulutusten (jaksot 3. ja 4.) ilmoittautuminen alkaa keväällä.

Kaikissa koulutuksissa on iltapäiviin sijoittuvia webinaareja (aikataulut lisätiedoissa), sekä itsenäistä työskentelyä.

Koulutushanke tukee opetushenkilöstön sosioemotionaalista osaamista ja hyvinvointia. Osallistujat oppivat tunnistamaan ja tiedostamaan hyvinvointia ylläpitäviä ja vahvistavia tekijöitä ja menetelmiä, jotka edistävät itsensä johtamista ja jalkautuvat osaksi työskentely-ympäristöä.

Opetushenkilöstö: perusopetus, varhaiskasvatus ja esiopetus sekä lukio ja ammatillinen koulutus.

Vahvistavaa vuorovaikutusta – ratkaisukeskeisyys
Orientaatiowebinaari: 12.12.2023 klo 14.30 – 16.00
11.1.2024 klo 12.30 – 15.30
24.1.2024 klo 12.30 – 15.30
8.2.2024 klo 12.30 – 15.30
20.2.2024 klo 12.30 – 15.30

Voimavaroja ja tunnetaitoja – positiivisen psykologian kokeiluohjelma
Orientaatiowebinaari: 15.2.2024 klo 14.30 – 16.00
14.3.2024 klo 12.30 – 15.30
27.3.2024 klo 12.30 – 15.30
11.4.2024 klo 12.30 – 15.30
24.4.2024 klo 12.30 – 15.30
6.5.2024 klo 12.30 – 15.30
22.5.2024 klo 12.30 – 15.30

Emotionaalinen älykkyys ja resilienssi voimavaroina arjen kohtaamisissa
Alustava aikataulu:
(iltapäivät)
I torstai 5.9.2024
II torstai 19.9. 2024
III torstai 3.10.2024
IV torstai 17.10.2024

Turvallinen ja rauhallinen koulupäivä kaikille
Alustava aikataulu
(iltapäivät)
I torstai 31.10. 2024
II torstai 14.11.2024
III torstai 28.11. 2024
IV torstai 12.12.2024

 

Osallistujalle maksuton.

Koulutukseen otetaan 25 osallistujaa/opintojakso.

Ilmoittautumisen voi perua ilmoittautumisaikana. Peruminen tehdään sähköpostilla kirjallisesti koulutuksen sihteerille. Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumisestaan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä. Koulutuksen kieli on suomi. Koulutus voidaan perua järjestäjän toimesta ilman, että siitä aiheutuu järjestäjälle maksuvelvoitetta.

Kouluttaja

Merja Meriläinen on koulutukseltaan filosofian tohtori (FT), kasvatustieteen maisteri (KM), integratiivinen, ekspressiiviseen taideterapia- ja tunnelukkotyöskentelyyn erikoistunut skeematerapeutti, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, työnohjaaja (Story), WalkOut -luontotyönohjaaja sekä positiivisen psykologian erityisasiantuntija (Positive psychology practitioner®). Meriläinen on pitkän linjan opettajankouluttaja luokanopettajien aikuiskoulutuksessa Kokkolassa. Myös täydennyskoulutusten toteuttaminen sekä niissä kouluttajana toimiminen on tullut tutuksi lukuisissa koulutuksissa eri koulutusasteilla. Hän on kirjoittanut myös useita artikkeleita ja ollut mukana mm. kahden työnohjaukseen liittyvän teoksen julkaisussa.
 
Maarika Piispanen on koulutukseltaan kasvatustieteen tohtori, erityisluokanopettaja, integratiivinen, ekspressiiviseen taidetyöskentelyyn ja tunnelukkotyöskentelyyn erikoistunut skeematerapeutti, ratkaisukeskeinen terapeutti (sis. psykoterapeuttiset valmiudet), sielunhoitoterapeutti, työnohjaaja (Story) sekä neuropsykiatrinen valmentaja. Hän on toiminut vuosia opettajankouluttajana Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa ja on lisäksi aktiivinen kouluttaja erilaisissa hankkeissa ja täydennyskoulutuksissa. Tällä hetkellä hän toimii Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymällä Opetushallituksen opettajankoulutusta sisältävässä hankkeessa. Vankan opettajankoulutustaustan lisäksi Piispanen on kirjoittanut lukuisia artikkeleita ja ollut mukana mm. kahden työnohjauksellisen käsikirjan julkaisussa.
 
Molemmat kouluttajat ovat myös TRT® -menetelmäohjaajia ja –kouluttajia. TRT®  -menetelmä (Teaching recovery techniques) on ennaltaehkäisevän mielenterveystyön ryhmäinterventio traumalle altistuneille lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmille.  
 
Tutustu kouluttajiin ennakkoon:
Kumppanukset yhdessä meistä tulee enemmän
Omat ja työkavereiden kyvyt piilosta päivänvaloon pelikorttien avulla