Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

UEF EMBA, johtamiskoulutus, henkilökohtaisesti

Elintapaohjauskoulutus terveydenhuollon ammattilaisille

Täydennyskoulutus
Elintapaohjauksen avulla säästöä tulevaisuuden terveydenhuollon kustannuksista? Tilauskoulutus antaa terveydenhuollon ammattilaisille mahdollisuuden päivittää elintapaohjauksen osaamistaan viimeisimpään tutkimustietoon pohjautuen.
smart for good
  • Sosiaali ja terveysala
Laajuus:
0
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Ravitsemus ja lääkeala, Sosiaali- ja terveysala
Toteutusmuoto:
Lähiopetus, Verkko-opetus
Hinta:
-
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Koulutuksessa käydään läpi viimeisintä tutkimustietoa elintavoista ja elintapamuutoksen ohjaamisesta sekä syvennytään terveyden ja hyvinvoinnin osatekijöihin (uni, ravitsemus, liikunta, lääkehoito, psyykkinen hyvinvointi ja painonhallinta). Lisäksi koulutuksessa tehdään käytännönläheisiä harjoituksia ja kokeillaan vaikuttavia elintapaohjauksen menetelmiä.

Koulutus sisältää kolme koulutuspäivää ja reflektiotapaamista eri teemoista.

Teemat:

  1. Elintapamuutoksen puheeksiotto ja asiakkaan motivointi muutokseen

Koulutuksen ensimmäisessä koulutuspäivässä käydään läpi uusinta tutkimustietoa elintapamuutoksista sekä elintapaohjauksesta ja sen vaikuttavuudesta. Lisäksi pohditaan asiakkaan kohtaamiseen liittyviä asioita (stigmat, arvot, asenteet ja aiemmat kokemukset).

  1. Asiakkaan tukeminen muutoksessa ja jatkohoitoon/omahoitoon sitoutuminen.

Koulutuksen toisessa koulutuspäivässä keskitytään asiakkaan voimavarojen tunnistamiseen ja hyödyntämiseen ratkaisu - ja voimavarakeskeisen sekä valmentavan työskentelyn avulla. Lisäksi hyödynnetään ja harjoitellaan motivoivaa keskustelua elintapaohjauksen toteuttamisessa.

  1. Elintapamuutosten ohjaaminen

Kolmannessa koulutuspäivässä perehdytään hyviin käytänteisiin ja käytännön työkaluihin ryhmämuotoisen elintapaohjauksen suunnittelussa ja organisoinnissa. Lisäksi syvennytään dialogisuuteen, ryhmäohjauksen prosessiin ja sen vaiheiden hyödyntämiseen ryhmä- ja yksilöohjauksissa.

Terveydenhuollon ja terveysalan henkilöstö.

Tilauskoulutus.

Koulutus voidaan toteuttaa etänä tai tilaajan kanssa sovitussa paikassa. Ota yhteyttä ja suunnitellaan juuri teille sopiva koulutus.

Hinta sovitaan tilaajan kanssa.

Kouluttajat:

Maria Mukkala on TtM ja laillistettu ravitsemusterapeutti, jolla on monen vuoden kokemus ravitsemustieteiden opettamisesta. Marian vahvuuksia ja erityisiä mielenkiinnon kohteita ovat ammattilaisen ja asiakkaan välinen vuorovaikutus, syömisen psykologia ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen.

Merja Mäkitalo on TtM, fysioterapeutti ja toiminut lähes 20 vuotta fysioterapeuttina. Työhön on sisältynyt yksilöiden ja ryhmien liikuntaan ja elintapoihin ohjausta. Nykyinen työ liittyy työhyvinvointikoulutusten koordinointiin ja opetukseen. 

Juha Marjalalla, farmaseutti-sairaanhoitaja, on noin 10 vuoden työkokemus apteekkityöstä ja hän on vastannut liikkujan apteekki konseptista. Käytännössä tähän työhön on kuulunut asiakkaiden motivointia terveellisiin elämäntapoihin ja asiakkaiden ohjausta kunnan liikuntapalveluiden piiriin. Juhan vahvuudet ovat lääkehoitoon sitouttamisessa, viestinnässä ja motivoivassa keskustelussa asiakkaiden kanssa.