Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Nainen istuu sovhvalla ja kirjoittaa vihkoon

Flippaus haltuun -tilauskoulutus

Tilauskoulutus ja valmennus
Opi tehokkaaksi ja innostavaksi todistettu menetelmä edelläkävijältä, joka on onnistuneesti flipannut opetusta oppijakeskeiseksi.
smart for good
 • Kasvatus ja opetusala
Laajuus:
0
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Monimuoto
Hinta:
-
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Teknologialla tuettu oppijakeskeisyys on tänä päivänä yksi merkittävimmistä opetuksen kulttuuria muokkaavista tekijöistä. Flipped Classroom eli käänteisopetus on tunnetuin opetuksen strategisista lähestymistavoista, joka muokkaa teknologian ja kontaktiopetuksen välistä suhdetta helposti ymmärrettävään ja omaksuttavaan muotoon. Maailmanlaajuisesti jo 15 vuoden ajan käytettynä ja tutkittuna käänteisopetus on hyvin kehittynyt vastaamaan opettajien tarpeisiin.

Koulutuspaketin voi tilata omaan organisaatioon. Sen läpivienti kestää noin kolme kuukautta. Tarkempi aikataulu on sovittavissa kouluttajan kanssa, suosittelemme lähitapaamisten olevan esim. kerran kuukaudessa.

Sisältö
Koulutus sisältää lähitapaamiset sekä ohjatut, teoriaa käytäntöön vievät tiimitapaamiset. Lisäksi pakettiin kuuluu Johdon perehdytys (Flippauksen perusidea ja sen tuottama hyöty oppilaitoksen ja opetuksen näkökulmasta) sekä Toiminnan varmennus (Flippausyhteisön ja mentorointiverkoston luominen oppilaitoksen flippaustoiminnan ylläpitämistä ja jatkokehittämistä varten).

Lähitapaamisten teemoina ovat:

A: Flippauksen teoria ja alkeet: Flipattavan kurssin ydinainesanalyysi ja sisältörakenneanalyysi, oppimistavoitteet, ennakkotestit ja tehtävät, tallenteiden tuottamiseen ja jakamiseen liittyvät teknologiat
B: Kontaktiopetuksen suunnittelu, toteutus ja opiskelijoiden rooli
C: Mitä tentin sijaan? Opiskelijoiden arviointi ja koulutuksen toteutuksen arviointi ja oma jatkokehityssuunnitelma

Sisältö ja laajuus ovat räätälöitävissä tilaajan tarpeisiin, minimikesto 16 h. Ryhmän koko max. 20 opettajaa, jotka jaetaan 4 hengen tiimeihin.

Huom! Koulutus toimii parhaiten, mikäli opettajalla on jokin opintojakso, kurssi tai koulutus, johon hän voi soveltaa menetelmää koulutuksen aikana.

Askeleet yhteisellä oppimispolulla:

 • Alkulämmittely by Markku
 • Johdon perehdytys (1-3 h)
 • Lähijakso – flippauksen abc (3x45 min)
 • Vierihoitoa tiimitapaamisissa (3-4 hengen tiimit, 4x45 min per tiimi)
 • Flippausyhteisön ja mentoriverkoston luominen toiminnan jatkoksi, (1-2 h)
 • Päätöspalaveri (osallistuvat opettajat, tukipalvelut, johto, 1-2 h)

Viisi hyvää syytä valita flippaus

1. kansainvälisesti laajasti tunnettu ja käytetty menetelmä
2. sovelletaan tehokkaasti verkko-oppimisen parhaita puolia yhdistäen ne sisältörikkaiseen lähiopetukseen
3. erilaisten oppijoiden potentiaali saadaan esiin ja hyötykäyttöön
4. opiskelija oppii samalla myös tärkeitä työelämätaitoja
5. opettaja toimii syväoppimisen mahdollistajana ja tukena ja näkee työnsä tulokset konkreettisesti parantuneina oppimissuorituksina

Viisi hyvää syytä tilata flippauskoulutus

1. vie menetelmän konkreettisesti käytäntöön 
2. tuloksena opetusteknologian osaamista ja laadukasta monimuoto-oppimateriaalia
3. kouluttaa muutosagentit, joilla on osaamista toimia myös kollegoiden tukena
4. kukaan ei onnistu yksin – vierihoito tiimeittäin takaa sen
5. konkretisoi flippauksen tuottaman hyödyn oppijalle, opettajalle ja oppimisympäristölle

Koulutuksen jälkeen opettaja osaa

 • soveltaa käänteisopetuksen pedagogiaa omalla kurssillaan
 • asettaa kurssilleen osaamistavoitteet ydinainesanalyysin ja Bloomin taksonomian suunnassa ja kehittää kurssiaan tämän pohjalta
 • tuottaa ja kehittää verkkomateriaalia monipuolisesti ja liittää sen kontaktiopetukseen oppijakeskeisesti
 • soveltaa formatiivista arviointia

Oppilaitos saa

 • työkaluja teknologiatuettuun, oppijakeskeiseen opetuksen kehittämiseen
 • osaamista oppimisympäristön kehittämiseen
 • tukea ja neuvoja opetuksen strategiseen kehittämiseen
 • henkilökohtaisen sparrauksen sekä johdolle, opettajille että tukihenkilöstölle

Käänteisopetuksesta kiinnostuneet opettajat ja opetuksen kehittäjät sekä koulutusorganisaatioiden johto. Sopii erityisesti ammattikorkeakouluille ja yliopistoille.

Pyydä tarjous!
Hinta riippuu järjestämispaikasta, osallistujamäärästä, toteutustavasta sekä mahdollisista erityistoiveista.

Verollinen koulutuspalvelu, AVL 39 §.

Suomi

Kouluttaja

Kouluttajana ja henkilökohtaisena sparraajana toimii Suomessa yliopistotasoista käänteisopetuksen koulutusta ja kehitystyötä tekevä FT Markku Saarelainen. Hän on kehittänyt tätä parhaaksi eurooppalaiseksi käytännön opetuksen ja oppimisen projektiksi valittua menetelmää aiemmin Itä-Suomen yliopistossa yliopistonlehtorina ja nykyisin työelämäprofessorina Tampereen yliopistossa sekä kouluttanut laajasti Suomessa eri organisaatioiden opettajia flippaukseen. https://uefconnect.uef.fi/henkilo/markku.saarelainen/