Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Itä-Suomen yliopiston englanninkielinen logo.

Uudistuva suomen kielen opetus tehostaa kansainvälisten asiantuntijoiden kotoutumista

Uusi oppimateriaali helpottaa tarinan keinoin kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Itä-Suomen yliopisto uudistaa kansainvälisten opiskelijoiden ja henkilökunnan suomen kielen opetusta. Syksystä 2022 alkaen suomen kielen alkeiden opiskelun voi aloittaa itsenäisesti jo ennen Suomeen saapumista. Kurssitarjontaa on lisätty kattamaan paitsi molemmissa kampuskaupungeissa Joensuussa ja Kuopiossa opiskelevien myös muualta opintojaan etäyhteyksin suorittavien tarpeet.

Suomi toisena kielenä -opintoja sisältyy nykyisin lähes kaikkiin englanninkielisiin kandidaatin- ja maisterintutkintoihin. Kielikeskuksen johtajan Lauri Tolkin mukaan uudistuksella yliopisto haluaa vahvistaa kansainvälisten osaajien kiinnittymistä alueelle.

– Aiemmin kursseille on voinut olla hankala päästä, jos maahantulo on hiukan viivästynyt. Nyt opiskelija pääsee joustavasti rakentamaan kielitaitoaan jo ennen muiden opintojen alkua, Tolkki kertoo.

Samassa yhteydessä myös kurssien oppimateriaalit on uudistettu tarinalliseksi ja paikallisuutta korostavaksi kokonaisuudeksi. Tarinan hahmot elävät samaa elämänvaihetta ja arkea kuin osallistujat. Kohdennettu materiaali tarjoaa vankan samaistumispinnan ja helpottaa edelleen oppijoiden kotoutumista. Näin itäsuomalainen arki ja kampuskaupungit sekä Suomen yhteiskunta ja työelämä tulevat luontevasti tutuiksi.

– Uudistus on mahdollistanut myös räätälöidyn tarjonnan ja materiaalien kehittämisen Itä-Suomen yliopiston kansainväliselle henkilökunnalle. Vastaavaa tarinallista materiaalia on pilotoitu aiemmin eurooppalaisen YUFE-allianssin opiskelijoille ja toisaalta yliopiston henkilökunnalle suunnatuilla kursseilla ja kehitetty saadun rohkaisevan palautteen perusteella, kertoo suomen kielen yliopisto-opettaja Katri Niemi.

Kielikeskus tarjoaa suomi toisena kielenä -opintoja nollatasolta eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taitotasolle B1 asti. Aineistoja kehittäneet Niemi ja yliopistonlehtori Tapio Hokkanen iloitsevat myös uudesta kollegasta Elina Heimalasta.

– On todella hienoa päästä mukaan innovatiiviseen tiimiin, jossa suomen kielen opetusta kehitetään opiskelijoiden tarpeet ja lähtökohdat huomioiden. Kielen ja kulttuurin omaksumisessa on lopulta kyse osallisuuden kokemuksen ja kotoutumisen vahvistamisesta, Heimala kertoo.

Uudistusta on tuettu yliopiston strategisella rahoituksella. Samalla on laadittu kurssivalintaa helpottava lähtötasotesti, ja lisäksi tekeillä on suomen kielen maistiaismateriaali, Hokkanen kertoo. Uusia opetusjärjestelyitä kokeillaan alkaneena lukuvuonna ja kursseja kehitetään edelleen kokemusten ja palautteen perusteella.

Lisätietoja