Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Lääkealan täydennyskoulutukset

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Erikoistuvan lääkärin ohjaus ja arviointi (3 op)

Erikoislääkärikoulutus uudistui ja opetus muuttui 2019 valtakunnallisesti osaamisperustaiseksi.
smart for good
  • Kasvatus ja opetusala
  • Lääkeala
  • Sosiaali ja terveysala
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
31.8.2021 -
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Sosiaali- ja terveysala
Toteutusmuoto:
Monimuoto-opetus
Hinta:
-

Koulutuskokonaisuus toteutetaan monimuoto-opintoina. Opintoihin sisältyy orientoiva ennakkotehtävä.

Koulutuspäivät (klo 8:30-16):
• pe 15.10.2021 etäyhteys (zoom)
• ke 17.11.2021 koulutuspäivä Kuopiossa, jos koronatilanne sallii
• pe 3.12.2021 koulutuspäivä Kuopiossa, jos koronatilanne sallii.

Koulutuspäivien aikana jaetaan ja harjoitetaan ohjauksen ja arvioinnin hyviä käytäntöjä. Koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa koulutuspäivissä ja oppimistehtävien tekemistä. Lisäksi työskennellään itsenäisesti Moodle-oppimisympäristössä olevien aineistojen avulla.

Orientaatio ohjaukseen ja arviointiin 1 op, kouluttajana Mika Martikainen
• Uudistuva ohjaus erikoislääkärikoulutuksessa
• Lääkäri ohjaajana – orientaatiot ja osaaminen
• Miten arvioidaan? Ohjauksen ja arvioinnin hyvät käytännöt

Onnistuneen ohjauksen käytännöt 1 op, kouluttajana Minna Ruoranen
• Lääkäri ohjaajana - identiteetti ja etiikka
• Ohjaajan ja oppijan roolit
• Ohjaussuhteen ja vuorovaikutuksen rakentaminen
• Tavoitteellisen ohjausprosessin suunnittelu ja toteutus

Tavoitteellinen ja motivoiva ohjaus 1 op, kouluttajina Teijamari Laasonen-Balk ja Minna Ruoranen
• Motivoiva ohjauskeskustelu
• Palautteenannon hyvät käytännöt
• Ongelmanratkaisua käytännön ohjaustilanteissa

Kolmannella lähijaksolla viedään käytäntöön ja syvennetään edellisten jaksojen aikana saavutettua osaamista alustusten, toiminnallisten harjoitteiden ja pienryhmätyöskentelyn kautta. Jaksolla käsitellään erityisesti motivoivaa ohjausta sekä analysoidaan osallistujien omia ohjauskeskusteluja.

Jatkuva oppiminen verkkosivut

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ohjaavan lääkärin omaa orientaatiota ja ohjauksen osaamista, tutkia ja kehittää hyviä ohjauksen käytäntöjä ja tukea osaamisen arviointia. 

Koulutuksen kohderyhmää ovat Kuopion yliopistollisen keskussairaalan ERVA-alueella toimivat lääkärit ja hammaslääkärit jotka työssään kouluttavat ja ohjaavat erikoistuvia lääkäreitä.

Huomioithan, että yleislääkäreille on oma, laajempi koulutuskokonaisuus. 

Suomi

STM:n rahoittama koulutus on osallistujille maksuton. 

Koulutus on täynnä! Voit ilmoittautua varasijoille.

Lääkärin laillistamiseen valmistava koulutus

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajalääkäreille ja se muodostuu ammatillisista sisällöistä ja niihin integroidusta suomen kielen opetuksesta.

Suunnittelija

Profiilikuva: Riitta Sutinen

Sutinen, Riitta

Suunnittelija

Profiilikuva: Heli Kaarniemi

Kaarniemi, Heli

Suunnittelija

+358503228644

Koulutussihteeri

Profiilikuva: Katja Koukkari

Koukkari, Katja

Suunnittelusihteeri