Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Maantieteen aineopinnot, lv. 2023-2024

Avoin yliopisto
smart for good
Laajuus:
35 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu
Kategoria:
Ympäristö- ja luonnontieteet
Toteutusmuoto:
Monimuoto, Verkko-opetus, Lähiopetus, Etäopetus
Hinta:
525 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Maantieteen opiskelun tavoitteena on laaja-alainen maantieteen eri osa-alueiden tuntemus ja maantieteellisen ajattelun taito. Tarkasteltavat aiheet vaihtelevat aluepolitiikasta ympäristöongelmiin, ihmisen ja luonnon suhteista yhteiskunnan sosiaalisiin, taloudellisiin ja poliittisiin kysymyksiin. Maantieteen pääaineesta valmistuneet toimivat työelämässä erilaisissa suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä sekä maantieteen aineenopettajina.

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija:

  • hallitsee tieteenalansa nykykeskusteluja taustoineen ja kykenee puolustamaan tulkintojaan ja analysoimaan muiden tuottamaa tekstiä
  • osaa tiedonhankinnan lisäksi tiedonkäsittelyn, -tuotannon ja -esittämisen perusteet
  • tunnistaa maantieteen lähestymistavat ja niiden merkityksen yhteiskunnan rakenteiden, suunnittelun, ohjauksen ja päätöksenteon kannalta
  • kykenee työskentelemään maantieteen näkökulmista ja soveltamaan alalla käytettyjä menetelmiä
  • osaa kriittisesti pohtia ajankohtaisia tapahtumia ja niiden taustoja
  • aineenopettajaksi opiskeleva osaa myös soveltaa maantieteellistä tietoa opetuskäyttöön eri oppimisympäristöissä

Kohderyhmä: Oppiaineesta kiinnostuneet, maantiedettä sivuaineeksi tai täydennyskoulutukseksi tarvitsevat, sekä aineenopettajaksi pyrkivät.

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat maantieteen aineopinnot tutkinto-opiskelijoiden aikataulujen ja suoritustapojen mukaisesti. Suorittamistapoja ovat mm. luennot, kenttäkurssit, harjoitukset, seminaarit, oppimispäiväkirjat, muut kirjalliset työt sekä luento- että kirjallisuustentit.

Opintokokonaisuus (35 op) koostuu seuraavista opintojaksoista:

Pakolliset opintojaksot, 30 op:

Valinnan mukaan vähintään yksi seuraavista (5 op):

Opintojaksojen tavoitteet, sisällöt ja aikataulut löytyvät Pepin opinto-oppaasta. Opintojaksojen nimet vievät oppaaseen.

Opintoihin ilmoittaudutaan olemalla yhteydessä koulutussihteeriin, Krista Reiman, krista.reiman@uef.fi, puh. 050 471 8694. Poikkeuksena opintojaksot Modernin Suomen rakennemuutokset ja Landscape geography and collaborative knowledge creation, joille ilmoittaudutaan verkossa. Linkit yläpuolella.

HUOM! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Opintokokonaisuuteen ei voi ilmoittautua. Ilmoittautuminen alkaa syksyn 2023 opintoihin 8.8.2023 klo 9:00 ja kevään 2024 opintoihin 22.11.2023 klo 9:00 ja päättyy 2 viikkoa ennen opintojakson alkua.

Ilmoittaudu yksittäisille opintojasoille.
Yksittäisen opintojakson hinta on 15 € / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit. Jos opintojakson opetukseen voi ilmoittautua jatkuvasti, opiskeluoikeusaika on maksimissaan 1.8. - 30.7.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun. ​

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla. 

Päiväopetus
Suomi
Englanti

Ei sähköistä ilmoittautumista

Opintoihin ilmoittaudutaan olemalla yhteydessä koulutussihteeriin, Krista Reiman, krista.reiman@uef.fi, puh. 050 471 8694. Poikkeuksena opintojaksot Modernin Suomen rakennemuutokset ja Landscape geography and collaborative knowledge creation, joille ilmoittaudutaan verkossa. Linkit koulutuksen kuvauksessa.

HUOM! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Opintokokonaisuuteen ei voi ilmoittautua. Ilmoittautuminen alkaa syksyn 2023 opintoihin 8.8.2023 klo 9:00 ja kevään 2024 opintoihin 22.11.2023 klo 9:00 ja päättyy 2 viikkoa ennen opintojakson alkua.