Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Never stop learning.

Elämänkulun psykologia I: Perhe lapsen kasvuympäristönä, verkko-opinnot, lv. 2023-2024

smart for good
Laajuus:
5 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Etäopetus
Hinta:
75 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opintojaksolla perehdytään lapsuuden ja nuoruuden kehitykseen ja kehitykseen vaikuttaviin psykologisiin ja sosiaalisiin tekijöihin. Lisäksi opintojaksolla syvennetään tieteellisten artikkeleiden avulla ymmärrystä lasten ja nuorten kehityksen keskeisistä osa-alueista. Opintojaksolla tarkastellaan parisuhdetta, perhettä ja vanhemmuutta sekä niiden psykologisia merkityksiä yksilölle.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa eritellä lasten ja nuorten kehityksen mekanismeja ja prosesseja.
  • ymmärtää perheen merkityksen lapsen ja nuoren kasvuympäristönä sekä osaa eritellä perheen
  • merkitystä yksilön psyykkiseen hyvinvointiin.
  • tunnistaa parisuhteen muodostamiseen, toimivuuteen sekä kriiseihin liittyviä keskeisiä tekijöitä.
  • osaa selittää sukupolvien ketjujen merkityksiä parisuhteen, perheen ja yksilön näkökulmasta.


Oppimateriaalit

Mitchell, P. & Ziegler, F. 2013. Fundamentals of developmental psychology (2nd ed.). Luvut 1, 5, 11, 12 ja 15. (e-kirja) ja
Sevon, E. & Notko, M. 2008. Perhesuhteet puntarissa, erikseen sovittavat luvut. (Löytyy myös e-kirjana) ja
Gottman, J. & Silver, N. The seven principles for making marriage work, 2000 (tai uudempi painos). ja
Opintojaksolla jaettavat artikkelit.

Opettaja: Iija den Heder

Edeltävät opinnot

Psykologian aineopintojen opintojaksoille osallistumisen edellytyksenä on vähintään arvosanalla 3/5 (hyvät tiedot) suoritetut psykologian perusopinnot. Mikäli perusopinnot on suoritettu toisessa yliopistossa, tulee siitä toimittaa liite ilmoittautumisen yhteydessä.

Mikäli perusopintojen arvosana on Hyväksytty, tulee opiskelijan osoittaa ilmoittautumisen yhteydessä, että Hyväksytty arvosana vastaa vähintään arvosanaa 3/5 (hyvät tiedot).

Huom! Ilmoittautumisessa on järjestelmävaihdoksen vuoksi meneillään käyttökatko. Ilmoittautuminen avautuu jälleen pe 8.12.2023 klo 9.00.

Suoritustavat ja arviointiperusteet

Vaihtoehto 1: Artikkelikatsauksen laatiminen ja oppimistehtävä. Arviointi: artikkelikatsaus HYV-HYL, oppimistehtävä 0-5.

Vaihtoehto 2: Luennot (25 t, kevätlukukaudella 2024), artikkelikatsauksen laatiminen ja kotitentti. Arviointi: artikkelikatsaus HYV-HYL, tentti 0-5.

Edeltävät opinnot

Psykologian aineopintojen opintojaksoille osallistumisen edellytyksenä on vähintään arvosanalla 3/5 (hyvät tiedot) suoritetut psykologian perusopinnot. Mikäli perusopinnot on suoritettu toisessa yliopistossa, tulee siitä toimittaa liite ilmoittautumisen yhteydessä.

Mikäli perusopintojen arvosana on Hyväksytty, tulee opiskelijan osoittaa ilmoittautumisen yhteydessä, että Hyväksytty arvosana vastaa vähintään arvosanaa 3/5 (hyvät tiedot).

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisen opintojaksojen hinta on 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

 

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit. Opinto-oikeus on voimassa 31.7.2024 saakka.

 

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun. 

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä suunnittelusihteeriin; katso yhteystiedot alla.

Kellonajasta riippumaton

Syyslukukaudella alkavaan opetukseen ilmoittautuminen alkaa 2.8.2023 klo 9.00. Tämän jälkeen opintoihin voi ilmoittautua 27.6.2024 saakka.

Opiskeluoikeusaika on voimassa 31.7.2023 saakka.

Suomi

Ilmoittaudu

Ilmoittautumisohje

I Ilmoittautumaan pääset oheisesta painikkeesta. Siirryt ilmoittautumispalveluun, jossa opintojakso on valmiiksi valittuna. Voit halutessasi lisätä opintokoriin myös muita opintojaksoja, ennen kuin jatkat ilmoittautumaan.

 

II Siirry tunnistautumaan Suomi.fi-palveluun, täydennä omat tietosi ilmoittautumislomakkeelle, vahvista ilmoittautuminen ja maksa opinnot.

 

Huom! Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen hinnastoon sekä maksu- ja perumisehtoihin.

 

III Ilmoittautumisesi käsittelyaika on pääasiallisesti 2-5 arkipäivää, maksimissaan 10 arkipäivää. Käsittelyajan jälkeen saat järjestelmän lähettämän viestin, joka sisältää linkin opintojen aloitusohjeisiin. Tutustu ohjeisiin huolellisesti.

 

Jos sinulla ei ole aiempaa UEF-tunnusta, saat lisäksi yliopiston käyttäjähallinnasta UEF-tunnuksen aktivointiohjeet. Tunnuksesi saa käyttöoikeudet opiskeluoikeuden alkaessa.

 

Mikäli et saa viestejä, tarkista sähköpostisi roskapostikansio ja tarvittaessa ota yhteyttä avoimeen yliopistoon.

 

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä suunnittelusihteeriin; katso yhteystiedot alla.

Opiskelijamäärää ei ole rajoitettu kiintiöin.

Ilmoittautuminen alkaa:
2023-12-08 09:00
Ilmoittautuminen päättyy:
2024-06-27 15:00