Hyppää pääsisältöön
Aurinkopaneeli

Uusiutuvan energian tehokas sääntely on välttämätöntä kestävän kehityksen energiatavoitteiden saavuttamiseksi Afrikassa

Yhteiskuntien kehitys on sidoksissa keskeytyksettömään energianjakeluun. Perinteisiä energialähteitä, kuten fossiilisia polttoaineita on saatavilla rajallisesti, ja ne lisäävät merkittävästi maailmanlaajuisia kasvihuonekaasupäästöjä. Uusiutuvat energialähteet, kuten aurinko, tuuli ja vesi, ovat puolestaan kestäviä energiavaroja, joiden käyttö energiantuotannossa hidastaa ilmastonmuutosta. Uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisessä korostuu kestävän kehityksen ydinajatus kestävyydestä osana sukupolvien välistä taloudellista ja sosiaalista kehitystä. MICL, MSc Nana Asare Obeng-Darkon väitöstilaisuus 9.12. klo 12 alkaen verkossa https://stream.lifesizecloud.com/extension/6366143/2b359a50-c514-4891-8be3-c28caca36647. Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Nana Asare Obeng-Darko selvitti Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa oikeudellisesta ja poliittisesta näkökulmasta, miksi on tärkeää säännellä tehokkaasti uusiutuvien energialähteiden käyttöä energiatuotannossa, jotta kaikilla ihmisillä olisi mahdollisuus edulliseen, luotettavaan, kestävään ja nykyaikaiseen energiaan vuoteen 2030 mennessä. Ghanan hallituksen tavoitteena on, että maa täyttää kestävän kehityksen tavoitteen seitsemän (SDG 7) mukaisen sitoumuksen edullisesta ja puhtaasta energiasta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä, huoltamalla ja hyödyntämällä maan uusiutuvia energialähteitä tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

Sääntelyn ongelmat vaikeuttavat tavoitteiden saavuttamista

Tutkimuksen perusteella merkittävät sääntelyyn kohdistuvat ongelmat hankaloittavat uusiutuvan energian integraatiotavoitteen saavuttamista. Ilman tarvittavia sääntelymuutoksia Ghana ei saavuta SDG 7:n mukaista tavoitetta. Sääntelyn ongelmia ovat sen itsenäisyyden puute, toimimattomuus, uskottavuus ja velvoittavuus, puuttuvat tukijärjestelmät, liian kunnianhimoiset uusiutuvan energian käyttötavoitteet, infrastruktuuriset puutteet sekä riittämättömät varat.

Tutkimuksessa tarkasteltiin uusiutuvan energian sääntelyä myös Gambiassa ja Nigeriassa. Samankaltaiset ongelmat myös näissä maissa hankaloittavat mahdollisesti uusiutuvan energian kehitystä laajemminkin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Väitöskirjassa ehdotetaan useita keinoja, joilla uusiutuvaa energiaa koskevaa sääntelyä voidaan parantaa kansallisten ja koko Saharan eteläpuolisen Afrikan uusiutuvan energian kehitystä koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi.

MICL, MSc Nana Asare Obeng-Darkon Eurooppa-oikeuden alaan kuuluva väitöskirja ”On the Rules and Regulations Governing Electricity Production from Renewable Energy Sources in Ghana: An Examination of Ghanaian Renewable Energy Law and Policy” tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Henrik Bjørnebye Oslon yliopistosta sekä kustoksena professori Kim Talus Itä-Suomen yliopistosta.