Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Datatieteen perusopinnot, lv. 2023-2024

Avoin yliopisto
smart for good
Laajuus:
25 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu, Kuopio
Kategoria:
Teknologia ja digitalisaatio
Toteutusmuoto:
Monimuoto, Verkko-opetus
Hinta:
-
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Datatiede tutkii ja kehittää menetelmiä datan analysointiin ja tiedon löytämiseen suurista datajoukoista. Datatieteessä yhdistyvät tilastotiede ja useat tietojenkäsittelytieteen alat (algoritmiikka, hahmontunnistus, koneoppiminen, tekoäly jne.) Datatieteen sivuaineopinnot soveltuvat kaikille opiskelijoille, ja datalähtöisen tutkimuksen yleistyessä kaikilla aloilla datatieteen opinnot ovat erityisen tärkeitä tutkijan uraa suunnitteleville.

Datatieteen perusopinnot on tarkoitettu opiskelijoille jotka haluavat perusymmärryksen datatieteen menetelmistä ja mahdollisuuksista. Opinnoissa perehdytään datatieteen yleisimpiin lähestymistapoihin ja menetelmien perusteisiin sekä menetelmien käyttämiseen käytännön ongelmien ratkaisemisessa.

Opintokokonaisuus (25 op) koostuu seuraavista opintojaksoista:

Pakolliset:

  • Tilastotieteen johdantokurssi 5 op (3622230), 5.9.-8.11.2023, lähi- tai etäopetuksena. Kurssin voi muuten opiskella kokonaan etänä, mutta tenttiminen (kurssikuulustelu 8.11. ja tarpeen mukaan uusintakuulustelu 11.12.) tapahtuvat valvotusti salissa Kuopiossa tai Joensuussa. Esitiedoiksi suositellaan lukion lyhyttä tai pitkää matematiikkaa.
  • Datasta näkemyksiä, 4 op (3621420), lisätietoja elokuussa.
  • Tilastotieteen peruskurssi 5 op (3622231), 11.1.-22.3.2024, lähiopetuksena Kuopiossa tai Joensuussa. Esitiedoiksi suositellaan Tilastotieteen johdantokurssia.
  • Lyhyt johdatus algoritmiseen data-analyysiin, 3 op (3621434), 18.3.-24.5.2024, lähiopetus (luentoja voi seurata etänä, mutta viikoittaiset laskuharjoitukset kampuksella)

Valinnaiset (täydentäen 25 op:seen):

  • Tilastollinen data-analyysi 6 op (3622351), 8.1.-15.03.2024, monimuoto-opetus (verkkomateriaalia ja viikoittainen pienryhmä kampuksella).
  • Data-analyysin todennäköisyyspäättely 1, 5 op (3622352), 16.10.-12.12.2023, etäopetus, tentti Joensuussa tai Kuopiossa. Opetus ja materiaali ovat englanniksi (englanninkielinen pienryhmä), mutta tehtävät ja tentin voi tehdä suomeksi.
  • Johdatus Python ohjelmointiin, 5 op, verkossa oman aikataulun mukaan ympäri vuoden (vastaa tutkinto-opiskelijoille järjestettävää Ohjelmointi I - Ohjelmoinnin perusteet -opintojaksoa 5 op)
  • R-kieli 2 op (3622223), 1.9.2023–31.5.2024 verkko-opintoina oman aikataulun mukaan. Suomeksi tai englanniksi. Kurssilla on verkkotentti.
  • Data-analyysin todennäköisyyspäättely 2, 5 op (3622353), 18.3.-29.5.2024, etäopetus (Joensuun toteutuksen ryhmä), tentti Joensuussa tai Kuopiossa. Opetus ja materiaali englanniksi, mutta halutessaan voi vastata suomeksi.
  • Johdatus tekoälyyn, 4 op (3621437), 18.03.-29.05.2024, etäopetus (videoluennot, viikoittainen Zoom-harjoitusryhmä, tentti kampuksella)

Datatieteen perusopinnot (25 op) voi suorittaa ilmoittautumalla yksittäisille opintojaksoille. Ilmoittautuminen ehdottomasti viimeistään yhtä viikkoa ennen kunkin opintojakson alkua. Ota yhteys koulutussihteeri Kristiina Tengvalliin, p. 050 408 2313, kristiina.tengvall@uef.fi.

Opinnot soveltuvat opiskelijoille, jotka haluavat perustietoa datatieteen menetelmistä ja mahdollisuuksista, ja erityisesti heille jotka päivittävät aiempaa tietojenkäsittelytieteen osaamistaan.

Vuoden 2023 aikana aloitetut tietojenkäsittelytieteen laitoksen opinnot, ml. datatieteen opinnot, ovat maksuttomia. Vuoden alusta hinta on 15 e/op. Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Päiväopetus
Kellonajasta riippumaton
Suomi

Ei sähköistä ilmoittautumista

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille ottamalla yhteyttä koulutussihteeriin.