Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Juoksevia lapsia

Uusi hanke selvittää elämäntapojen yhteyttä lasten ja nuorten aivo- ja valtimoterveyteen

Filosofian tohtori, dosentti Eero Haapala on saanut Juha Vainion säätiöltä 100 000 euron tutkimusrahoituksen lasten ja nuorten aivo- ja valtimoterveyttä käsittelevään hankkeeseen. Tutkimuksessa hyödynnetään Jyväskylän yliopistossa alkavan Vascular and brain health, ExeRcise, and Nutrition in Adolescents (VERNA) -tutkimuksen sekä Itä-Suomen yliopistossa käynnissä olevan pitkäkestoisen Lasten liikunta ja ravitsemus- eli Physical Activity and Nutrition in Children (PANIC) -tutkimuksen aineistoja. Hankkeen kokonaiskesto on viisi vuotta.

Haapala on Itä-Suomen yliopiston lasten ja nuorten liikuntafysiologian dosentti ja työskentelee Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa.

Haapalan johtamassa BRAIN effects of Physical Activity and Nutrition in Children and adolescents eli BrainPANIC-hankkeessa tutkitaan, miten lapsuuden ja nuoruuden aikainen paikoillaanolo, liikkuminen ja ruokavalion laatu näkyvät lasten ja nuorten aivoissa, kognitiivisissa toiminnoissa sekä valtimoiden terveydessä.

Tutkimuksessa saadaan uutta tietoa valtimoterveyden yhteydestä aivojen terveydelle sekä siitä, voidaanko liikuntaa lisäämällä, paikoillaanoloa vähentämällä tai ruokavalion laatua parantamalla vaikuttaa näihin yhteyksiin. Aihe on merkittävä, sillä lapset ja nuoret viettävät suurimman osan päivästään istuen ja vain harva liikkuu terveytensä kannalta riittävästi.

– Lisäksi lasten ja nuorten ruokavalio sisältää usein liikaa sokeria sekä tyydyttyneitä rasvoja ja liian vähän kuitua ja kasviksia ja hedelmiä. Tällaisilla epäterveellisillä elämäntavoilla voi olla kauaskantoisia seurauksia sekä aivojen että valtimoiden terveydelle. Lapsilla ja nuorilla aihetta on kuitenkin tutkittu vasta vähän, Eero Haapala summaa.

Tiedote: Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja:

Eero Haapala, FT, Itä-Suomen yliopiston lasten ja nuorten liikuntafysiologian dosentti
Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto
p. +358408054210, eero.a.haapala (a) jyu.fi

Physical Activity and Nutrition in Children (PANIC) -tutkimus