Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

UEFin liput.

Uusi tekniikka tarkentaa sisäkorvaistutehoidon kirurgisten tulosten arviointia

Uudella kuvafuusiotekniikalla sisäkorvaelektrodin sijainti ja sen asettamisesta aiheutuneet vauriot voidaan määrittää entistä tarkemmin, osoittaa lääketieteen lisensiaatti Sini Siparin väitöstutkimus. Väitöstilaisuutta voi seurata 15.5.2020 klo 12 alkaen verkossa.

Sisäkorvaistutteesta on tullut vaikean kuulonaleneman vakiintunut hoitomuoto. Se on ainut menetelmä, jolla pystytään palauttamaan menetetty aisti. Elektrodien ja kirurgisten tekniikoiden kehityttyä hoitoa on alettu käyttää myös potilailla, joilla on toispuolinen kuurous tai merkittävää jäännöskuuloa.

Tutkitusti paremmat kuulotulokset saavutetaan, kun sisäkorvan simpukan herkät kalvorakenteet välttyvät toimenpiteen aikaisilta vaurioilta ja jäännöskuulo saadaan säästettyä. Elektrodin kirurgiset ominaisuudet sekä sen sijainti simpukassa vaikuttavat kuulotuloksiin.

Väitöstutkimuksessa tutkittiin kahden erityyppisen sisäkorvaelektrodin sijoittumista simpukan kalvosokkelostoon ja elektrodien asettamisesta rakenteille aiheutuneita vaurioita. Lisäksi tutkittiin uuden kuvafuusiotekniikan tarjoamia hyötyjä eri elektrodien paikan arvioinnissa.

Simpukan kalvosokkelot ovat millimetrin suuruusluokkaa olevia rakenteita syvällä kallon sisällä. Elektrodin tarkan sijainnin määrittäminen sokkelostossa ei ole ongelmatonta. Perinteisesti sitä tutkitaan leikkauksen jälkeisellä tietokonetomografiatutkimuksella, mutta elektrodin metalliosien aiheuttamat kuvavirheet hämärtävät tulkintaa.

Molemmat tutkituista elektrodeista todettiin soveltuviksi turvalliseen leikkaukseen. Kuvafuusiotekniikka validoitiin histologisilla tutkimuksilla ja todettiin tähän asti tarkimmaksi potilastyöhön soveltuvaksi elektrodinpaikannusmenetelmäksi. Uusi magneettikuvafuusiometelmä tarkensi arviota kaikilla elektrodityypeillä, etenkin niiden sijaitessa syvällä. Kuvafuusiomenetelmä todettiin sopivaksi leikkauksenjälkeisen arvion työkaluksi sekä tutkimuksessa että potilastyössä.

Lääketieteen lisensiaatti Sini Siparin väitöskirja Cochlear implantation: Post-operative assessment with image fusion tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Yann Nguyen Sorbonnen yliopistosta ja kustoksena professori Heikki Löppönen Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/36343?encoding=UTF-8

Sipari, Sini. Cochlear Implantation: Post-operative Assessment with Image Fusion.