Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Punainen lakipykälä-merkki kannettavan tietokoneen näppäimistön päällä

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Juridiikan ja tietosuojan täydennyskoulutus apteekkeihin (5 op) 2023-2024

Syventävä täydennyskoulutus apteekkien henkilöstöhallinnon ja tietosuojan haastavista kysymyksistä.
smart for good
 • Juridiikka
 • Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen
 • Lääkeala
Päivämäärä:
15.1.2024 - 16.4.2024
Laajuus:
5 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta, Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen, Ravitsemus ja lääkeala
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
1240 € (alv 24%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Tässä neliosaisessa juridiikan täydennyskoulutuksessa syvennytään apteekkien palvelussuhteisiin liittyviin henkilöstöhallinnon kysymyksiin sekä tietosuojalainsäädäntöön ja henkilötietojen käsittelyyn apteekeissa. Koulutus sopii erityisesti esihenkilöille, apteekkareille ja proviisoreille, jotka haluavat kehittää henkilöstöhallintoon ja tietosuojaan liittyvää osaamistaan. Tavoitteena on antaa kokonaiskuva työsuhteen elinkaareen liittyvästä juridiikasta sekä käsitellä apteekkialalle tyypillisiä haastavia kysymyksiä.


Koulutuksessa on mahdollista suorittaa 5 opintopistettä, jotka voidaan hyväksilukea UEF EMBA -koulutukseen. Opintopisteiden edellytyksenä on luentojen lisäksi oppimispäiväkirja sekä essee yhdestä koulutuksen teemasta. Luennoista tehdään tallenteet, jotka voi kuunnella, mikäli ei pääse osallistumaan luennolle. Ilmoittautuminen on mahdollista kokonaisuuteen tai yksittäisiin koulutuksiin.


AJANKOHTA JA SISÄLTÖ

15.1.2024 klo 12.00–15.30
Tietosuojalainsäädäntö apteekeissa

 • Apteekki ja apteekkari rekisterinpitäjänä – sovellettava lainsäädäntö
 • Käsittelyn oikeusperusteet ja rekisterinpitäjän velvollisuudet
 • Rekisterinpitäjän velvollisuudet ja rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

Kouluttaja: HTT, julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen


5.2.2024 klo 12.00–15.30
Henkilötietojen käsittelyn valvonta, tietoturvaloukkaukset ja käytännön tietosuojakysymykset apteekissa

12–13.30
Henkilötietojen käsittelyn valvonta apteekissa sekä tietoturvaloukkausten käsittely
Kouluttaja: HTT, julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen

14–15.30
Käytännön haastavat tilanteet – pohdintaa ja ratkaisuja
Kouluttaja: lääkealan koulutusten suunnittelija, farmaseutti, sairaanhoitaja (AMK) ja lääkehoidon arvioinnin asiantuntija Juha Marjala


11.3.2024 klo 12.00–15.30
Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet työpaikkailmoittelusta työsopimuksen päättämiseen

 • Miten ilmoitat vapautuvasta työpaikasta oikein?
 • Onko mahdollista valita paras hakija? Omien osatyöntekijöiden oikeus lisätyöhön? Voidaanko vuokratyöntekijä palkata vapaasti?
 • Työhaastattelu: mitä saa kysyä ja mistä tietoja saa hankkia?
 • Työsopimuksen solmiminen: muoto ja kesto
 • Työsuhteen ehdot; mistä kaikesta voi pätevästi sopia; miten työehtosopimus tulee ottaa huomioon, yksilölliset työsopimusehdot
 • Mistä kaikesta työnantaja saa määrätä ja miten toimitaan erimielisyystilanteissa
 • Työsopimuksen päättäminen
 • Työsuhteen päättymisen jälkeiset velvoitteet

Kouluttaja: OTT Jaana Paanetoja


16.4.2024 klo 12.00–15.30
Henkilöstöhallinnon haastavia kysymyksiä apteekissa
Työntekijän velvoitteet: huolellisuus ja joutuisuus, onko vapaa-aika täysin työstä irrallista? Voiko apteekin työntekijä tehdä työtä useassa apteekissa? Miten liikesalaisuudet on pidettävä salassa?

 • Palkanmaksuvelvollisuus erilaisissa häiriötilanteissa
  • työnteon estyminen työpaikkaan kohdistuneiden häiriöiden johdosta häiriöistä
  • työntekijän sairastuminen: oikeus poissaoloon ja palkkaan
 • Häiriöiden selvittely: johtamista, kurinpitoa vai työterveysneuvottelu?
 • Vuokratyövoiman käyttö ja sen vaikutus omaan henkilöstöön, vuokratyöntekijän asema
 • Työn ja työntekijän yksityiselämän tarpeiden yhteensovittaminen
 • Työturvallisuuden johtaminen
  • riskit ja vaarat
  • jatkuva tarkkailuvelvoite
  • psykososiaalinen kuormitus, häirinnästä ja epäasiallisuudesta vapaa työnteko
  • työilmapiiri ja työhyvinvointi

Kouluttaja: OTT Jaana Paanetoja

Koulutuksen tavoitteena on tarjota apteekkien henkilöstöhallinnosta vastaavilla keinoja haastavien ja apteekkien työympäristössä tyypillisten kysymysten ratkaisemiseen.

Apteekkien henkilöstöhallinnosta tai tietosuojasta vastaavat, apteekkarit ja esihenkilönä toimivat.

Koko ohjelma 1000,00 € + alv. 24 %. Hinta sisältää neljä koulutusta ja luentotallenteet ja pdf-materiaalin sekä mahdollisuuden esittää ennakkokysymyksiä, ja mahdollisuuden suorittaa opintopisteitä. Tehtäviin saa ohjausta ja henkilökohtaisen palautteen.

Yksittäisen koulutuksen hinta muille kuin koko ohjelmaan osallistuvalle 275,00 € + alv. 24 %. Koulutukset laskutetaan kunkin koulutuspäivän jälkeen. Hinta sisältää pdf-materiaalin sekä mahdollisuuden esittää ennakkokysymyksiä.

Koko ohjelma laskutetaan yhdessä erässä ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen. Tarvittaessa voidaan sopia poikkeavasta laskutusaikataulusta useammassa erässä.

Ilmoittautuminen tulee perua viimeistään 14 kalenteripäivää ennen koulutuksen alkamispäivää. Mikäli osallistumista ei ole peruttu ja/tai osallistuja ei saavu koulutukseen, veloitetaan asiakkaalta 100 euron käsittelymaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset.

Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumisestaan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä.
Koulutuksen kieli on suomi.