Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

juridiikka_nuija

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Hallinto- ja seurakuntasihteerien lakipäivät 2023

Syvenny hyvään hallintoon ja hallinnollisten ratkaisuiden tekemiseen kirkollishallinnossa sekä uuden kirkkolain vaikutuksiin seurakuntien hallintotoimintaan.
smart for good
 • Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen
 • Juridiikka
Päivämäärä:
6.6.2023 - 7.6.2023
Laajuus:
1 op
Kampus tai kaupunki:
Helsinki
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta
Toteutusmuoto:
Lähiopetus
Hinta:
1020 € (alv 24%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Koulutus syventää osaamistasi seurakunnan ja seurakuntalaisten välisten hallinnollisten prosessien hoitamisessa. Koulutuksessa käsitellään hallintotoimintaa ja hallintoasioiden käsittelyä kirkkohallinnossa käytännönläheisesti.

Koulutus toteutetaan verkkovälitteisenä klo 9.00-15.30,  jälki-ilmoittautuminen on mahdollista 2.6. saakka. Tarkempi aikataulu vahvistetaan toukokuussa. Lähiopetuksen toteutuminen edellyttää vähintään 14 osallistujaa. Koulutus voidaan toteuttaa verkkovälitteisenä, kun osallistujia on vähintään 12.

Koulutukseen sisältyy luentoja ja yhteistä harjoittelua työpajoissa. Koulutus sopii hyvin myös aiempiin lakipäiviin osallistuneille, sillä tämä koulutus syventää aiemmin opittua, ja koulutuksessa käsitellään lisäksi uusia teemoja. Koulutukseen voi osallistua verkkovälitteisesti luento-osuuksille ja työpajaosuuden voi suorittaa esimerkiksi työparin kanssa omalla työpaikalla.


Koulutuksen sisältö:

 • Hyvä hallinto pähkinänkuoressa
 • Hallintomenettely
 • Asian käsittelyn yleiset edellytykset
 • Asiakirjajulkisuuden ja henkilötietojen suojan peruskysymykset
 • Sähköisen asioinnin järjestäminen ja digitaaliset palvelut

 

Koulutuksessa vastataan näihin ja moniin muihin kysymyksiin:

 • Mitä on hyvä hallintomenettely? Mitkä ovat yleisimmät sudenkuopat ja miten niitä voisi välttää?
 • Hyvän hallinnon sisältö ja toteuttaminen käytännössä? Miten toimia esimerkiksi yhdenvertaisesti, joutuisasti ja puolueettomasti? Mitä tulee muistaa ennen kuin aletaan valmistella hallintopäätöstä?
 • Mitkä ovat asiakirjajulkisuuden toteuttamisen ja henkilötietojen suojan keskeisimmät huomioitavat asiat hallintotyössä?
 • Mitä erityiskysymyksiä liittyy sähköisen asioinnin järjestämiseen? Milloin palveluiden, asiakirjojen ja internet-sivujen on oltava saavutettavia?

Tavoitteena on antaa eväitä sekä seurakunnan ja seurakuntalaisten välisiin hallinnollisiin prosesseihin että hallinnon sisäiseen toimintaan.

Kaikille, jotka osallistuvat seurakunnissa käytännön hallintotyöhön, ensisijaisesti seurakuntasihteereille.  Koulutus soveltuu sekä seurakuntien uusille työntekijöille että jo tehtävissä pidempään toimineille.

822,58 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 1 020,00 €. Hintaan sisältyy opetus ja sähköinen luentomateriaali sekä iltapäiväkahvit.

Koulutus toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 13. Mahdolliset tarjoilut varmistuvat lähempänä ja asiasta tiedotetaan ilmoittautuneita. Koulutustila järjestetään hyvien kulkuyhteyksien päästä rautatieasemalta.

Ilmoittautuminen tulee perua viimeistään 14 kalenteripäivää ennen koulutuksen alkamispäivää. Jos ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, laskutetaan asiakkaalta 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei ole peruttu ja/tai osallistuja ei saavu koulutukseen, veloitetaan asiakkaalta koulutuksen hinta täysimääräisesti (maksuttomassa koulutuksessa 100 euron käsittelymaksu). Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset ja pitkäkestoisten koulutusten koulutuskohtaiset perumisehdot.

Ilmoittautuneen asiakkaan tilalle voi samasta yrityksestä tai organisaatiosta osallistua toinen henkilö, ellei esim. koulutukseen ole erillistä valintaa/pääsykoetta tai ellei vaihtamiselle ole muuta estettä. Osallistumisen vaihtamisesta ei peritä erillistä korvausta. Vaihdoksesta tulee ilmoittaa etukäteen tai viimeistään koulutuksen alkaessa.

Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumisestaan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä.
Koulutuksen kieli on suomi.

Suomi

Todella innostava ja hyvä kouluttaja! Opettaja oli mahtava, mukaansa tempaava. Aihe vaikea, mutta opettaja opetti sen hyvin ja niin, että päivä kului kuin siivillä. Opettajan antama materiaali oli hyvä, sille on varmasti käyttöä myöhemminkin. Käytännön esimerkit selvensivät asioita.

Palautetta aikaisemmista koulutuksista