Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

lasten ja nuorten psykoterapeuttikoulutus

Kognitiivinen lasten ja nuorten psykoterapeuttikoulutus

Täydennyskoulutus
Koulutus antaa opiskelijalle taidot lasten ja nuorten psyykkisten häiriöiden hoitoon kognitiivisen psykoterapian menetelmiä käyttäen.

Hakuaika: 1.2.2024 klo 9.00 - 15.4.2024 klo 15.00
smart for good
  • Sosiaali ja terveysala
Päivämäärä:
29.8.2024 - 31.7.2028
Laajuus:
70 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Kuopio
Kategoria:
Sosiaali- ja terveysala
Toteutusmuoto:
Lähiopetus
Hinta:
15800 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Kognitiivinen lasten ja nuorten psykoterapeuttikoulutus on valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 § 2a mukaista psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavaa koulutusta. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti, opiskelija voi hakea Sosiaali- ja terveydenalan lupa- ja valvontaviranomaiselta Valviralta oikeutta käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä.

Koulutuksen kokonaislaajuus on 70 opintopistettä. Koulutuksen kesto on 4 vuotta (8 lukukautta).

Koulutus sisältää: 

  • Teoria- ja menetelmäopinnot, 38 opintopistettä (21 seminaaripäivää)
  • Työnohjauksen opintokokonaisuus, 13 opintopistettä 
  • Koulutuspsykoterapian opintokokonaisuus 4 opintopistettä: 40 h yksilöpsykoterapiaa ja 40h ryhmäpsykoterapiaa. 
  • Opinnäytetyön opintokokonaisuus, 10 opintopistettä
  • Lainsäädäntö ja etiikka verkko-opinnot 5 opintopistettä.
  • Lisäksi 300 h työnohjattua psykoterapiatyötä. 

Koulutuksen aikana osaaminen osoitetaan näytöillä.

Poissaolot on korvattava täysimääräisesti ja omakustanteena. Opiskelija saa määräaikaisen opiskeluoikeuden koulutukseen eikä sitä voi siirtää eikä tauottaa.

Koulutus järjestetään yhdessä Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy:n kanssa. Toinen pääkouluttajista on vaihtunut hakuajan aikana, koulutuksen pääkouluttajina toimivat Anna Kettukallio sekä Kaisa Pietilä.

Koulutuksessa opiskelija saa taidot lasten ja nuorten psyykkisten häiriöiden hoitoon kognitiivisen psykoterapian menetelmiä käyttäen.

Kognitiivinen psykoterapia sisältää useita psykoterapiamuotoja, joiden painotukset ja työskentelytavat vaihtelevat. Psykoterapian lähtökohtana on asiakkaan henkilökohtainen, ainutkertainen kokemus. Kognitiivisessa psykoterapiassa tavoitteena on auttaa asiakasta itse oivaltamaan, ymmärtämään omaa kokemusmaailmaansa ja käyttäytymistään ja siten löytämään keinoja näiden muuttamiseen myös käytännössä. Tunteiden kanssa työskentely kuuluu olennaisena psykoterapiaan. Kognitiivinen psykoterapia perustuu terapeutin ja asiakkaan tasavertaiseen, vastavuoroiseen ja tutkivaan yhteistyösuhteeseen.

Koulutus on terveydenhuollon täydennyskoulutusta. Se on tarkoitettu henkilöille, joilla on soveltuva sosiaali- tai terveydenhuollon tutkinto, vähintään 30 op psykologian tai psykiatrian opintoja (tutkinnossa tai erikseen suoritettuina) ja vähintään kahden vuoden työkokemus psykoterapeuttisesta tai vastaavasta mielenterveystyöstä. Vaadittavat opinnot ja työkokemuksen on oltava tehtyinä haun päättymiseen mennessä. Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus tehdä psykoterapeuttista potilastyötä koulutuksen aikana. Edellisten lisäksi vaaditaan henkilökohtainen soveltuvuus psykoterapeutiksi, riittävä englannin kielen taito ja tietotekniset valmiudet.

Koulutus toteutetaan Kuopiossa. Koulutus aloitetaan seminaarilla 29.-30.8.2024. Aloitus- ja päätösseminaarit toteutetaan leirimuotoisena. Opiskelijalle arvioitu kustannus on n. 200e/ seminaari. 

Seuraava syksyn seminaari on 14.-15.11.2024.

