Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Hoivan käytännöt, lv. 2023-2024

Avoin yliopisto
smart for good
Laajuus:
5 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta
Toteutusmuoto:
Itsenäinen opiskelu, Verkko-opetus
Hinta:
75 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Tämä opintojakso kuuluu Yhteiskuntapolitiikan perusopintokokonaisuuteen (yhteiskuntatieteet).

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija tuntee yhteiskuntapoliittisen hoivatutkimuksen ajankohtaisia tutkimuskohteita sekä käsitteitä kuten hoivavaje, hoivaköyhyys, hoivavuoto, sukupuolittunut hoiva, ylirajainen, teknologisoituva hoiva ja globaali hoiva. Opiskelija tietää hoivan järjestämisen vaihtoehtoisia malleja ja oppii tarkastelemaan kriittisesti hoivapolitiikan uusimpia käytäntöjä Suomessa ja ulkomailla. Osaa kirjoittaa aihepiiristä kriittisesti ja reflektoivasti.

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: Etiikka, kriittinen ajattelu, oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen, vuorovaikutus ja viestintä.

Opiskelija ymmärtää tieteellisen tutkimuksen etiikan. Opiskelija osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja tiedon hankintaan, analysointiin ja raportointiin. Opiskelija osaa kerätä, tulkita ja arvioida tietoa ja erilaisia tekstityyppejä kriittisesti. Opiskelija oppii argumentoimaan, ja osaa toimia kriittisesti argumentoivana asiantuntijana. Opiskelija oppii yhteistyötaitoja ja itsenäistä työskentelyä. Opiskelija oppii viestimään asiakokonaisuuksista selkeästi.

Sisältö

Hoivapolitiikka Suomessa ja muualla. Hoiva arjessa ja mediatuotteissa. Hoiva ja perhe, prekaarihoiva, projektihoiva, hoiva ja sukupuoli, hoiva ja teknologia, sateenkaarihoiva, luontohoiva. Hoivan järjestämistavat ja muutossuunnat. Yhteiskuntapoliittisen hoivatutkimuksen taustat, näkökulmat ja tutkimuskohteet.

Opetus ja suoritustavat

Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimisympäristön materiaaliin. Oppimistehtävä ja verkkotentti.

Opintojakson voi suorittaa syys- tai kevätlukukaudella. Verkkotentille ja oppimistehtävien palautukselle on kuusi vaihtoehtoista päivää.

Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus- ja verkkotenttipäivät:

Syksy 2023: ke 23.8., ke 4.10., ke 29.11.

Kevät 2024: ke 24.1., ke 6.3., ke 29.5.

Arviointi: Oppimistehtävät ja verkkotentti arvioidaan asteikolla 0-5.

Opettaja: YTT Iiris Lehto

Oppimateriaali:

Kirjatentissä kaikki tenttivät nämä kaksi:

  • Anttonen, A., Valokivi, H. & Zechner, M. (toim.) Hoiva – tutkimus, politiikka ja arki, 2009.
  • Salmi, M & Närvi, J. (toim.) Perhevapaat, talouskriisi ja sukupuolten tasa-arvo. 2017.

Lisäksi valitaan yksi seuraavista:

  • Hoppania, H-K., Karsio, O., Näre, L., Olakivi, A., Sointu, L. Vaittinen, T., Zechner, M. Hoivan arvoiset, 2016.
  • Van Aerschot, L. Vanhusten hoiva ja eriarvoisuus. Sosiaalisen ja taloudellisen taustan yhteys avun saamiseen ja palveluiden käyttöön, 2014.   
  • Leinonen, E. Perhehoitoa paikantamassa, 2020.
  • Kuronen, T. Hoivapommin purkajat, 2015.
  • Eerola, P., Alasuutari, M., Repo, K., Karila, K., & Lammi-Taskula, J. (toim). Lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen monet polut: lasten, perheiden ja politiikan näkökulmia. 2022.

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisen opintojaksojen hinta on 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot.

Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit. Jos opintojakson opetukseen voi ilmoittautua jatkuvasti, opiskeluoikeusaika on 1.8. - 30.7.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla.

Kellonajasta riippumaton

Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus- ja verkkotenttipäivät:
Syksy 2023: ke 23.8., ke 4.10., ke 29.11.

Kevät 2024: ke 24.1., ke 6.3., ke 29.5.

Verkkotentti on avoinna 24 tuntia alkaen tenttipäivänä klo 12.00 ja päättyen seuraavana päivänä klo 12.00. Tuona aikana opiskelija kirjautuu tenttiin valitsemanaan ajankohtana. Tentin tekemiseen on aikaa neljä tuntia. Oppimistehtävä palautetaan verkkotentin päättymispäivään klo 23 mennessä.

Suomi

Ilmoittaudu

I Ilmoittautumaan pääset oheisesta painikkeesta. Siirryt ilmoittautumispalveluun, jossa opintojakso on valmiiksi valittuna. Voit halutessasi lisätä opintokoriin myös muita opintojaksoja, ennen kuin jatkat ilmoittautumaan. 

II Siirry tunnistautumaan Suomi.fi-palveluun, täydennä omat tietosi ilmoittautumislomakkeelle, vahvista ilmoittautuminen ja maksa opinnot 

Huom! Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen hinnastoon sekä maksu- ja perumisehtoihin

III Ilmoittautumisesi käsittelyaika on pääasiallisesti 2-5 arkipäivää, maksimissaan 10 arkipäivää. Käsittelyajan jälkeen saat järjestelmän lähettämän viestin, joka sisältää linkin opintojen aloitusohjeisiin. Tutustu ohjeisiin huolellisesti. 

Jos sinulla ei ole aiempaa UEF-tunnusta, saat lisäksi yliopiston käyttäjähallinnasta UEF-tunnuksen aktivointiohjeet. Tunnuksesi saa käyttöoikeudet opiskeluoikeuden alkaessa.  

Mikäli et saa viestejä, tarkista sähköpostisi roskapostikansio ja tarvittaessa ota yhteyttä avoimeen yliopistoon. 

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla. 

Ilmoittautuminen alkaa:
2023-12-08 09:00
Ilmoittautuminen päättyy:
2024-05-08 23:59