Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Never stop learning.

Kansanterveystieteen perusopinnot, verkko-opinnot, lv 2023-2024

smart for good
Laajuus:
25 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Kuopio
Kategoria:
Sosiaali- ja terveysala
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus, Etäopetus
Hinta:
375 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Kansanterveystiede on oppiaine, joka tarkastelee väestön terveyteen vaikuttavia tekijöitä sekä väestön terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi ja parantamiseksi toteuttavia toimenpiteitä. Kansanterveystiede tutkii terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä käyttäen apunaan lääketieteen menetelmien lisäksi myös yhteiskuntatieteiden ja ravitsemustieteiden menetelmiä. Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuhenkilö on professori Jussi Kauhanen. Opintojakso soveltuu hyvin sosiaali- ja terveyspalveluissa, opetustyössä sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville tai alalle suuntautuville sekä asiasta kiinnostuneille.

Kansanterveystieteen perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, jolloin voit opiskella joustavasti etänä esim. työn ohessa.

Kansanterveystieteen perusopintoihin 25 op kuuluu viisi jaksoa. Opintojaksojen Moodle/Digicampus -ympäristöön tulee kirjautua heti jakson alkaessa.

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista: 

TL00CM84 Kansanterveystieteen perusteet MOOC 5 op

TL00DE88 Terveyspolitiikan ja terveydenhuollon järjestämisen perusteet 5 op

TL00CO34 Väestön terveyden edistämisen näkökulmia I 5 op

TL00CO35Väestön terveyden edistämisen näkökulmia II 5 op
TLC00CC78 Ravitsemustieteen perusteet 5 op

Suoritustapa: Verkko-opinnot, joihin sisältyy mahdollisesti aikataulutettuja verkkoluentoja.

Huom! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille.   

Kansanterveystieteen perusopintoihin 25 op kuuluu viisi jaksoa. Opintojaksojen Moodle/Digicampus -ympäristöön tulee kirjautua heti jakson alkaessa.

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

TL00CM84 Kansanterveystieteen perusteet MOOC 5 op (15.9.-24.11.2023 TAI 15.2.-24.4.2024)
TL00DE88 Terveyspolitiikan ja terveydenhuollon järjestämisen perusteet 5 op (8.1.-14.3.2024, kontaktiopetus verkossa 11.1.2024 klo 13.00-17.00; 12.1.2024 klo 8.15-14.00 ja lisäksi vaihtoehtoinen verkko- tai lähiseminaari; verkkoseminaari 12.3.2024 klo 09.00-14.00 tai lähiseminaari 14.3.2024 klo 09.00-15.00) 
TL00CO34 Väestön terveyden edistämisen näkökulmia I 5 op (16.10.-13.12.2023)
TL00CO35 Väestön terveyden edistämisen näkökulmia II 5 op (15.1.-27.3.2024)
TLC00CC78 Ravitsemustieteen perusteet 5 op (1.9.-27.10.2023 TAI 8.1.-5.3.2024)

Suoritustapa: Opinnoissa käytetään verkko-oppimisympäristöjä. Opintojaksoihin voi sisältyä mahdollisesti aikataulutettuja verkkoluentoja, jotka voivat sisältää aikataulutettua työskentelyä (esim. tehtävän palautuksia/ryhmätöitä).

Opintojesi suunnitteluvaiheessa, tutustuthan opintojaksokohtaisiin aikatauluihin ja suoritustapoihin ja huomioi kunkin opintojakson viimeinen ilmoittautumispäivä. Opiskeluasi tuetaan monella eri tavalla. Opiskelun tukena toimii opintokokonaisuuden Moodle/Digicampus -oppimisympäristö, josta löytyy mm. yleisiä ohjeita opiskeluun, opintojaksotiedot sekä uutiset-palsta, jossa tiedotamme opintoihin liittyvistä asioista. Tarvittaessa saat myös apua avoimen yliopiston henkilökunnalta; oppiaineen suunnittelijalta ja koulutussihteeriltä sekä opinto-ohjaajalta.

Huom! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille.   

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

  • osaa muodostaa käsityksen kansanterveystieteestä tieteenalana
  • perehtyy kansanterveyteen, kansanterveyteen vaikuttaviin tekijöihin ja kansanterveyden kehitykseen Suomessa ja maailmalla
  • tuntee väestön terveyteen vaikuttavia tekijöitä
  • osaa kuvata terveyspolitiikan osa-alueita ja tunnistaa sen laaja-alaisuuden
  • tunnistaa ja ymmärtää epidemiologian terveystieteellisen tutkimuksen metodina ja hallitsee peruskäsitteet
  • tunnistaa terveyden kannalta kestävän kehityksen periaatteet

Opinnot soveltuvat kaikille väestön terveydestä ja terveyden edistämisestä kiinnostuneille ja tutkintotavoitteisille opiskelijoille.

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisen opintojaksojen hinta on 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.   

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit. 

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.     

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla. 

Kellonajasta riippumaton

Opetusaika on yksittäisten opintojaksojen opetusaika. Tarkista ilmoittautumisajat yksittäisten opintojaksojen tiedoista.

Suomi

Ei sähköistä ilmoittautumista

Opintokokonaisuuteen ei voi ilmoittautua, vaan ilmoittautuminen tehdään opintojaksoittain 15e/op.

Lukuvuonna 2023-2024 toteutettaville opintojaksoille voi ilmoittautua 1.8.2023 alkaen. Katso yksittäisten opintojaksojen ilmoittautumisajankohdat opintojaksojen tiedoista.