Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Never stop learning.

Kvalitatiivinen tutkimus 1, luennot, kevät 2024

smart for good
Laajuus:
3 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Itsenäinen opiskelu, Monimuoto
Hinta:
45 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Sisältö:

Laadullisen tutkimuksen filosofiset perusteet. Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys. Keskeisimmät aineistotyypit. Aineiston kokoamisen ja analyysin keskeiset menetelmät. Aineistoon sisältyvän informaation tiivistäminen (luokittelu, teemoittelu ja tyypittely). Tulosten tulkinta ja raportointi

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tunnistaa laadullisen tutkimuksen lähestymistapoja ja niiden tieteenfilosofisia perusteita

- osaa valita tutkimustehtävän kannalta tarkoituksenmukaisen tavan perehtyä johonkin ilmiöön laadullisen tutkimuksen keinoin

- tunnistaa keskeisimmät aineistotyypit ja yleisimmät aineistonhankintamenetelmät sekä hallitsee aineistonanalyysin perusteet

- osaa muotoilla tutkimustehtävän ja kuvata laadullisen tutkimusprosessin

- osaa arvioida laadullisen tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä

- hallitsee laadullisen tutkimuksen raportoinnin perusteet

Kohderyhmä:

Laadullisista tutkimusmenetelmistä kasvatusalalla kiinnostuneet. Opintojakso sisältyy erityispedagogiikan aineopintokokonaisuuteen.

Suoritustapa:

Luennot 12 t (myös etäyhteys ja tallenteet); luento-ja kirjallisuuskuulustelu verkkotenttinä 2 t; itsenäinen työskentely 67 t. 
Toteutustapa: Lähiopetus, joka jaetaan verkkoon ja samalla tallennetaan.

Oppimateriaalit:

  • Tentitään: Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/kvali/  
  • Oheiskirjallisuus: Alasuutari: Laadullinen tutkimus 2.0 (saatavissa myös verkkokirjana).
  • Verkkoympäristössä saatavissa oleva sähköinen aineisto
  • Tuomi & Sarajärvi: Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi.

HUOM!

Korvaavuuden hakeminen aiempien vastaavien opintojen suoritusten perusteella tulee tehdä Peppi-järjestelmässä Kvalitatiivinen tutkimus 1-jakson molemmista osajaksoista(luennot, harjoitukset) erikseen reilusti, 1-2 kuukautta ennen opetuksen alkamista! Korvaavuuden hakeminen edellyttää opintojaksoille ilmoittautumista.

Yksittäisen opintojakson hinta on 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alta.

Päivä- ja iltaopetus
Kellonajasta riippumaton

Tutustu opintojaksoon ja sen aikatauluihin Pepin opinto-oppaassa.
Avaa sivun yläosassa oleva sininen toteutus-palkki ja katso tarvittaessa opetuksen aikataulu mahdollisesta opetusryhmästä. ”Avoimen pienryhmä” on tekninen nimike, ei oikea opetusryhmä.

Huomaa, että avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautuminen päättyy noin viikkoa aiemmin kuin opetukseen ilmoittautuminen Pepissä.

Suomi

Ilmoittaudu

 Ilmoittautumisohje 

 

I Ilmoittautumaan pääset oheisesta painikkeesta. Siirryt ilmoittautumispalveluun, jossa opintojakso on valmiiksi valittuna. Voit halutessasi lisätä opintokoriin myös muita opintojaksoja, ennen kuin jatkat ilmoittautumaan. 

 

II Siirry tunnistautumaan Suomi.fi-palveluun, täydennä omat tietosi ilmoittautumislomakkeelle, vahvista ilmoittautuminen ja maksa opinnot.  

Huom! Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen hinnastoon sekä maksu- ja perumisehtoihin

 

III Ilmoittautumisesi käsittelyaika on pääasiallisesti 2-5 arkipäivää, maksimissaan 10 arkipäivää. Käsittelyajan jälkeen saat järjestelmän lähettämän viestin, joka sisältää linkin opintojen aloitusohjeisiin. Tutustu ohjeisiin huolellisesti. 

 

Jos sinulla ei ole aiempaa UEF-tunnusta, saat lisäksi yliopiston käyttäjähallinnasta UEF-tunnuksen aktivointiohjeet. Tunnuksesi saa käyttöoikeudet opiskeluoikeuden alkaessa.  

 

Mikäli et saa viestejä, tarkista sähköpostisi roskapostikansio ja tarvittaessa ota yhteyttä avoimeen yliopistoon. 

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla. 

Ilmoittautuminen alkaa:
2023-12-08 09:00
Ilmoittautuminen päättyy:
2024-03-14 23:59