Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Snellmanian aula Kuopion kampuksella.

Uusia menetelmiä terveydenhuollon palveluiden vaikuttavuuden seurantaan

Tuore tutkimus tunnisti Siun soten alueella terveysasemia, joilla saavutetaan keskimääräistä parempia tuloksia tyypin 2 diabeteksen hoidossa. Itä-Suomen yliopiston, THL:n ja Siun soten yhteistyötutkimuksessa sovellettiin prosessiteollisuuden laadun kehittämismenetelmiä terveydenhuollon palveluiden vaikuttavuuden seurantaan. Tyypin 2 diabeteksen hoitotuloksia Pohjois-Karjalan Siun soten terveysasemilla verrattiin kansallisiin hoitotavoitteisiin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden vaikuttavuuden parantaminen edellyttää, että vaikuttavat toimintatavat tunnistetaan ja niiden käytön laajentamista tuetaan tehokkaasti. Potilastietojärjestelmien tietojen toissijainen käyttö mahdollistaa erilaisten tilastollisten menetelmien hyödyntämisen palveluiden vaikuttavuusperusteisen kehittämisen tukena.

Tutkimuksessa käytetyn tutkimuskohortin muodostivat vuosina 2014–2018 Pohjois-Karjalan Siun soten alueen terveysasemilla asioineet tyypin 2 diabetespotilaat, joita oli yhteensä lähes 13 000 henkilöä. Kunkin potilaan hoitovastuulliseksi terveysasemaksi määritettiin hänen eniten käyttämänsä terveysasema. Potilastietojärjestelmistä poimittiin näiden potilaiden laboratoriomittaustiedot sekä taustamuuttujina ikä, sukupuoli ja diabeteksen kesto. Osalla potilaista sairauden kesto varmistettiin lisäksi Kelan rekisteritietojen perusteella. Hoidon vaikuttavuuden mittarina käytettiin sokerihemoglobiiniarvoa, joka kuvastaa hoidon onnistumista edeltävien 2–8 viikon aikana. Liian korkean sokerihemoglobiiniarvon on osoitettu olevan merkittävä riskitekijä diabeteksen aiheuttamille haitallisille verisuonimuutoksille.

– Tutkimusaineistosta havaittiin, että osalla terveysasemista hoitotulokset olivat seuranta-aikana systemaattisesti parempia kuin terveysasemilla keskimäärin. Ero oli havaittavissa, vaikka eri terveysasemilla asioivien potilaiden ominaisuudet samankaltaistettiin tilastollisten menetelmien avulla. Tutustumalla tarkemmin näiden terveysasemien toimintaan ja resursointiin on mahdollista tunnistaa toimintatapoja ja muita tekijöitä, jotka mahdollistavat keskimääräistä paremmat hoitotulokset, ja ottaa niistä opiksi laajemminkin, toteaa professori Janne Martikainen.

Monipuolinen vertailuanalyysi on tärkeää hoidon vaikuttavuuden parantamisessa ja toiminnan kehittämisessä esimerkiksi toimintansa aloittavilla hyvinvointialueilla. Toiminnan tulosten helppo, visuaalinen ja luotettava vertailu toisten toimintayksikköjen tuloksiin mahdollistaa vertaiskehittämisen ja vaikuttavuuden jatkuvan parantamisen.

– Tutkimuksessa käyttämämme menetelmä tarjoaa visuaalisen ja helposti tulkittavan tavan, jota voidaan käyttää hoitotulosten vertailun ja vaikuttavuusperusteisen toiminnan kehittämisen tukena. Tässä tutkimuksessa vertailimme eri terveysasemilla hoidettujen tyypin 2 diabetespotilaiden hoitotasapainoa, mutta menetelmä on sovellettavissa vertailuanalyysien tueksi myös muiden sairauksien hoidon kehittämisessä. Menetelmää on myös jo hyödynnetty kansallisen diabeteksen laaturekisterin raportoinnin kehittämisessä, kertoo professori Tiina Laatikainen.

Lisätietoja:

Janne Martikainen, professori, etunimi.sukunimi@uef.fi, 040 355 2600

Tiina Laatikainen, professori, etunimi.sukunimi@thl.fi, 029 524 8936

Alkuperäisjulkaisu:

Martikainen J, Jalkanen K, Heiskanen J, Lavikainen P, Kivinen P & Laatikainen T. Visuaalinen prosessin kontrollointi perusterveydenhuollon vertaiskehittämisessä - esimerkkinä tyypin 2 diabeteksen hoitotulosten vertailu. Suomen Lääkärilehti 8.4.2022.