Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Jatkuvan oppimisen keskus.

Minustako reksi? Rehtorin työhön valmentava koulutus, 4 op

Täydennyskoulutus
Kiinnostaako rehtorin työ tulevaisuudessa? Haluatko tutustua rehtorin tehtäväkenttään? Koulutus tarjoaa hienon mahdollisuuden lisätä ymmärrystä rehtorin työstä ja tekemisistä.
smart for good
  • Kasvatus ja opetusala
Päivämäärä:
8.2.2024 - 27.5.2024
Laajuus:
4 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
0 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Koulutus sisältää seuraavat teemat:

  • Oppilaitosjohtamisen toimintakenttä ja erityispiirteet (arjen johtaminen, oppilaitosjohtajan vastuut ja velvollisuudet)
  • Oppilaitoksen hallinnollinen ja taloudellinen johtaminen (koulutuksen rahoitus, koulun talouden suunnittelu ja seuranta, hyvä hallinnon periaatteet, koulun toimintaa säätelevät lait)
  • Strateginen kehittäminen oppilaitoksen arjessa (strategiatyö koulussa, toimintakulttuurin kehittäminen)
  • Hyvinvoinnin johtaminen oppilaitoksessa. (Oman ja henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen, henkilöstöjohtaminen

Koulutusta rahoittaa Opetushallitus, se on tarkoitettu opetus- ja kasvatusalan esihenkilöille ja se on osallistujille maksuton. 

Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena. Siihen sisältyy aloitus- ja päätöswebinaarin lisäksi neljä teemawebinaaria, joiden sisältöjä syvennetään verkkotyöpajoissa. Lisäksi koulutus sisältää teematehtäviä, materiaaliin perehtymistä ja kommentointia, oman johtajuuden reflektointitehtävän sekä vertaiskeskustelua koulutustehtävien parissa. 

Aloituswebinaari 8.2.2024 klo 15-17.30.

Webinaarit ja työpajat ajoittuvat seuraavasti:
12.2.2024 klo 15-17.30
11.3.2024 klo 15-17.30
26.3.2024 klo 15-17.30
16.4.2024 klo 15-17.30
29.4.2024 klo 15-17.30
20.5.2024 klo 15-17.30

Kouluttajat:

Pertti Parpala, Ritaharjun monitoimitalon johtaja, Oulu

Lucina Hänninen, Opetusneuvos, perusopetus ja varhaiskasvatus -yksikön päällikkö, Opetushallitus

Hanna Rauhala, psykologi, psykoterapeutti, kouluttaja

Kaikki kouluttajat ovat kokeneita oman alansa asiantuntijoita ja kokeneita kouluttajia. He tuovat koulutukseen teoreettisten näkökulmien lisäksi vahvasti omaa käytännön kokemustaan.

Tavoitteena on luoda osallistujille kokonaisvaltainen käsitys rehtorin tehtäväkentästä. Osallistujat tutustuvat oppilaitoksen hallinnolliseen, taloudelliseen ja strategiseen johtamiseen. Lisäksi koulutuksessa perehdytään hyvinvoinnin johtamiseen oppilaitoksessa.

Tämä Opetushallituksen rahoittama koulutus on tarkoitettu opetus- ja kasvatusalan johtamistyötä ja vastaavaa työtä tekeville henkilöille ja se on osallistujille maksuton.

Koulutus on osallistujille maksuton.

Koulutukseen otetaan 25 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuneita pyydetään spostitse vahvistamaan osallistumisensa ilmoittautumisajan päätyttyä. Jos osallistuja ei vahvista osallistumistaaan, niin paikka annetaan seuraavalla jonossa olevalle.

Satu Soila, satu.soila@oulu.fi, p. 029 448 7360

Ilmoittautumisen voi perua ilmoittautumisaikana. Peruminen tehdään sähköpostilla kirjallisesti koulutuksen sihteerille.

Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumisestaan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä.

Koulutuksen kieli on suomi.

Koulutus voidaan perua järjestäjän toimesta ilman, että siitä aiheutuu järjestäjälle maksuvelvoitetta.Ilmoittautuneen asiakkaan tilalle voi samasta yrityksestä tai organisaatiosta osallistua toinen henkilö, ellei esim. koulutukseen ole erillistä valintaa/pääsykoetta tai ellei vaihtamiselle ole muuta estettä. Osallistumisen vaihtamisesta ei peritä erillistä korvausta. Vaihdoksesta tulee ilmoittaa etukäteen tai viimeistään koulutuksen alkaessa.

Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumises-taan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä.

Koulutuksen kieli on suomi.

Suomi