Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Kasvatus- ja koulutusalan johtaminen, perusopinnot, lv 2023-2024

Avoin yliopisto
smart for good
Laajuus:
25 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu
Kategoria:
Liiketalous ja kansainvälisyys, Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Itsenäinen opiskelu, Monimuoto, Lähiopetus, Verkko-opetus
Hinta:
375 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Sisältö:

Perusopinnoissa käsitellään kasvatuksen ja koulutuksen lainsäädäntöä ja hallintoa, henkilöstön ja talouden johtamista, arviointia ja kehittämistä sekä pedagogista johtajuutta ja laatujohtamista. Lainsäädäntö, hallinto ja johtaminen opintojaksolla opiskelija voi valita koulutusmuodoittain eriytyvän seminaarin suuntautumisensa mukaisesti.

Tavoitteet:

Kasvatus-ja koulutusalan johtamisen perusopinnot suorittanut opiskelija:

  • tuntee johtamisen yksilöllisiä ja yhteisöllisiä tekijöitä sekä kulttuurisia ja yhteiskunnallisia yhteyksiä
  • osaa tarkastella ja arvioida johtamista teoreettisesti, käsitteellisesti ja systeemisesti
  • on saanut valmiuksia opetussuunnitelmatyön, arvioinnin ja kehittämisen johtamiseen pedagogisen laadun parantamiseksi
  • on vahvistanut ja monipuolistanut ammatillista johtajuusidentiteettiään ja osaa arvioida ja kehittää osaamistaan
  • (GT: johtaminen ja kehittäminen, oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen)

Kohderyhmä:

Opintokokonaisuus on suunnattu erityisesti opettajaksi opiskeleville, opettajina toimiville ja se antaa valmiuksia varhaiskasvatuksen, esi-ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen johtamistehtävissä toimimiseen.

Kasvatus-ja koulutusalan johtamisen perusopintojen suorittaminen täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2.4 § säädetyn vaatimuksen rehtorilta vaadittavista opinnoista. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevassa asetuksessa (2 §) todetaan, että: "rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on: 1) ylempi korkeakoulututkinto; 2) tässä asetuksessa säädetty asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus; 3) riittävä työkokemus opettajan tehtävissä; sekä 4) opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.” Pelkät kasvatus-ja koulutusalan johtamisen perusopinnot eivät yksinomaan tuota kelpoisuutta.

Lisätietoja: Itä-Suomen yliopiston vaatimusten mukaiset rehtorin kelpoisuuden tuottavat Opetushallinnon perusopinnot 25 op ovat poistuneet tarjonnastamme. Opetushallinnon ja Kasvatus- ja koulutusalan johtamisen perusopintokokonaisuuksien kesken ei ole vastaavuutta. Kesken jääneitä Opetushallinnon perusopintoja ei voi täydentää uusilla Kasvatus- ja koulutusalan johtamisen opinnoilla.

Kasvatus- ja koulutusalan johtamisen perusopinnot on aikataulutettu ja integroitu yliopiston perus- eli tutkinto-opetukseen. Huomioi siis erityisesti opetuksen kellonajat Pepistä löytyvistä aikatauluista ja myös etäopetuksen osallistumisvelvoite!

Kokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista (linkki opintojakson sivulle jatkuvan oppimisen koulutushakuun):

Johtajuusidentiteetti 1 op (syksyllä 2023 alkava toteutus) Ilmoittautuminen päättynyt

Johtajuusidentiteetti 1 op (keväällä 2024 alkava toteutus) Ilmoittautuminen päättynyt

Kasvatus-ja koulutusyhteisöjen pedagoginen johtaminen 5 op (lähiopetus) Ilmoittautuminen päättynyt

Kasvatus- ja koulutusyhteisöjen pedagoginen johtaminen 5 op (verkko-opetus) Ilmoittautuminen päättynyt

Lainsäädäntö, hallinto ja johtaminen 2 op Ilmoittautuminen päättynyt

Johtamisen perusteet 6 op Uusi ilmoittautuminen avoinna 11.3.2024 alkaen (opiskeluoikeus voimassa 30.12.2024 saakka)

Henkilöstöjohtaminen 6 op Uusi ilmoittautuminen avoinna 11.3.2024 alkaen (opiskeluoikeus voimassa 30.12.2024 saakka)

Arviointi kehittämisen tukena 5 op Ilmoittautuminen päättynyt Opintojakso säilyy opetussuunnitelmassa lv 24-25, mutta suorittamistapaan ja aikatauluun tulevat muutokset vahvistetaan kevään 2024 aikana. (SH 15.3.2024)
(Aiempi tiedotus: Opintojakso muuttuu lv 24-25 opetukseen, jakson nimi, sisältö ja aikataulu varmistuvat kevään 2024 aikana)


Kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen keskinäinen suoritusjärjestys muotoutuu aikatauluista. Opinnot aloitetaan Johtajuusidentiteetti -opintojaksolla. Johtajuusidentiteetti-opintojakso käynnistyy ensimmäisen kerran heti syyskuun alussa seminaarilla, ja opiskelija reflektoi ja rakentaa identiteettiään ja johtamisfilosofiaansa vuorovaikutuksessa koko lukuvuoden ajan huhtikuun lopussa olevaan päätösseminaariin saakka. Jakson molempien seminaarien opetukseen tulee osallistua. Heille, jotka eivät ehdi mukaan syyskuussa, aloitusmahdollisuus on myös tammikuussa ja päätösseminaariin osallistutaan tällöin seuraavassa joulukuussa.

Kasvatus- ja koulutusyhteisöjen pedagoginen johtaminen 5 op- jakson voi suorittaa aikataulutetusti vain syyslukukaudella joko lähiopetukseen Joensuussa osallistuen tai itsenäisinä verkko-opintoina. Opintojaksot Lainsäädäntö, hallinto ja johtaminen 2 op (huomioi opetuksen aikataulu ja osallistumisvelvoite) sekä Arviointi kehittämisen tukena 5 op voi suorittaa vain kevätlukukaudella. Kauppatieteelliset opintojaksot suositellaan suoritettavaksi järjestyksessä: Johtamisen perusteet 6 op, Henkilöstöjohtaminen 6 op. Opintojaksoja voi suorittaa vaihtoehtoisesti molempina lukukausina. Tutustu aikatauluihin myös Pepin opinto-oppaassa.
Huomioitavaa opintojen suunnittelussa on myös opintojaksojen kolmen viikon arviointiaika jakson suoritus- tai päättymispäivästä.

Ennen ilmoittautumista tutustu huolella jakson sisältöön, suorittamistapoihin ja aikatauluihin. Opiskelijaksi ilmoittautuminen tehdään opintojaksoittain Jatkuvan oppimisen koulutushaun opintojakson sivulla (linkit edellä) tai opintopolku.fi-palvelussa opintojakson omalla sivulla.


Ilmoittautumisen ja opintomaksun maksamisen jälkeen perehdy huolella saamiisi aloitusohjeisiin. Aktivoituasi yliopiston käyttäjätunnuksen, kirjaudu opintokokonaisuuden eLearn Moodle-ympäristöön ja jatka perehtymistä opintoihin, opiskeluohjeisiin ja järjestelmiin.

Opintojaksot ovat aikataulutettuja. Opiskelijaksi ilmoittautuminen päättyy reilua viikkoa ennen opetuksen alkua ja useita päiviä ennen viimeiseen opetukseen ilmoittautumispäivää Pepissä. Katso opiskelijaksi ilmoittautumisaika opintojakson omalta sivulta Opintopolusta tai Jatkuvan oppimisen koulutushausta. Opetukset käynnistyvät syyskuun alussa, kevätlukukauden osalta tammikuun alussa.


Huomioi, että tutkinto-opiskelijoita ja avoimen opiskelijoita koskevat opetuksessa samat säännöt. Avoimen yliopiston opiskelijan maksama opintomaksu, sen myötä saatu ajallisesti rajallinen, toteutuskohtainen opiskeluoikeus tai työn ohessa opiskelu eivät oikeuta erityishuomiointiin.

Verkko-opetuksen ja -työskentelyn sekä opintojen suorittamisen tukena toteutuspaikkana käytetään eLearn Moodle-verkko-oppimisympäristöjä osoitteessa https://elearn.uef.fi/ sekä Itä-Suomen yliopiston Teams-ympäristöä. Opintoihin voi sisältyä osallistumista edellyttäviä ja aikataulutettuja verkkoluentoja, -keskusteluita ja -ryhmätöitä erilaisilla verkkopohjaisilla alustoilla ja järjestelmillä, esim Teams, Zoom.

Yksittäisen opintojakson hinta on 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alta.

Kellonajasta riippumaton
Päivä- ja iltaopetus

Lukuvuonna 2023-2024 opinnot on mahdollista suorittaa etänä, mutta on huomioitava, että opintojaksojen Johtajuusidentiteetti 1 op sekä Lainsäädäntö, hallinto ja johtaminen 2 op päivä- ja iltapäivä-aikaiseen opetukseen (luennot, seminaarit) tulee osallistua myös etänä.

Osallistumisvelvoitteisen opetuksen mm seminaarit, myös etäosallistuen läsnäolovelvoite 80 %

Suomi