Hyppää pääsisältöön

Sähkökatkoihin varautuminen yliopistossa

Itä-Suomen yliopiston englanninkielinen logo.

Ukrainan, Lähi-idän ja Savon nuorten tutkimus sai Koneen Säätiön suurrahoituksen

Koneen Säätiö on myöntänyt syksyn haussa 42,5 miljoonan euron rahoituksen tieteen- ja taiteentekijöille. Säätiö tukee kaikkiaan kolmeatoista tutkimushanketta Itä-Suomen yliopistossa. Yhteensä hankkeet saivat 2,6 miljoonaa euroa.

Suurimman yksittäisen rahoituksen, 475100 euroa, Koneen Säätiöltä sai yhteiskuntatieteiden laitoksen yliopistonlehtori Jari Martikaisen tutkimushanke, joka liittyy sotaan ja pakolaisuuteen. Hanke tarkastelee Ukrainasta ja Lähi-idästä Savoon muuttaneiden nuorten ja Savossa asuvien suomalaisten nuorten mielikuvia ja kokemuksia toisistaan, elämästään ja tulevaisuudestaan.

Martikaisen johtamassa tutkimuksessa tarkastellaan, miten mielikuvat toista kulttuuritaustaa edustavasta ryhmästä muotoutuvat, ja miten Savolle paikkana annetut merkitykset kietoutuvat ryhmien välisiin suhteisiin. Tarkoituksena on tuoda esiin vähemmistöryhmiin kuuluvien nuorten ääni ja tukea heidän yhteiskunnallista osallistumistaan.

Koneen Säätiön rahoitusta saaneet Itä-Suomen yliopiston tutkimukset:

 • Doctoral Researcher Judith Brenner: AI-Powered Automatic Translation for Creative Video Games – Different Post-Editing Methods in the Translation Process and their Effects on Translations and Translators, 96 000 euroa.
 • Projektitutkija, PhD Victor Carrasco Navarro ja työryhmä: Plastic chemical cocktails: fate and risks in freshwater ecosystems, 231 200 e.
 • Apulaisprofessori Anna-Maija Castrén ja työryhmä: Networks of reproduction in the complex planetary future: Intimacy, companionship and family building in Finland, Portugal, and Scotland, 386 400 e.
 • Tutkija Emilia Korkea-aho ja työryhmä: Lobbaus Suomen kunnissa, 367 500 e.
 • KTT, VTM Maarit Laihonen: Ydinvoiman menneisyyden ja tulevaisuuden politiikka ja etiikka, 150 400 e.
 • Professori Larisa Leisiö ja työryhmä: Kielisilta ukrainan ja suomen välille, 98 500 e.
 • Senior University Lecturer Sunil Kumar Lindström Ramamoorthy ja työryhmä: Sustainable wood fibers: current trends and the future, 70 300 e.
 • Projektitutkija, YTM Pauliina Lukinmaa: Ylirajaisen solidaarisuuden muotoja kriisin aikana: Pietarilaislähtöisten LHBTIQ+ aktivistien toiminta Baltiassa, 130 000 e.
 • Yliopistonlehtori Jari Martikainen ja työryhmä: Ryhmienvälisiä suhteita ja paikallisia kohtaamisia – Maahanmuuttajataustaisten ja suomalaisten nuorten mielikuvia toisistaan, elämästään ja tulevaisuudestaan monikulttuurisessa Savossa, 475 100 e.
 • Projektitutkija Moritz Petersmann: Fit for governing the triple planetary emergency? Towards enabling sustainability transformations at international science-policy interfaces, 126 000 e.
 • TT, dosentti, yliopistonlehtori Anna Sofia Salonen ja työryhmä: Utopioita ruokajonosta: Aineellisen avun toisenlaiset tulevaisuudet, 351 800 e.
 • Yliopistotutkija, TT, FM Maria Takala-Roszczenko ja työryhmä: Ukrainan äänet: tieteellis-taiteellinen hanke musiikin merkityksistä ja kohtaamisista musiikissa, 42 590 e.
 • Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Janne Toivonen: Metsien rakenteellisen monimuotoisuuden arviointi lentolaserkeilauksen ja optisen datan avulla, 77 500 e.