Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Harjanne ja pilviä.

Uusi tiedekirja valottaa alkuperäiskansojen kehittyneitä keinoja kaivostoiminnan hallintaan Kolumbian konfliktialueilla

Alkuperäiskansoilla on nykyisin käytössään hyvin kehittyneitä tapoja estää luvatonta kaivostoimintaa Kolumbiassa, osoittaa Itä-Suomen yliopiston tutkijatohtori Diana Arbeláez-Ruizin äskettäin julkaistu kirja. Kirja keskittyy alkuperäiskansoihin ja kaivostoimintaan Kolumbian Pohjois-Caucan alueella, jossa toimii useita aseellisia ryhmiä ja laiton talous on yleistä. Kirja perustuu alueella vuosina 2016–2019 tehtyyn tutkimukseen. Kirjan teema on nykypäivänä entistä ajankohtaisempi, koska aseelliset konfliktit ja laittomat taloudet alueella ovat tällä vuosikymmenellä vain voimistuneet.

Routledgen kustantamassa tutkimuksessa dokumentoidaan, millä keinoin Nasa-kansan jäsenet pyrkivät estämään luvatonta kaivostoimintaa Pohjos-Caucan alueella. Luvattomalla kaivostoiminnalla on usein yhteyksiä alueella toimiviin väkivaltaisiin aseellisiin ryhmiin. Pohjois-Caucassa on kuitenkin myös alkuperäiskansojen hallinnassa olevia kaivosyrityksiä ja paikallisia ihmisiä, jotka pyrkivät saamaan elantonsa kaivostoiminnasta. Epävakaassa ympäristössä ympäristönsuojelulle ja rauhanrakentamiselle omistautunut Nasa-kansa kohtaa jatkuvasti konflikteja ja vaaratilanteita.

Monipuolisia ja kalliita keinoja luvattoman kaivostoiminnan estämiseksi

Luvattoman kaivostoiminnan estämiseksi käytetyt keinot ovat monipuolisia, mutta vaativat resursseja. Alkuperäiskansojen omat viranomaiset esimerkiksi antavat valtuuksia suojella maata ja yhteisöjä. Erilaisten maataloushankkeiden kautta he tarjoavat myös kaivostyöläisille uudenlaisia taloudellisia mahdollisuuksia. Lisäksi Nasa-kansaa edustavat organisaatiot osallistuvat tutkimukseen ja ympäristökasvatushankkeisiin. Yhteisön jäsenet myös kiertävät maaseutualueilla ja seuraavat tilannetta.

Elämän ja maan suojeluun keskittyneen vapaaehtoisjärjestön, Nasa Indigenious Guardin, tehtävänä on tunnistaa konfliktialttiita kaivoskysymyksiä. Järjestö on muun muassa tunnistanut kaivosalueita puolustavia aseellisia ryhmittymiä, alueen palkkatasolle liian kalliita koneita käyttäviä köyhiä paikallisia kaivosyrittäjiä, sekä paikallisia kaivostyöläisiä, jotka työskentelevät kaivoksissa käsipelillä. Luvatonta kaivostyöläisyyttä on hankala estää, etenkin, jos siinä on mukana uhkailuun ja väkivaltaan taipuvaisia aseellisia ryhmiä. Käsipelillä työskentelevät kaivostyöntekijät voivat kuitenkin nauttia suurta arvostusta.

Erilaisten toimenpiteiden valikoima luvattoman kaivostoiminnan estämiseksi on laaja. Se on kuitenkin edelleen puutteellinen, koska Pohjois-Caucassa on tarjolla vain rajallisesti muita työmahdollisuuksia tai uusia yrityksiä tukevaa rahoitusta. Nuoret pyrkivät saamaan toimeentulonsa maataloudesta tai muusta työstä, mutta kullasta saatava taloudellinen hyöty on liian suuri, vaikkei yhteisö sitä hyväksyisikään.

Kaivostoimintaan liittyy voimakkaita jännitteitä

Aineelliset tarpeet ja halu suojella Nasa-kansan asuinalueita ulkopuolisilta kaivostyöläisiltä on johtanut siihen, että osa Nasa-kansan jäsenistä on lähtenyt mukaan kaivostoimintaan. Osa alkuperäiskansojen viranomaisista kieltää kaivostoiminnan, osa puolestaan laillistaa kaivosalueita estääkseen ulkopuolisten kaivostyöntekijöiden työskentelyn kaivoksilla.

Vedenlaatuun liittyvät ongelmat ovat johtaneet myös maanviljelijöiden ja kaivostyöläisten vastakkainasetteluun kaivostoimintaa vastustavilla paikkakunnilla. Niillä alueilla, joilla viranomaiset ovat laillistaneet kaivokset, kaivostoimintaan liittyvä taloudellinen ja teknologinen taakka voi kasvaa liian suureksi.

– Nasa tarvitsee kansallista ja kansainvälistä tukea selviytyäkseen tilanteesta, Arbeláez-Ruiz sanoo.

Lisätietoja

Tutkijatohtori Diana Arbeláez-Ruiz, puh. 050 310 2674, diana.arbelaez(at)uef.fi

Tutkimusjulkaisu:

Diana Carolina Arbeláez-Ruiz. Indigenous Responses to Mining in Post-Conflict Colombia. Violence, Repression and Peaceful Resistance. Routledge (2023). Kirja verkossa:  https://www.routledge.com/Indigenous-Responses-to-Mining-in-Post-Conflict-Colombia-Violence-Repression/Ruiz/p/book/9781032129266