Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Never stop learning.

Karjalan kielen ja kulttuurin perusopinnot, lähi-/ etäopetus, lv 2023-2024

smart for good
Laajuus:
30 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu
Kategoria:
Kielet ja viestintä, Historia ja kulttuuri
Toteutusmuoto:
Monimuoto, Lähiopetus, Itsenäinen opiskelu, Etäopetus, Verkko-opetus
Hinta:
450 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Karjalan kielen ja kulttuurin opinnot perehdyttävät opiskelijan suomen kielen läheisimpään sukukieleen karjalaan sekä sen ja Karjalan alueen historiaan, karjalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Opinnot antavat mahdollisuuden toimia karjalan kielen ja karjalaisen kulttuurin asiantuntemusta vaativissa tehtävissä (opettajana, tutkijana, kieliasiantuntijana, kääntäjänä, kulttuurialan ammattilaisena) ja osallistua karjalan kielen elvyttämiseen.

Opinnot jakautuvat kahteen osa-alueeseen: karjalan kielen sekä karjalaisen kulttuurin opintoihin. Karjalan kielen opintojen tavoitteena on sekä luoda pohja käytännön suulliselle ja kirjalliselle kielitaidolle että antaa perustiedot karjalan kielen ja Karjalan alueen historiasta, murteista ja niille luoduista kehittyvistä kirjakielistä sekä kielen kytkeytymisestä karjalaiseen kulttuuriin ja identiteettiin. Kulttuuriin liittyvissä opinnoissa perehdytään sekä Karjalan perinteiseen kulttuuriin että nykypäivän karjalaisuuteen. Karjalan kielen ja kulttuurin perusopinnot painottuvat kieliopintoihin.

Opintojen sisältö:

Karjalan kieli ja sen murteet, karjalan asema vähemmistökielenä, Karjalan alueen historia, valitun murteen kielitaitoa kehittävät opintojaksot, karjalaisen perinnekulttuurin perusteet. Opintojaksot toteutetaan monimuoto-opetuksena tai itsenäisinä suoritustapoina, ja ne on mahdollista suorittaa kokonaan etäopiskeluna. Opetus on pääosin päiväsaikaan, mutta karjalan kielen opintojaksoissa reaaliaikaiseen opetukseen ei ole osallistumisvelvoitetta. Luennot ovat saatavilla jälkikäteen tallenteina.

Karjalan kielen ja kulttuurin perusopinnot koostuvat pakollisista opintojaksoista sekä vapaasti valittavista opintojaksoista.

Pakolliset opinnot (Orientoivat opinnot):

Vapaasti valittavat opinnot (Kielitaito-opinnot):

Opinnot on integroitu yliopiston perus- eli tutkinto-opetukseen. Osan opintojaksoista voi suorittaa molempina lukukausina, osan vain syyslukukaudella, osan vain kevätlukukaudella. Valinnaisten opintojaksojen opetusta järjestetään vaihdellen eri vuosina.Tutustu opintokokonaisuuden tietoihin Peppi-oppaassa.

Katso tallenne opintojen aloittamisesta avoimessa yliopistossa (kesto n. 5 min). Tutustu myös karjalaa opiskelevien Jaanan ja Katarinan ihastuttavaan opiskelijatarinaan sivuillamme.

Karjalan kielen ja kulttuurin opinnot perehdyttävät opiskelijan suomen kielen läheisimpään sukukieleen karjalaan sekä sen ja Karjalan alueen historiaan, karjalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Opinnot antavat mahdollisuuden toimia karjalan kielen ja karjalaisen kulttuurin asiantuntemusta vaativissa tehtävissä (opettajana, tutkijana, kieliasiantuntijana, kääntäjänä, kulttuurialan ammattilaisena) ja osallistua karjalan kielen elvyttämiseen.

Opinnot jakautuvat kahteen osa-alueeseen: karjalan kielen sekä karjalaisen kulttuurin opintoihin. Karjalan kielen opintojen tavoitteena on sekä luoda pohja käytännön suulliselle ja kirjalliselle kielitaidolle että antaa perustiedot karjalan kielen ja Karjalan alueen historiasta, murteista ja niille luoduista kehittyvistä kirjakielistä sekä kielen kytkeytymisestä karjalaiseen kulttuuriin ja identiteettiin. Kulttuuriin liittyvissä opinnoissa perehdytään sekä Karjalan perinteiseen kulttuuriin että nykypäivän karjalaisuuteen. Karjalan kielen ja kulttuurin perusopinnot painottuvat kieliopintoihin.

Opintojen sisältö:

Karjalan kieli ja sen murteet, karjalan asema vähemmistökielenä, Karjalan alueen historia, valitun murteen kielitaitoa kehittävät opintojaksot, karjalaisen perinnekulttuurin perusteet. Opintojaksot toteutetaan monimuoto-opetuksena tai itsenäisinä suoritustapoina, ja ne on mahdollista suorittaa kokonaan etäopiskeluna. Opetus on pääosin päiväsaikaan, mutta karjalan kielen opintojaksoissa reaaliaikaiseen opetukseen ei ole osallistumisvelvoitetta. Luennot ovat saatavilla jälkikäteen tallenteina.

Karjalan kielen ja kulttuurin perusopinnot koostuvat pakollisista opintojaksoista sekä vapaasti valittavista opintojaksoista.

Pakolliset opinnot (Orientoivat opinnot):

Vapaasti valittavat opinnot (Kielitaito-opinnot):

Opinnot on integroitu yliopiston perus- eli tutkinto-opetukseen. Osan opintojaksoista voi suorittaa molempina lukukausina, osan vain syyslukukaudella, osan vain kevätlukukaudella. Tutustu karjalan kielen ja kulttuurin perusopintoihin ja opintojaksoihin Peppi-oppaassa (HUOM. aukeaa uuteen välilehteen). Vaihtamalla "Ajoitus lukuvuosittain"-valikosta "Ajoitus lukukausittain"-valinnan, näet opintojaksojen ajoittumisen lukuvuoteen.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee karjalan kielen peruskieliopin ja tunnistaa keskeisimmät päämurteiden väliset erot
  • ymmärtää pääpiirteittäin jotakin karjalan kielimuotoa sekä pystyy selviytymään karjalan kielellä yksinkertaisista päivittäisistä viestintätilanteista
  • tuntee karjalan kielen yhteiskunnallisen aseman vähemmistökielenä Suomessa ja Venäjällä
  • tietää millaisin keinoin karjalan kieltä pyritään elvyttämään
  • tuntee pääpiirteittäin Karjalan alueen historian ja väestönkehityksen
  • tuntee perinteisen karjalaisen kulttuurin ominaispiirteitä
  • pystyy soveltamaan omaksumiaan tietoja ja taitoja esimerkiksi opetus- tai asiantuntijatehtävissä tai karjalan kielen elvyttämisessä.

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisen opintojakson hinta on 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alta.

Päiväopetus
Kellonajasta riippumaton

Opintojaksot toteutetaan monimuoto-opetuksena tai itsenäisinä suoritustapoina, ja ne on mahdollista suorittaa kokonaan etäopiskeluna. Lähiopetus toteutuu Joensuussa.

Kielitaitokurssien opetustarjonta vaihtelee vuosittain. Jos aiot suorittaa perusopinnot kokonaisuudessaan, kannattaa käydä kaikki kielikurssit samana lukuvuonna.

Suomi
muu

Opetuskielet: suomi ja karjala.

Ei sähköistä ilmoittautumista

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille.