Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Kaksi varastotyöntekijää.

Työllisyyspalvelut siirtyvät kuntien järjestettäviksi – Itä-Suomen yliopistossa tutkitaan kuntien muuttuvaa roolia lähes 200 kunnassa

Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatiassa on alkanut tutkimus, jossa selvitetään alle 10 000 asukkaan kuntien mahdollisuuksia toteuttaa niiden tarpeista lähtevää työvoimapolitiikkaa TE-palvelut 2024 ‑uudistuksessa. Keskeisenä kysymyksenä on, miten pienet kunnat pystyvät vaikuttamaan palvelujen järjestämiseen niin, että se vahvistaa niiden elinvoimaa. Tutkimus kohdistuu merkittävään osaan Suomen kuntia, sillä vuonna 2022 Manner-Suomessa oli 197 alle 10 000 asukkaan kuntaa.

Tutkimusteema on ajankohtainen, sillä työllisyyspalvelut siirtyvät kuntien järjestettäväksi vuoden 2025 alusta. Uudistuksessa on tavoitteena tuoda palvelut lähemmäksi asiakkaita ja tehostaa työllistämistä, kun työllisyyspalvelut ja kunnan koulutus- ja elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla.

Kuntien muuttuva rooli työllisyys ja elinkeinopalveluissa -tutkimuksessa (KUMU) lähtökohtana on paikkaperustaisen kehittämisen näkökulma, jolla tarkoitetaan paikallisten vahvuuksien tunnistamista ja niiden hyödyntämistä kehittämisessä.

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan pienten kuntien kuulumista työssäkäyntialueisiin, työllisyyttä ja työttömyyttä sekä työllisyyden hoidon tilaa. Toisessa vaiheessa selvitetään, millaisia yhdyspintoja kunnilla on hyvinvointialueiden kanssa sekä millaisia näkemyksiä niillä on työllisyyspalveluiden linkittämisestä elinvoima- ja koulutuspalveluihin. Kolmannessa vaiheessa tutkitaan esimerkkitapausten avulla, millaisia työllisyyden hoidon malleja kunnissa on kehitteillä ja millaisia haasteita uudistukseen liittyy.

Tutkimus tekee näkyväksi pienten kuntien aseman TE-palvelut 2024 -uudistuksessa. Tutkimus tuottaa tietoa siitä, mitä uudistus tarjoaa kunnille ja pystyvätkö ne hyödyntämään uudistuksen mahdollisuuksia työllisyyden ja elinvoiman vahvistamisessa.

KUMU – Kuntien muuttuva rooli työllisyys- ja elinkeinopalveluissa -tutkimusta rahoittaa KAKS –Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Lisätietoja:

Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia, tutkimusjohtaja Petri Kahila, petri.kahila(at)uef.fi, p. 050 411 8445 ja erikoistutkija Arja Kurvinen, arja.kurvinen(at)uef.fi, p. 050 566 9055

Tutkimushankkeen verkkosivut:

KUMU - Kuntien muuttuva rooli työllisyys- ja elinkeinopalveluissa - UEFConnect