Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Maantieteiden ja ympäristöpolitiikan perusopinnot, lv. 2023-2024

Avoin yliopisto
smart for good
Laajuus:
25 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta, Ympäristö- ja luonnontieteet
Toteutusmuoto:
Monimuoto, Lähiopetus, Etäopetus
Hinta:
375 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Maantieteiden ja ympäristöpolitiikan perusopintoja yhdistää luonnon ja yhteiskunnan välisten suhteiden moninäkökulmainen tarkastelu.

Maantieteen opiskelun tavoitteena on laaja-alainen maantieteen eri osa-alueiden tuntemus ja maantieteellisen ajattelun taito. Tarkasteltavat aiheet vaihtelevat aluepolitiikasta ympäristöongelmiin, ihmisen ja luonnon suhteista yhteiskunnan sosiaalisiin, taloudellisiin ja poliittisiin kysymyksiin. Ympäristöpolitiikka tarjoaa laaja-alaista yhteiskuntatieteellistä osaamista ympäristöalan ja kestävän kehityksen tehtäviin. Tarkastelussa mm. talouden ja ympäristön suhde, ilmastopolitiikka, luonnonvarojen käytön kestävyys, yritysten yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen kestävyys.

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

  • hallitsee peruskäsitteet ja osaa niitä hyödyntäen muodostaa tieteellisiä näkökulmia
  • on omaksunut sekä käsitteellisiä että käytännöllisiä välineitä eritellä maailmankuvaa, luonnonprosesseja, ympäristöongelmia sekä paikallisia ja globaaleja vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteita
  • omaa käsityksen maantieteen ja ympäristöpolitiikan opintojen luonteesta, sekä alan työllistymismahdollisuuksista ja uravaihtoehdoista
  • osaa perustason kartografisten ja paikkatietomenetelmien avulla käsitellä spatiaalista aineistoa ja visualisoida saamiaan tuloksia
  • on tutustunut Itä-Suomen yliopistossa tehtävään maantieteelliseen ja ympäristöpoliittiseen tutkimukseen
  • on saanut valmiudet jatkaa opinnoissaan aineopintotasolle

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

Kohderyhmä: Oppiaineesta kiinnostuneet, uuden opetettavan aineen tarvitsevat/haluvat opettajat (edellyttää perus- ja aineopintoja), väyläopinnoista tutkinto-opiskelijaksi kiinnostuneet.

Lisäksi maantieteestä ja ympäristöpolitiikasta on tarjolla:

Maantieteiden ja ympäristöpolitiikan perusopintoja yhdistää luonnon ja yhteiskunnan välisten suhteiden moninäkökulmainen tarkastelu. Maantieteen opiskelun tavoitteena on laaja-alainen maantieteen eri osa-alueiden tuntemus ja maantieteellisen ajattelun taito. Ympäristöpolitiikka tarjoaa laaja-alaista yhteiskuntatieteellistä osaamista ympäristöalan ja kestävän kehityksen tehtäviin.

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opinnot tutkinto-opiskelijoiden aikataulujen ja suoritustapojen mukaisesti. Suorittamistapoja ovat mm. kontaktiopetus, luennot, harjoitukset, seminaarit sekä luento- ja kirjallisuustentit.

HUOM! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Opintokokonaisuuteen ei voi ilmoittautua.

Varmista ilmoittautumisajat opintojaksokohtaisista tiedoista.

Aikaisempien opintojen perusteella on mahdollisuus hakea väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta. Lisätietoa: Avoimen yliopiston väylä tutkinto-opiskelijaksi | Itä-Suomen yliopisto (uef.fi)

Ilmoittaudu yksittäisille opintojasoille.

Yksittäisen opintojakson hinta on 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun. ​

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla.

Päiväopetus
Suomi

Ei sähköistä ilmoittautumista

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Opintokokonaisuuteen ei voi ilmoittautua.