Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

eläinlääkärissä

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Eläinlääkärin juridiikan pätevöitymiskoulutus

Eläinlääkärin juridisen osaamisen päivittämiseen ja muissa EU-ETA-maissa kuin Suomessa eläinlääkäriksi valmistuvien lisäpätevyyden hankkimiseen KEL:n virkaan.
smart for good
 • Juridiikka
 • Lääkeala
Laajuus:
5 op
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta, Ravitsemus ja lääkeala, Ympäristö- ja luonnontieteet
Toteutusmuoto:
Itsenäinen opiskelu
Hinta:
460 € (alv 24%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Eläinlääkärin juridiikan täydennyskoulutus sopii eläinlääkäriksi opiskeleville sekä pitempään ammatissa toimineille täydennyskoulutukseksi. Lainsäädäntö on uudistumassa, ja koulutuksessa saat päivitettyä viimeisimmät tiedot käytännön työsi tueksi.

Koulutuksen suorittaminen osoittaa, että henkilö on tutustunut valtioneuvoston asetuksen (1031/2009) 2 §:n mukaisesti Ruokaviraston hyväksymällä tavalla Suomen asianomaisen alan lainsäädäntöön. Tätä edellytetään muissa EU-ETA-maissa kuin Suomessa eläinlääkäriksi valmistuvilta. Saat myös todistuksen sekä sähköisen osaamismerkin linkitettäväksi sähköisiin kanaviin pätevöitymisen merkiksi.

Koulutus koostuu viidestä osiosta ja toteutus on kokonaan verkkovälitteinen. Jokaisessa osiossa on teemaan liittyvät luentotallenteet sekä harjoitusmonivalintatehtävät, joilla testaat osaamistasi. Lopuksi suoritetaan verkkovälitteinen lopputentti. Luentotallenteissa yhdistyvät lainsäädännön näkökulma sekä vankka käytännön ammattitaito eläinlääkärinä. Tallenteiden sisältö päivittyy lainsäädännön uudistuessa ja vastaa siten viimeisimpään osaamistarpeeseen.

Voit aloittaa opiskelun joustavasti oman aikataulusi mukaisesti. Aloitettuasi opinnot sinulla on yksi vuosi aikaa suorittaa opinnot omassa tahdissasi kuitenkin niin, että kurssi sulkeutuu 31.12.2024. Mahdollisesta jatkosta tiedotetaan myöhemmin.

Laki eläinten hyvinvoinnista korvaa eläintensuojelulain 1.1.2024 alkaen. Kurssin materiaalit on uudistettu vastaamaan uutta lainsäädäntöä. Sisällössä huomioidaan ajantasaisesti myös muut vuoden 2024 aikana tulevat muutokset.

Koulutuksen sisältö:

 1. Johdatus juridiseen ajatteluun ja hallintomenettelyyn (1 op)
  Opit ymmärtämään oikeusjärjestyksen ja hyvän hallinnon periaatteet sekä tunnistamaan rikosprosessin ja hallintoprosessin erot, sekä rikosprosessissa olevat kynnykset, jotka eläimeen kohdistuneen rikoksen tulee ylittää edetäkseen rikosprosessissa.
   
 2. Eläinlääkintähuolto ja kunnaneläinlääkärinä toimiminen (1 op)
  Saat selkeän käsityksen kunnallisesta eläinlääkintähuollosta ja kunnaneläinlääkärinä toimimisesta ja hallitset keskeisen lääkkeiden käyttöön, määräämiseen ja luovuttamiseen sekä lääkekirjanpitoon liittyvän lainsäädännön.
   
 3. Eläinten hyvinvoinnin valvonta (1 op)
  Perehdyt eläinsuojelua ja eläinten hyvinvoinnin valvontaa koskevaan lainsäädäntöön siten, että kykenet noudattamaan hallintomenettelylle asetettuja vaatimuksia eläinsuojelutarkastuksia suoritettaessa.
   
 4. Eläinten terveyden, tunnistamisen ja rekisteröinnin valvonta (1 op)
  Saat kokonaiskuvan eläintautien sekä eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin valvontaa koskevasta sääntelystä, sekä valmiudet hoitaa eläintautien vastustamiseen liittyviä tehtäviä.
   
 5. Elintarvike- ja sivutuotevalvonta (1 op)
  Tutustut elintarvikkeita ja sivutuotteita koskevaan sääntelyyn ja saat valmiudet osallistua elintarvikkeiden turvallisuuden varmistamiseen osana pellolta pöytään -ketjua.
   
 6. Lopputentti
  Tentti tulee suorittaa hyväksytysti opintopisteiden suorittamiseksi. Tentti muodostuu monivalintaosiosta sekä lyhyistä sanallisista tehtävistä.

Ruokaviraston asettamat osaamistavoitteet koulutuksen sisällölle ovat seuraavat:

Koulutuksen suorittaja

 • tuntee kunnallisen hallinto-organisaation ja päätöksentekomallin
 • käsittää ympäristöterveydenhuoltoon liittyvän lainsäädäntökokonaisuuden ja osaa käyttää lainsäädäntökokoelmia ympäristöterveydenhuoltoon liittyvissä valvontatapauksissa
 • osaa valmistella ja muotoilla hallintopäätöksen sekä soveltaa pakkokeinoja asianmukaisella tavalla päätöksenteon tukena
 • osaa suorittaa tarkastuksia kiinnittäen huomiota olennaisiin seikkoihin sekä soveltaa asianmukaisella tavalla aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä
 • osaa toimia vastuullisesti ja lainsäädäntöä asianmukaisesti soveltaen, kun kyse on
  • eläinlääkärinammatin harjoittamisesta
  • eläinten hyvinvoinnin valvonnasta
  • eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä
  • eläinten sisämarkkinatuonnista ja -viennistä
  • eläimistä saatavista sivutuotteista
  • tarttuvista eläintaudeista
  • eläinlääkkeiden käytöstä, määräämisestä, luovuttamisesta ja kirjanpidosta
  • elintarvikevalvonnasta

Kaikki eläinlääkäriksi Suomessa tai muissa EU-ETA-maissa kuin Suomessa opiskelevat tai valmistuneet, jotka haluavat kehittää lainsäädännön tuntemusta. Koulutus sopii hyvin myös erityisesti praktikkoeläinlääkäreiden täydennyskoulutukseksi.

Koulutuksen suorittaminen osoittaa, että henkilö on tutustunut valtioneuvoston asetuksen (1031/2009) 2 §:n mukaisesti Ruokaviraston hyväksymällä tavalla Suomen asianomaisen alan lainsäädäntöön. Tätä edellytetään muissa EU-ETA-maissa kuin Suomessa eläinlääkäriksi valmistuvilta.

370,97 € + alv 24 % 89,02 € yhteensä 460,00 €.

TENTTIAIKATAULU
Vuoden 2024 tenttiajankohdat ovat:
1) 22.1. - 4.2.2024
2) 22.4. - 13.5.2024
3) 9. - 23.9.2024
4) 25.11. - 9.12.2024

Tentti on auki ja suoritettavissa yllä mainittuina ajankohtina. Voit osallistua tenttiin, kun muut osiot on suoritettu.

Mikäli sinulla on tarve saada kurssi suoritettua valmistumisen tai työllistymisen takia muussa aikataulussa, voit ottaa yhteyttä koulutuksen suunnittelijaan. Lähtökohtaisesti tentit tarkastetaan tenttiajanjaksojen päätyttyä, mutta pyynnöstä voidaan mahdollisesti nopeuttaa prosessia.