Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

eläinlääkärissä

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Eläinlääkärin juridiikan pätevöitymiskoulutus

Eläinlääkärin juridisen osaamisen päivittämiseen ja muissa EU-ETA-maissa kuin Suomessa eläinlääkäriksi valmistuvien pätevöitymiseen sopiva täydennyskoulutus.
smart for good
 • Juridiikka
 • Lääkeala
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
7.3.2022 -
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Oikeustieteet ja yhteiskunta, Ravitsemus ja lääkeala, Ympäristö- ja luonnontieteet
Toteutusmuoto:
Itseopiskelu
Hinta:
460 € (alv 24%)

Verkko-oppimisympäristössä suoritettava eläinlääkärinä toimiville sekä eläinlääkäriksi opiskeleville suunnattu täydennyskoulutus. Kokonaisuuden suorittaminen antaa pätevyyden yleisiin virkaeläinlääkärin tehtäviin muissa EU-ETA-maissa kuin Suomessa eläinlääkäriksi valmistuville. Suosittelemme koulutusta myös Suomessa valmistuneille eläinlääkäreille osaamisen kehittämiseksi.

Koulutus koostuu viidestä osiosta, joihin liittyvät luentotallenteet ja materiaalit ovat Moodlessa. Lisäksi pätevyyden ja opintopisteistä suorittaville sisältyy kirjallisia harjoituksia ja tehtäviä sekä tentti, joka tulee suorittaa hyväksytysti. Voit aloittaa opiskelun joustavasti oman aikataulusi mukaisesti. Aloitettuasi opinnot sinulla on vuosi aikaa suorittaa opinnot omassa tahdissasi.

Ensimmäinen opintojakso avautuu maaliskuun lopussa ja muut jaksot toukokuun 2022 aikana.

Opintojaksot:

 1. Johdatus juridiseen ajatteluun ja hallintomenettelyyn (1 op)
 2. Eläinlääkintähuolto, toiminta kunnallisena viranhaltijana, eläinlääkärinammatin harjoittaminen ja eläinten lääkitseminen (1 op)
 3. Eläinten hyvinvoinnin valvonta (1 op)
 4. Eläintaudit, eläinten tunnistaminen ja rekisteröinti, eläinten tuonti ja vienti ( 1op)
 5. Elintarvikkeet, eläimistä saatavat sivutuotteet ja talousvesi 1 op)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Ruokaviraston asettamat osaamistavoitteet koulutuksen sisällölle ovat seuraavat:

Koulutuksen suorittaja

 • tuntee kunnallisen hallinto-organisaation ja päätöksentekomallin
 • käsittää ympäristöterveydenhuoltoon liittyvän lainsäädäntökokonaisuuden ja osaa käyttää lainsäädäntökokoelmia ympäristöterveydenhuoltoon liittyvissä valvontatapauksissa
 • osaa valmistella ja muotoilla hallintopäätöksen sekä soveltaa pakkokeinoja asianmukaisella tavalla päätöksenteon tukena
 • osaa suorittaa tarkastuksia kiinnittäen huomiota olennaisiin seikkoihin sekä soveltaa asianmukaisella tavalla aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä
 • osaa toimia vastuullisesti ja lainsäädäntöä asianmukaisesti soveltaen, kun kyse on
  • eläinlääkärinammatin harjoittamisesta
  • eläinten hyvinvoinnin valvonnasta
  • eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä
  • eläinten sisämarkkinatuonnista ja -viennistä
  • eläimistä saatavista sivutuotteista
  • tarttuvista eläintaudeista
  • eläinlääkkeiden käytöstä, määräämisestä, luovuttamisesta ja kirjanpidosta
  • elintarvikevalvonnasta
5 op

Kaikki eläinlääkäriksi opiskelevat tai valmistuneet, jotka haluavat kehittää lainsäädännön tuntemusta sekä suorittaa pätevyyden virkaeläinlääkärin tehtäviin (muissa EU-ETA-maissa kuin Suomessa eläinlääkäriksi valmistuvat).
Virkaeläinlääkärit, jotka haluavat saada paremman käsityksen eläinlääkäriviranomaisen roolista rikosprosessissa.

370,97 € + alv 24 % 89,02 € yhteensä 460,00 €.

Kouluttaja

KTM, ELL, oik. yo. Jan Mattila, läänineläinlääkäri,
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

ELL, ON, Outi Koskinen, tohtorikoulutettava,
Helsingin yliopisto

Profiilikuva: Tarja Koskela

Koskela, Tarja

Yliopistonlehtori

Suunnittelija

Profiilikuva: Anne Keränen

Keränen, Anne

Suunnittelija

Koulutussihteeri

Profiilikuva: Timo Hyttinen

Hyttinen, Timo

Koulutussihteeri