Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Nuori poika poimii mansikoita.

Uusi opas esittelee suomalaista elintarviketurvallisuutta ja laadunhallintaa englanniksi ja venäjäksi

Itä-Suomen yliopiston kirgisialaisille elintarviketurvallisuusalan toimijoille järjestämä koulutus on poikinut uuden, suomalaista elintarviketurvallisuutta ja laadunhallintaa käsittelevän oppaan. Oppaan ovat kirjoittaneet elintarvikebiotekniikan emeritusprofessori Atte von Wright ja kehitysyhteistyön erityisasiantuntija Roseanna Avento. Opas ja siihen liittyvä video ovat saatavilla sekä englanniksi että venäjäksi.

Itä-Suomen yliopisto järjesti viime vuonna kirgisialaisille elintarviketurvallisuusalan toimijoille koulutuksen EU:n elintarvikelainsäädännöstä, elintarviketurvallisuudesta ja ruokasektorin laadunhallinnasta. Koulutus oli osa YK:n kehitysohjelman UNDP:n Aid for Trade -ohjelmaa, jota toteutetaan Suomen ulkoministeriön tuella Kirgisiassa ja Tadžikistanissa.

Koulutuksen tueksi on nyt laadittu uusi suomalaista elintarviketurvallisuutta ja laadunhallintaa käsittelevä opas, joka kattaa ruoan koko tuotantoketjun pellolta pöytään. Opas esittelee suomalaista lähestymistapaa elintarviketurvallisuuteen ja laadunhallintaan, EU-tasoista lainsäädäntöä sekä mikrobiologisten ja kemiallisten riskien merkitystä elintarviketurvallisuudelle ja hygienialle. Lisäksi opas käsittelee elintarviketurvallisuuden hallintaa muun muassa HACCP-järjestelmän avulla.

Pakkausmerkinnöillä on tärkeä rooli elintarviketurvallisuudessa, ja opas esitteleekin EU:ssa käytössä olevan pakkausmerkintälainsäädännön. Esillä on myös ruoan tuottajien, käsittelijöiden, kuljettajien, myyjien ja viranomaisten yhteinen vastuu elintarviketurvallisuudesta ja laadunhallinnasta läpi ruoan arvoketjun, samoin kuin tähän liittyvän koulutuksen tärkeys kaikille toimijoille.

Oppaan tarjoama tieto on laajalti sovellettavissa, ja se esittelee suomalaisen lähestymistavan työkaluna, jota voi soveltaa erilaisiin maantieteellisiin, lainsäädännöllisiin ja kulttuurisiin tilanteisiin ja monenlaiseen yritystoimintaan. From Farm to Fork: A guide to Finnish food safety and quality management -opas on saatavilla englanniksi ja venäjäksi sekä painettuna että sähköisenä versiona.

Oppaan teemoista on julkaistu myös video, joka tuotettiin Itä-Suomen yliopiston ja Savonian Ruokalaakso-hankkeen ja Pohjois-Savon Liiton Verkostotoiminnasta kasvua Pohjois-Savoon (VERKA) -hankkeen yhteistyönä. Opas on saatavilla osoitteessa https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-3453-6/ (englanti) ja https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-3495-6/ (venäjä) ja video osoitteessa https://youtu.be/88tvUKpMDSA  

Elintarviketurvallisuudella on tärkeä rooli YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO ja Maailman terveysjärjestö WHO painottavat turvallisen ruoan merkitystä kaikissa tuotanto- ja arvoketjujen vaiheissa.

Lisätietoa:

Kehitysyhteistyön erityisasiantuntija Roseanna Avento, p. 040 355 3828, roseanna.avento@uef.fi