Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Lukiolaisia.

MOOC: Suuntaa LukiOpolulle - koko koulu ohjaa ja tukee lukiossa

MOOC
Kurssi tarjoaa välineitä vahvistaa opetus- ja ohjausalan ammattilaisten erityispedagogista ja ohjauksellista osaamista.
smart for good
Laajuus:
5 op
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
-
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Kurssi tarjoaa välineitä vahvistaa opetus- ja ohjausalan ammattilaisten erityispedagogista ja ohjauksellista osaamista sekä holistista, ”koko koulu ohjaa ja tukee”-ajattelua. Viiden (5 op) opintopisteen koulutuskokonaisuus on osa kehitetty osana Suuntaa LukiOpolulle -hanketta (OKM, 2018–2021), jossa on pilotoitu tutkimusperustaisia yksilöllisten tarpeiden mukaisia oppimista ja urasuunnittelua tukevia sekä yhteisöllisyyttä vahvistavia ryhmänohjausmalleja alueen lukioissa. Vaikka kurssin painopiste on uudistuvan lukion tarpeissa, tarjoaa se näkökumia myös muihin oppilaitoksiin.

Kurssi on kaikille avoin. Avoin oppimateriaali sopii erityisesti erityisopetuksen ja ohjausalan toimijoille kouluasteesta ja ohjausympäristöstä riippumatta. Sisällöt soveltuvat myös muille kasvatus- ja ohjausalan toimijoille (ml. opiskeluhuollon ammattilaisille).  

Opintojakso on tarjolla myös opiskelijoille, joilla ei ole tutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta Itä-Suomen yliopistoon (ns. MOOC-opiskelijat). Opintojakson materiaalit ovat vapaasti saatavissa DigiCampus-oppimisympäristössä. 

Saadakseen opintokokonaisuuden (5op) suoritettua tulee opiskelijan tehdä kaikki kolme moduulia hyväksytysti (vähintään arvosana 1). Jokaisen moduulin arvosana on painoarvoltaan yhtä suuri, jolloin opintojakso arviointi muodostuu kolmen moduulin arvioinnin keskiarvona. Opintojakson oppimistehtävien suorittamiseksi suljetussa DigiCampus-ympäristössä ja opintopisteiden opintorekisteriin kirjaamiseksi opiskelijan tulee ilmoittautua opinto-oikeuden saamiseksi avoimen yliopiston opiskelijaksi opintojaksolle "Ohjauksen erityisala, koko koulu ohjaa ja tukee lukiossa". Lisätietoja ja avoimen ilmoittautuminen koulutushaussa.