Hyppää pääsisältöön

Sähkökatkoihin varautuminen yliopistossa

Pyöreitä tarroja lasiseinällä.

MOOC: Kansanterveystieteen perusteet

Kansanterveystiede tieteenä, terveys-sairaus-käsitykset, keskeiset kansanterveysongelmat, terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy, terveydenhuollon rooli.
smart for good
Päivämäärä:
15.9.2022 - 15.11.2022
Ilmoittautumisaika:
-
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Sosiaali- ja terveysala
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus, Itseopiskelu
Hinta:
-
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Kurssilla perehdytään ajankohtaisiin kansanterveysongelmiin painottaen erityisesti nykyisen globalisoituvan maailman näkökulmaa ja kehitystrendejä. Kurssi on läpileikkaus suomalaisiin, eurooppalaisiin ja globaaleihin suuriin terveyshaasteisiin ja yrityksiin vastata niihin. Kurssilla hyödynnetään laajasti kotimaisia ja kansainvälisiä sähköisiä terveystietokantoja. 

Kurssin suoritettuaan opiskelija  

 • osaa kuvata kansanterveystieteen kehityksen ja selittää peruskäsitteet ja toimintaympäristön 
 • osaa tunnistaa keskeisimmät kansanterveysongelmat, niiden riskitekijät ja valita näihin sopivia ratkaisumahdollisuuksia. 
 • tunnistaa terveyden kannalta kestävän kehityksen periaatteet 
 • saa käsityksen merkittävimmistä kansanterveysongelmista Suomessa ja maailmalla 
 • tuntee tärkeimmät kehitystrendit näissä kysymyksissä 
 • oppii käyttämään laajalti erilaisia sähköisiä terveystietokantoja ja tilastoja 
 • osaa soveltaa opittuja tietoja ja taitoja jatkuvaan oppimiseen ja terveystietojen päivittämiseen 

Opintojakso on tänä lukuvuonna avoinna 15.9.-15.11.2022 ja 15.2-14.4.2023.

 

 

5 op

Opintojakson materiaalit ovat avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille. Opintojakso soveltuu hyvin sosiaali- ja terveyspalveluissa, opetustyössä sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville tai alalle suuntautuville sekä asiasta kiinnostuneille. Opintojakso on pakollinen Terveyden edistäminen ja terveystieto sekä Kansanterveystieteen perusopintojen kokonaisuudessa.

MOOC-kurssien sisältöjä voit opiskella eri tavoin:

Haluan vain selata materiaalia tai opiskella omatoimisesti, en tarvitse opintopisteitä tai todistusta

 • Kirjautumalla DigiCampus-ympäristöön vierailijana voi opiskella kurssin materiaaleja, mutta ei voi tehdä tehtäviä. Tästä ei jää suoritusjälkeä kurssialueelle.
 • Kirjautumalla DigiCampus-ympäristöön Google-tunnuksilla, korkeakoulusi Haka-tunnuksilla tai Suomi.fi-kirjautumisella voit jatkaa siitä mihin jäit edellisellä kirjautumisella, ilman ilmoittautumista opintojakson opiskelijaksi yliopiston kautta.
 • Tutustu kurssiin DigiCampuksessa

Haluan suorittaa opintopisteytettyinä opintoina ja saada todistuksen

 • Avoimen yliopiston opiskelijana saat opintosuorituksen ja opintopisteytetyn todistuksen

Olen Itä-Suomen yliopiston opiskelija

 • Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijana voit mennä suoraan Digicampus-alustalle.
 • Itä-Suomen yliopiston jatkuvan oppijan opinto-oikeudella voit mennä suoraan Digicampus-alustalle.
 • Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijat ja jatkuvan oppijan opinto-oikeudella opiskelevat saavat kurssien suoritusmerkinnän ja opintopisteet maksutta.

Huomioithan, että kaikki kirjautumisvaihtoehdot eivät ole kaikilla eri MOOC-kursseilla käytettävissä.