Hyppää pääsisältöön

Sähkökatkoihin varautuminen yliopistossa

Lapsi katsoo ulos ikkunasta

MOOC: Lastensuojelun perusteet

smart for good
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
-
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Sosiaali- ja terveysala
Toteutusmuoto:
Itseopiskelu, Verkko-opetus
Hinta:
-
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on omaksunut perustiedot lastensuojelusta ja monitoimijaisesta lasten suojelutehtävästä sivistys-, sosiaali- ja terveysalan työssä.

Opiskelija
• Tunnistaa lastensuojelun ja monitoimijaisen lasten suojelutehtävän tarpeen kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollonalalla
• Osaa jäsentää lastensuojelun lakisääteistä perustaa ja lastensuojelutarpeen taustalla olevia tekijöitä
• Tuntee lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun prosessin vaiheita ja osaa suhteuttaa oman roolinsa ja velvollisuutensa osana prosessia
• Tietää puheeksiottamisen, ilmoitusvelvollisuuden ja salassapidon käytäntöjä kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollon alojen työssä

Jäsennys lastensuojelutarpeen taustalla olevista tekijöistä, perus- ja erityisentason tuen palveluista ja lastensuojelun prosesseista. Monitoimijaisen suojelutehtävän tarve kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollonaloilla. Oman ammatillisen paikan jäsentäminen ja suhde muihin ammattilaisiin lastensuojelun kontekstissa. Lastensuojelunlain velvoitteet puheeksiottamisen, ilmoitusvelvollisuuden ja salassapidon kontekstissa. Salassapidon käytännöt kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollon alojen työssä; lastensuojeluilmoitus, SHL-ilmoitus, ennakollinen lastensuojeluilmoitus sekä poliisiviranomaisen näkökulma ilmoitusvelvollisuuteen.

3 op

Opintojakso on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Suomi

Opiskelija suorittaa opintojakson itsenäisesti verkossa. Opintojakso ja sen aineistot ovat vapaasti tutustuttavissa oppimisalustalla.

Ne opiskelijat, jotka haluavat suorittaa opintojakson, ilmoittautuvat oppimisalustalla olevien ohjeiden mukaisesti: ilmoittautumiset oppimisalustalla

Tämän jälkeen oppimisalustan tehtävät avautuvat suoritettaviksi. Hyväksytty suoritus voidaan lukea osaksi vapaavalintaisia opintoja. 

Opintojakso kuuluu Turun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteiselle Osaamispuu.fiTM -alustalle.

Verkkokurssi löytyy Digicampus-alustalta

Lisätietoja opintojaksosta Osaamispuu-sivustolla