Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Lapsi laskee matematiikkaa

Uudessa kirjassa esitellään LUMA-verkoston kansallista tiedekasvatustyötä

Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus on ollut mukana valmistelemassa juuri julkaistua LUMA-kirjaa. Kirjassa kuvataan LUMA-keskus Suomi -verkoston tiedekasvatustyötä ja sen toimintamuotoja sidosryhmien arvokasta tukea unohtamatta. Kirjan suunnitteluun ja tekemiseen on osallistunut kaikkiaan noin sata henkilöä LUMA-verkostosta.

—Kirjalla halutaan tuoda näkyväksi, miten lapsia ja nuoria innostetaan luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opiskelun pariin. Lisäksi kirjassa kuvataan, miten LUMA-aihealueiden osaamisen kehittymistä tuetaan laajasti eri ikäryhmissä. Tulevaisuudessa korkeatasoinen LUMA-osaaminen on avainasemassa muun muassa globaalien kestävyyshaasteiden ratkaisemisessa, kertoo tutkijatohtori Mikko Kesonen.

Vuodesta 2003 lähtien kansallista LUMA-keskustoimintaa on kehitetty systemaattisesti yliopistotasolta lähtien. Vuonna 2013 avattiin kansallinen LUMA-keskusverkosto 11 yliopiston yhteyteen. Nykyisellään verkostoon kuuluu 13 aktiivista keskusta. Yhteisöllisesti ja tutkimusperustaisesti toimivalla verkostolla on opetus- ja kulttuuriministeriön asettama valtakunnallinen tehtävä, johon kaikki yliopistot keskuksineen ovat sitoutuneet.

LUMA-kirja sisältää viisi lukua. Ensimmäisessä luvussa kuvataan osallistujien ja toimijoiden kokemuksia ja mietteitä. Toisessa luvussa kuvataan parhaita ratkaisuja ja toimintamalleja tulevaisuuden LUMA-toimijoiden tukemisessa. Kolmannessa luvussa avataan kansainvälistä toimintaa ja yhteisöllistä oppimista, ja neljännessä luvussa esitellään verkoston hallintoa ja toimintakulttuuria keskuksineen. Kirjan viimeinen luku huipentuu tutkimusperustaiseen, yhteisölliseen kehittämiseen ja tutkimukseen: miten uusia ratkaisuja ja toimintamalleja kehitetään? Minkälaisia aiheita tutkitaan ja kehitetään nyt ja lähitulevaisuudessa?

—Verkoston toiminta perustuu tutkimukseen ja vahvaan vuorovaikutukseen koulujen, opettajien, tiedeyhteisöjen sekä muiden sidosryhmien kanssa. Kansallinen LUMA-neuvottelukunta suuntaa myös valtakunnallista LUMA-toimintaa. Yhdessä olemme enemmän!

Kirja julkaistaan verkkokirjana ensin suomeksi ja syksyn aikana myös ruotsiksi ja englanniksi.

Lisätietoja: Tutkijatohtori Mikko Kesonen, p. 050 442 2616, mikko.kesonen (a) uef.fi