Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Never stop learning.

Lastensuojelun perusteet: mitä minun on tiedettävä monitoimijaisesta lastensuojelusta? (MOOC), lv. 2023-2024

smart for good
Laajuus:
3 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Kuopio
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta
Toteutusmuoto:
Itsenäinen opiskelu
Hinta:
45 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Sisältö: Jäsennys lastensuojelutarpeen taustalla olevista tekijöistä, perus- ja erityisentason tuen palveluista ja lastensuojelun prosesseista. Monitoimijaisen suojelutehtävän tarve kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla. Oman ammatillisen paikan jäsentäminen ja suhde muihin ammattilaisiin lastensuojelun kontekstissa. Lastensuojelulain velvoitteet puheeksiottamisen, ilmoitusvelvollisuuden ja salassapidon kontekstissa. Salassapidon käytännöt kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollon alojen työssä; lastensuojeluilmoitus, SHL-ilmoitus, ennakollinen lastensuojeluilmoitus sekä poliisiviranomaisen näkökulma ilmoitusvelvollisuuteen.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on omaksunut perustiedot lastensuojelusta ja monitoimijaisesta lasten suojelutehtävästä sivistys-, sosiaali- ja terveysalan työssä.
Opiskelija
• Tunnistaa lastensuojelun ja monitoimijaisen lasten suojelutehtävän tarpeen kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollonalalla
• Osaa jäsentää lastensuojelun lakisääteistä perustaa ja lastensuojelutarpeen taustalla olevia tekijöitä
• Tuntee lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun prosessin vaiheita ja osaa suhteuttaa oman roolinsa ja velvollisuutensa osana prosessia
• Tietää puheeksiottamisen, ilmoitusvelvollisuuden ja salassapidon käytäntöjä kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollon alojen työssä

Oppimateriaali:

Bardy, Marjatta (2013) Lapsen oikeudet ja hyvinvoinnin ulottuvuudet. Sivut: 62-75. Teoksessa: Marjatta Bardy (toim.) Lastensuojelun ytimissä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-853-7
JA
Pösö, Tarja (2010) Havaintoja suomalaisten lastensuojelun institutionaalisesta rajasta. Janus vol. 18 (4), 324–336. https://journal.fi/janus/article/view/50583.
JA
Muukkonen, Tiina (2016) Luottamus lastensuojelussa – monitoimijaisen yhteistyön rakentuminen sivut 227-257. Teoksessa: Mirja Satka, Ilse Julkunen, Aino Kääriäinen, Ritva Poikela, Laura Yliruka ja Heidi Muurinen (toim.) Käytäntötutkimuksen taito. Heikki Waris -instituutti ja Mathilda Wrede -institutet. Helsinki. http://www.socca.fi/praksis/julkaisut_ja_materiaalit/kaytantotutkimuksen_taito_-kirja
JA
Hietamäki, Johanna, Kuusinen, Veera, Pursi, Katarina & Rajala Rika (2017) Lastensuojeluilmoitusprosessi moniammatillisen yhteistyön näkökulmasta. Yhteiskuntapolitiikka 82(4), 416-427. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201709078513

Kohderyhmä: Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset, jotka eivät päätyönään tee lastensuojelutyötä, mutta tarvitsevat työssään tietoa mm. lastensuojelun lainsäädännöstä.

Suoritustapa: Opintojakson verkkoalustalla järjestettävään opetukseen osallistuminen, aineistoihin tutustuminen, verkkotehtävien suorittaminen ja tentti.

Toteutustapa: Opintojakso toteutetaan verkkomuotoisena (MOOC). Opiskelija suorittaa opintojakson itsenäisesti verkossa. Opintojakso ja sen aineistot ovat vapaasti tutustuttavissa oppimisalustalla. Opiskelija, joka haluaa suorittaa opintojakson ja saada suoritusmerkinnän ja opintopisteet, ilmoittautuu täällä Opintopolussa (ohjeistus ja linkki myös oppimisalustalla). Ilmoittautumisen jälkeen opiskelija saa sähköpostitse kurssi-/ryhmäavaimen, jolla pääsee oppimisalustan tehtäviin ja tenttiin.

Hyväksytty suoritus voidaan lukea osaksi vapaavalintaisia opintoja. Opintojakso kuuluu Turun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteiselle Osaamispuu.fiTM -alustalle. Verkkokurssi löytyy Digicampuksen Moodlesta https://digicampus.fi/

Lisätietoja myös Osaamispuu.fiTM -sivultolta https://osaamispuu.fi/ > Osaamismoduulit

Mikäli opiskelija haluaa suorittaa opintojakson ja saada siitä opintosuoritusotteen, hän ilmoittautuu Avoimeen yliopistoon ja maksaa opintomaksun 45 € (15 €/op).Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023 - 2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun. ​ 

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla.

Kellonajasta riippumaton

Aika: Verkko-opintoina 9.8.2023 - 31.7.2024. Opintojakso toteutetaan verkkomuotoisena (MOOC). Opiskelija suorittaa opintojakson itsenäisesti verkossa, Digicampuksen Moodlessa. Opintojakso ja sen aineistot ovat vapaasti tutustuttavissa oppimisalustalla. Opiskelija, joka haluaa suorittaa opintojakson ja saada suoritusmerkinnän ja opintopisteet, ilmoittautuu täällä Opintopolussa. Ilmoittautumisen jälkeen opiskelija saa sähköpostitse kurssi-/ryhmäavaimen, jolla pääsee oppimisalustan tehtäviin ja tenttiin. Vain kurssi/ryhmäavaimella tehdyt opintosuoritukset rekisteröidään.

Ilmoittautuminen Opintopolussa alkaa ti 8.8.2023 klo 9.00 ja päättyy ma 17.6.2024 klo 15.00.

Suomi

Ilmoittaudu

I Ilmoittautumaan pääset oheisesta painikkeesta. Siirryt ilmoittautumispalveluun, jossa opintojakso on valmiiksi valittuna. Voit halutessasi lisätä opintokoriin myös muita opintojaksoja, ennen kuin jatkat ilmoittautumaan.

II Siirry tunnistautumaan Suomi.fi-palveluun, täydennä omat tietosi ilmoittautumislomakkeelle, vahvista ilmoittautuminen ja maksa opinnot.

Huom! Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen hinnastoon sekä maksu- ja perumisehtoihin.

III Ilmoittautumisesi käsittelyaika on pääasiallisesti 2-5 arkipäivää, maksimissaan 10 arkipäivää. Käsittelyajan jälkeen saat järjestelmän lähettämän viestin, joka sisältää linkin opintojen aloitusohjeisiin. Tutustu ohjeisiin huolellisesti.

Jos sinulla ei ole aiempaa UEF-tunnusta, saat lisäksi yliopiston käyttäjähallinnasta UEF-tunnuksen aktivointiohjeet. Tunnuksesi saa käyttöoikeudet opiskeluoikeuden alkaessa.

Mikäli et saa viestejä, tarkista sähköpostisi roskapostikansio ja tarvittaessa ota yhteyttä avoimeen yliopistoon. Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla.

Ilmoittautuminen alkaa:
2023-12-08 09:00
Ilmoittautuminen päättyy:
2024-06-17 23:59