Koulutuksen hinta on 15.800 euroa. Yliopisto laskuttaa koulutuksen maksajaa 1975 euroa (alv 0%) lukukausittain, keväisin ja syksyisin (8x1975e). Mikäli verosäädöksissä tai niiden tulkinnassa tapahtuu muutoksia koulutuksen toteutusaikana, hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Hinta sisältää teoria- ja menetelmäopinnot, opinnäytetyönohjauksen ja verkko-oppimisympäristössä jaettavat opintomateriaalit.

Lisäksi opiskelija vastaa työnohjauksen sekä yksilömuotoisen ja ryhmämuotoisen koulutuspsykoterapian kuluista. Matka- ja majoituskulut eivät kuulu hintaan. 

Soveltuvuusarviointi toteutetaan kahtena erillisenä yksilöhaastatteluna (kesto 30 min/haastattelu). Haastattelun hinta on 120 euroa/haastattelu ja maksaa yhteensä 240 euroa. Soveltuvuusarviointi maksetaan tilisiirtona ennen haastattelua. 

Koulutus alkaa, mikäli opiskelupaikan vahvistaneita on 20 henkilöä.
Mikäli myönnettyä koulutuspaikkaa ei oteta vastaan, tulee se perua kirjallisesti ilmoitettuun osoitteeseen ja määräaikaan mennessä. Koulutuspaikan vahvistamatta jättäminen on maksutonta.

Mikäli opiskelija vahvistaa koulutuspaikkansa, mutta peruu osallistumisensa ennen koulutuksen alkua tai ei saavu koulutukseen, yliopisto perii koulutuksen kokonaishinnasta 50 %.

Mikäli opiskelija keskeyttää osallistumisensa koulutuksen alkamisen jälkeen,
yliopisto perii 50 % jäljellä olevasta koulutuksen hinnasta, eikä jo laskutettuja eriä palauteta. Opiskelijan on ilmoitettava keskeytyksestä välittömästi kirjallisena koulutuksen vastuusuunnittelijalle.
Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset.

Mikäli opiskelijan työnantaja (yritys) on sitoutunut maksamaan koulutuksen, opiskelija vastaa siitä, että työnantajan vaihtuessa uusi työnantaja sitoutuu maksamaan koulutuksesta maksamatta olevan osan. Opiskelija toimittaa uuden työnantajan maksusitoumuksen kirjallisesti koulutuksen sihteerille.

Mikäli uusi työnantaja ei sitoudu koulutuksen maksuihin, opiskelija sitoutuu maksamaan ne itse.

Maksaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle maksusuoritukselle viivästyskorkoa kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaan.

Kouluttaja

Anna Kettukallio

Anna Kettukallio

psykofyysisesti suuntautunut kognitiivinen kouluttajapsykoterapeutti ja työnohjaaja

Olen psykofyysisesti suuntautunut kognitiivinen kouluttajapsykoterapeutti ja työnohjaaja. Psykoterapeuttina minulla on pitkä kokemus sekä lasten ja nuorten että aikuisten kanssa työskentelystä. Psykoterapiatyön lisäksi minulla on kokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelystä ohjauksen ja lastensuojelun saralta. Kouluttajana minulle on ensiarvoisen tärkeää luoda turvallista ja hyväksyvää ilmapiiriä. Kouluttajana haluan olla aidosti kuuleva ja nähdä olemassa olevan hyvän, jolle uuden oppiminen rakentuu. Omasta hyvinvoinnistani huolehdin metsäilemällä. Retkeilen, sienestän, marjastan ja hiihtelen. Viihdyn metsässä yksin, ystävien ja koiran kanssa. Läheiset ihmissuhteet ja eläimet ovat minulle tärkeitä. Lisäksi harrastan pilatesta, puutarhan hoitoa ja uusien asioiden opiskelua.

Kaisa Pietilä

Kaisa Pietilä

Kognitiivinen psykoterapeutti ja kouluttajapsykoterapeutti

Olen kehollisesti orientoitunut kognitiivinen psykoterapeutti ja kouluttaja. Minulla on taustalla pitkä kokemus nuorisotyöstä, seikkailukasvatuksesta ja erityisopetuksesta. Kaikkein mieluiten työskentelen ulkona luonnossa ja siitä on luvassa maistiaisia myös tässä koulutuksessa. Minulle tärkeitä asioita ovat perhe, ystävät, astanga-jooga, retkeily, musiikki, monenlainen liikunta, komiikka ja puutarhanhoito. Luonto on minulle pyhä. Kouluttajana minulle on tärkeintä luoda turvallinen ympäristö, jossa uuden oppiminen on mahdollista. Toivon tulevalle ryhmällemme merkityksellistä, syvällistä, hauskaa ja vaikuttavaa koulutusprosessia.