Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Ihmisiä piirissä kädet ylhäällä

Ympäristökonfliktien sovittelua kansainvälisenä etäopetuksena Itä-Suomen yliopistossa

Ympäristöyhteistyön ja -konfliktien sovittelun kurssi kokoaa kansainvälisen osallistujajoukon yhteen verkko-opetustyökalun avulla 17. –21.8.2020. Kurssilla on yli 40 osallistujaa yli 15 maasta, muun muassa Suomesta, Saksasta, Venäjältä, Mongoliasta, Yhdysvalloista, Meksikosta, Tansaniasta ja Nigeriasta.

Kurssi syventää ymmärrystä ympäristökonfliktien käsittelystä sovittelun ja yhteistoiminnallisten menetelmien avulla niin teoriassa kuin käytännössä.

Kurssin vastuuopettajat, professorit Irmeli Mustalahti ja Lasse Peltonen Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteiden laitokselta korostavat, että ympäristöalan asiantuntijoilta vaaditaan yhä enemmän konfliktien ennakointiin, tunnistamiseen ja sovitteluun liittyviä taitoja. Näitä taitoja tulisi opettaa laajalti eri ammattien harjoittajille.
 
– Yhteistoiminnallisuuden ja sovittelun taidot pitäisi katsoa jo kansalaistaidoiksi, ja niiden opettelua tulisi korostaa ensiaputaitojen tapaan, Mustalahti sanoo.

Esimerkkejä konfliktitilanteista eri puolilta maailmaa

Kurssilla osallistujat esittelevät kohtaamiaan luonnonvarojen käyttöön liittyviä yhteiskunnallisia ristiriitoja. Koulutus tarjoaa tutkimukseen perustuvia kansainvälisiä menetelmiä yhteistyön rakentamiseen ja konfliktien avaamiseen, hallintaan ja sovitteluun. Kurssilla käsitellään erilaisia konfliktitilanteita eri puolilta maailmaa Sodankylästä Venäjälle, Meksikoon sekä Aasian ja Afrikan maihin saakka.

– Kurssilla esitellyt lähestymistavat ovat hyvin arvokkaita tehtävässäni metsätaloussektorilla, jossa toimin välittäjänä Tansanian valtionhallinnon ja yksityisen sektorin välillä. Sovittelun ja osallistamisen menetelmät saattavat olla ratkaisun avain useimpiin ongelmiin ja haluan päästä soveltamaan niitä, toteaa yksi kurssin osallistujista Kikolo R. Mwakasungula, African Forestry järjestöstä.

Kurssin kansainvälisiin opettajiin lukeutuvat muun muassa Steve Greenwood ja Laurel Singer Portland State Universityn National Policy Consensus Centeristä (NPCC), Oregonista Yhdysvalloista. Suomalaisista asiantuntijoista opettajana toimii myös Jonna Kangasoja ympäristösovitteluun erikoistuneesta Akordi Oy:stä. Tohtoriopiskelijat Tansaniasta, Nigeriasta, Meksikosta, Venäjältä, Suomesta ja Saksasta toimivat kurssin resurssihenkilöinä ja vetävät konfliktien analyysiin keskittyviä työpajoja. Kurssin koordinaattorina on Emma Luoma Itä-Suomen yliopistosta.

– Kansainvälisellä kurssilla niin opiskelijat kuin opettajatkin oppivat toistensa kokemuksista. Ympäristökonfliktien käsittelystä päästään keskustelemaan moninäkökulmaisesti ja myös kriittisesti, Luoma kertoo.

Kurssin järjestämiseen osallistuvat strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamat ALL-YOUTH- ja CORE-hankkeet, joissa on mukana tutkijoita Itä-Suomen yliopistosta. ALL-YOUTH tutkii nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen kykyjä ja esteitä sekä nuorten käsityksiä kestävästä kehityksestä, kasvusta ja hyvinvoinnista. CORE-hanke tutkii ja kehittää julkisen vallan, kansalaisten ja yritysten välistä yhteistoimintaa ympäristösuunnittelussa ja -päätöksenteossa. Suomen Akatemian ja ulkoministeriön DEVELOP-ohjelman rahoittama MAKUTANO-hanke puolestaan tutkii konfliktien sovittelua metsähallinnon uutena haasteena Tansaniassa.

Vastaava kansainvälinen ympäristökonfliktien sovittelun kurssi järjestettiin Itä-Suomen yliopistossa vuosina 2016 ja 2018. NPCC:n kouluttajat toteuttivat lisäksi CORE-hankkeen järjestämän "Collaborative public manager" -koulutuksen suomalaisille julkisen sektorin viranhaltijoille 2018–19.

Yläkuvan kuvaaja Kun Woo Ro
 
Lisätietoja:
Irmeli Mustalahti, luonnonvarahallinnan professori, irmeli.mustalahti(at)uef.fi, p. 050 563 2071
 
Kurssin verkkosivut: https://www3.uef.fi/en/web/summerschool/environmental-collaboration-and-conflict-resolution