Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Neljä hehkulamppua neljässä kädessä.

Voittoa tavoittelemattomat järjestöt voivat toimia monikansallisten yritysten kestävyyden kirittäjinä

Jotta voittoa tavoittelemattomat järjestöt pystyvät vaikuttamaan onnistuneesti monikansallisten yritysten toimintakäytänteisiin ja hallintoon, niiden on tärkeä saada yritysten keskeiset sidosryhmät mukaan, Itä-Suomen yliopistossa tehty tutkimus osoittaa.  Voittoa tavoittelemattomat yritykset voivat pyrkiä vaikuttamaan eri sidosryhmiin kuten työntekijöihin, sijoittajiin, poliitikkoihin ja tiedotusvälineisiin eri tavoin.

– Strategisen vastakkainasettelu- ja yhteistyömallin (SCCIM) avulla voittoa tavoittelemattomat järjestöt voivat suunnitella strategiansa ja tunnistaa keinoja sidosryhmiensä tehokkaaseen sitouttamiseen, väitöskirjatutkija Maike A. Diepeveen sanoo.

Voittoa tavoittelemattomat järjestöt pyrkivät suojelemaan, edistämään ja tukemaan edustamiaan asioita ja suosittelevat usein myös uusia toimintatapoja. Järjestöt voivat keskittyä esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviin kysymyksiin. Ne voivat auttaa haavoittuvassa asemassa olevia tai yhteiskunnan marginaaliin ajautuneita ihmisryhmiä, joiden on vaikea saada ääntänsä kuuluviin. Tutkimuksessa tarkasteltiin, miten resursseiltaan rajalliset voittoa tavoittelemattomat järjestöt voivat tehokkaasti edistää ajamiaan asioita vaikuttamalla monikansallisten yritysten käytäntöihin.

Globaalit ongelmat, kuten ilmastonmuutos, vaativat entistä kiireellisempiä ratkaisuja. Kaikkien odotetaan osallistuvan ratkaisujen luomiseen omaksumalla kestävämpiä toimintatapoja. Osa yrityksistä ajattelee ennakoivasti ja laatii sidosryhmiensä kanssa nopeasti suuntaviivoja toiminnalleen ja ne ovat edelläkävijöitä kestävien käytäntöjen omaksumisessa. 

– Kun voittoa tavoittelemattomat järjestöt tekevät tiivistä yhteistyötä vastuullisten yritysten kanssa, on mahdollisuus löytää uusia ratkaisuja kestävyyden varmistamiseksi.

SCCIM-mallin avulla kehitettyjä käytäntöjä on mahdollista soveltaa myös muihin yrityksiin joko yhteistyön tai vaikuttamisen kautta.

Lisätietoja:

Väitöskirjatutkija Maike A. Diepeveen, maikedie@student.uef.fi

Tutkimusartikkeli:

Maike A. Diepeveen, 2023, "How Advocacy Nonprofits Interact With and Impact Business: Introducing a Strategic Confrontation and Collaboration Interaction Model (SCCIM)", Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly (OnlineFirst open access). https://doi.org/10.1177/08997640231203629