Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Ikäihmiset digitunnilla.

Vertaisoppiminen lisää ikääntyvien hyvinvointia

Nykyiset ikäihmiset ovat usein niitä, jotka eivät ole työssään tai koulutuksessaan tarvinneet uusia teknologioita, vaan maailma on siirtynyt digiaikaan vasta heidän eläkkeellä ollessaan. Globaalissa tutkimusprojektissa tutkitaan nyt, kuinka saada ikäihmisetkin paremmin osallisiksi digitalisoituneeseen yhteiskuntaan. 

  • Teksti Nina Venhe | Kuva Varpu Heiskanen, grafiikka Bettiina Lievonen

Meillä on yhä paljon ihmisiä, jotka kokevat jäävänsä digitaalisten palvelujen ulkopuolelle.

Eija Kärnä

Erityispedagogiikan professori

Osallisuus yhteiskunnassa nähdään pitkälti digitaalisten silmälasien läpi.

Kristiina Korjonen-Kuusipuro

Tutkijatohtori

Oppimisen yhteisöt tarjoavat ikäihmisille sekä kanavan tukea heidän itsenäisyyttään että myönteistä yhteenkuuluvuutta.

Kaisa Pihlainen

Tutkijatohtori

Infografiikkaa ikäihmisten hyvinvoinnin tekijöistä, johon kuuluvat esimerkiksi uuden oppiminen, itsenäisyyden tunne, myönteinen ajattelu ja kognitiivisten taitojen ylläpitäminen.
Lähde: ACCESS-hanke.