Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Kädet mobiilipuhelimella.

Vastuullisena kuluttajana jakamistaloudessa – kuluttajaopas tarjoajille ja käyttäjille

Jakamistalous on muuttanut kuluttamista: jakamistaloudessa kuluttaja voi olla joko tavaroiden ja palveluiden tarjoaja tai alustoilta hyödykkeitä hankkiva käyttäjä. Molemmissa rooleissa tulisi huomioida muuttuneet vastuut ja vastuullisuuskysymykset. Uusi Lapin yliopiston tuottama opas perehdyttää jakamistalouden erilaisiin kuluttajarooleihin sekä toiminnan vastuullisuuteen ja vastuisiin.

Samalla kun yhteiskunta on digitalisoitunut, kuluttajat ovat löytäneet vaihtoehtoisia tapoja kuluttamiselle. Yhtenä esimerkkinä ovat erilaiset jakamistalouden arkiset alustapalvelut, kuten Airbnb, Tori.fi, Facebook, Wolt ja Booking.com. Alustojen myötä kuluttajat ovat myös hypänneet rooliin, jossa he itse tarjoavat tavaroita ja palveluita sekä tuottavat tietoa.

– Kuluttaja voi olla sekä tarjoaja että käyttäjä. Molemmissa rooleissa vastuullisuus tulisi huomioida uudella tavalla, painottaa vastuullisuutta matkailun jakamistaloudessa tutkinut Lapin yliopiston yliopisto-opettaja Salla Jutila.

Esimerkiksi elämyspalveluita vertaisperiaatteella tarjoavan yksityishenkilön on tarpeellista pohtia tarjotun elämyksen turvallisuutta. Vertaismajoituskohteessa kuluttajan taas tulisi huomioida naapurit ja perehtyä paikallisiin tapoihin ja kulttuuriin.

Muuttuneet roolit ja alustoille tyypilliset liiketoimintamallit ovat aiheuttaneet sen, että myös kaupankäynnin vastuurajat ovat hämärtyneet.

– Jakamistalous siirtääkin monin tavoin vastuuta kuluttajille kaupankäynnin tai palvelukokemuksen onnistumisesta - myös oikeudellisesti, toteaa jakamistalousjuridiikkaa tutkinut Itä-Suomen yliopiston yliopistonlehtori Jenna Päläs.

Perinteiseen kuluttamiseen verrattuna kuluttajan tulee esimerkiksi tutustua huolellisesti myyjän tai muun tarjoajan käyttäjäprofiiliin ja annettuihin arvioihin.  Myös alustan käyttöehdot vastuiden jakautumisessa on syytä tuntea ennen kauppoja: alustayritykset eivät välttämättä vastaa pieleen menneistä suorituksista tai tarjoa apua kiistatilanteissa. Päläksen mukaan tarvitaan vielä lisää tutkimusta siitä, miten ja millaista vastuuta kuluttajiin kohdistuu.

Jakamistalouden kuluttajaopas selkeyttää jakamistalouspohjaisten palveluiden muotoja ja osallistujien välisiä suhteita. Se sisältää kuluttajille – sekä tarjoajille että käyttäjille – suunnattua perustietoa jakamistaloudesta, esimerkkejä vastuuttamisesta ja vastuullisuuksien muodoista sekä suosituksia vastuullisena kuluttajana toimimiseen. Opas on tuotettu ”Vastuullisuus ja arvonluonti jakamistaloudessa” (Jaava) -hankkeessa (2020–22), jossa tutkittiin vastuullisuuden rakentumista matkailun jakamistaloudessa.

Lapin yliopiston tiedote

Julkaisutiedot:

Jakamistalouden kuluttajaopas: Miten toimin vastuullisesti käyttäjänä ja tarjoajana jakamistaloudessa? 2022. Jenna Päläs, Salla Jutila ja Maria Hakkarainen. MTI:n julkaisuja, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti. Sähköisen julkaisun pysyvä osoite: https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/65194

Lisätietoja:

Salla Jutila, yliopisto-opettaja
Lapin yliopisto, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti
salla.jutila(at)ulapland.fi

Jenna Päläs, yliopistonlehtori
Itä-Suomen yliopisto, Oikeustieteiden laitos
jenna.palas(at)uef.fi