Hyppää pääsisältöön

Sähkökatkoihin varautuminen yliopistossa

Kädet

Tyypin 2 diabetes heikentää elämänlaatua jo kehittyessään

Tyypin 2 diabeteksen on jo aiemmin todettu vaikuttavan monin tavoin potilaiden terveyteen liittyvään elämänlaatuun. Proviisori Saku Väätäisen väitöstutkimus kuitenkin osoittaa, että terveyteen liittyvä elämänlaatu on heikentynyt jo ennen tyypin 2 diabeteksen puhkeamista. Tutkimuksessa havaittiin, että niin sanotut diabeteksen esiasteet, erityisesti heikentynyt sokerinsietokyky, ovat yhteydessä heikentyneeseen elämänlaatuun.

Väitöstutkimus perustui suomalaiseen Savitaipale Study -seurantatutkimukseen, jonka kymmenvuotisseurantakäynnin tietoja tutkimuksessa käytettiin. Tyypin 2 diabeteksen ja siihen liittyvien komplikaatioiden elämänlaatuvaikutuksia on tutkittu laajasti, mutta Väätäisen väitöskirja on ensimmäinen tutkimus, jossa diabeteksen esiasteiden elämänlaatuvaikutuksia selvitettiin preferenssipohjaisilla mittareilla. Tällaiset mittarit huomioivat sen, kuinka arvokkaana ihmiset pitävät erilaisia terveydentiloja. Lisäksi väitöstutkimuksessa tarkasteltiin yksittäisten riskitekijöiden ja diabeteksen kokonaisriskin yhteyttä elämänlaatuun. Väitöstutkimuksen loppuvaiheessa toteutetussa systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa ilmeni, että myös muut myöhemmin julkaistut viimeaikaiset tutkimukset tukivat tutkimuksen päähavaintoja.

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää muun muassa terveystaloudellisessa tutkimuksessa ja päätöksenteon tukena, esimerkiksi tyypin 2 diabeteksen ehkäisytoimenpiteitä arvioitaessa. Löydökset voivat myös auttaa esimerkiksi lääkäreitä konkretisoimaan potilailleen elämäntapamuutoksen etuja diabeteksen ja sen esiasteiden ehkäisemisessä.

Yleinen ja salakavala kansansairaus, jota voidaan kuitenkin ehkäistä

Diabetes on kansallisesti ja kansainvälisesti yleinen ja yleistyvä sairaus. Tällä hetkellä noin 400 000 suomalaisella on diagnosoitu tyypin 2 diabetes. Lisäksi arvioiden mukaan noin 100 000 sairastaa tautia tietämättään. Keski-ikäisistä suomalaisista noin joka kolmannella on diabeteksen esiaste tai aiemmin havaitsematon tyypin 2 diabetes.   

Etenkin diabeteksen esiasteet, kohonnut paastoverensokeri ja heikentynyt sokerinsietokyky, ovat vaikeita havaita ilman verensokeriarvojen mittaamista ja sokerirasituskoetta, sillä niihin ei juurikaan liity erityisiä oireita. Tyypillisesti kehittyvään tyypin 2 diabetekseen liittyy merkittäviä muita elämänlaatua heikentäviä tekijöitä, kuten lihavuutta ja muita metabolisia ongelmia. Väätäisen väitöstutkimus osoittaa, että näiden tekijöiden kasautumisella on vaikutusta terveyteen liittyvään elämänlaatuun jo ennen diabeteksen toteamista.

Aiempien tutkimusten perusteella tyypin 2 diabeteksen puhkeamista voidaan kuitenkin onneksi ehkäistä tai viivyttää elämäntapoja muuttamalla. Diabeteksen ehkäisyä on tutkittu Suomessa viime vuosina muun muassa laajassa kansallisessa StopDia-hankkeessa. Väätäisen tuore väitöstutkimus antaa viitteitä siitä, että elämänlaatua voisi parantaa jo riskitekijöihin ja kokonaisriskiin puuttumalla.

Proviisori Saku Väätäisen farmasian alaan kuuluva väitöskirja Health Utility along the Diabetes Continuum, Examination of utility values in impaired glucose metabolism using pre-scored multi-attribute utility instruments (Diabetesjatkumon utiliteettivaikutukset, Tutkimus heikentyneeseen glukoosiaineenvaihduntaan liittyvistä utiliteettiarvoista väestöpreferensseillä painotettuja utiliteettimittareita käyttäen) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa 22.2.2020. Vastaväittäjänä toimii dosentti Arto Strandberg Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Janne Martikainen Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa                       

https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/35788?encoding=UTF-8