Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Ulla Sankilampi tutkii vauvaa.

Ulla Sankilampi.

Uudet professuurit vahvistavat kliinistä tutkimusta Kuopiossa

Itä-Suomen yliopiston ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen tutkimusyhteistyö on vahvistunut kolmella osa-aikaisella (30 %) kliinisen tutkimuksen yhteisprofessuurilla. Professorin tehtävissä aloittivat tammikuun alussa korva-, nenä- ja kurkkutautiopin dosentti, Dr. med. Aarno Dietz ja lastentautiopin dosentti, LT Ulla Sankilampi. Apulaisprofessorin tenure track -tehtävään on valittu kokeellisen neurologian dosentti, LT Eino Solje 1.4.2024 alkaen.

Terveystieteiden tiedekunnan dekaani Jussi Pihlajamäki toteaa, että yliopiston ja hyvinvointialueen yhteisten uusien professuurien on tarkoitus vahvistaa kliinistä tutkimusta osana uudistuvaa palvelujärjestelmää.

Tutkimus kuuluu sairaalan arkeen

Kliinisellä tutkimuksella tarkoitetaan ihmisillä tehtävää lääketieteellistä tutkimusta. Kuopion yliopistollisessa sairaalassa lukuisat potilaat osallistuvat myös hoitoonsa liittyviin tieteellisiin tutkimuksiin. – Useilla erikoisaloilla arvokas potilasdata jää kuitenkin vielä hyödyntämättä. Tutkimus pitäisi tuoda tehokkaammin osaksi sairaalan päivittäistä toimintaa, Aarno Dietz sanoo.

Dietz toimii KYSin aistinelinsairauksien toimintayksikön vastaavana ylilääkärinä. Korva-, nenä- ja kurkkutautilääkärin ja korvakirurgin työn ohella hän on tutkimuksessaan keskittynyt erityisesti kuuloon liittyvän diagnostiikan ja hoidon kehittämiseen. Sen myötä KYSistä on tullut esimerkiksi sisäkorvaistutehoidossa maan toiseksi suurin ja kansainvälisestikin arvostettu keskus.

– Nyt menossa on kolme isompaa tutkimushanketta pienempien ohella. DigiKuulo-hankkeessa kehitämme kustannustehokasta menetelmää kuulonaleneman diagnostiikkaan ja kuulonkuntoutuksen seurantaan. Yliopiston Aivotutkimusyksikön kanssa on meneillään Suomen akatemian hanke, jossa selvitämme kuulonkuntoutuksen vaikutuksia tiedonkäsittelyyn ja kognitioon. Lisäksi tutkimme sisäkorvan molekyyli- ja geenihoitoa yhteistyössä A. I. Virtanen -instituutin kanssa, tavoitteena kehittää uusia sisäkorvan geenisiirtoteknikoita. 

– Tutkimustoiminta on tähänkin asti venyttänyt työpäiviä, eikä professorin tehtävä tule tätä muuttamaan, päinvastoin. Toiveena on yleisemminkin edistää esimerkiksi KYSin ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyötä. 

Kliinisen tutkimuksen vahvistaminen lääketieteen eri aloilla vaatii Dietzin mukaan toimivia hoidon laatujärjestelmiä, jotka tukevat sekä käytännön hoitotilanteita että tiedon keruuta ja analysointia. – Systemaattisen hoidonseurannan avulla voisimme tarkasti arvioida hoitojen vaikuttavuutta ja se tukisi merkittävästi myös kliinistä tutkimusta. 

–  TTKI-toiminta on kirjattu hyvinvointialueen strategiaan ja tutkimustoiminnan parantamiseksi on tehty hyviä ehdotuksia. Selvää on, että terveydenhuollon resurssien puute kuitenkin vaikeuttaa kliinisen tutkimuksen toteuttamista. 

Aarno Dietz.
Aarno Dietz.
Eino Solje.
Eino Solje.