Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Yleiskuvaa toimistolta.

Tutkimus: Perustuslakivaliokunta sivuutti terveiden rokottamattomien aseman koronapassin yhdenvertaisuuspohdinnoissa

Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden yliopistonlehtorin, dosentti Matti Muukkosen tuoreen vertaisarvioidun tutkimuksen mukaan perustuslakivaliokunta ei käsitellyt asianmukaisesti eri ihmisryhmien asemaa puoltaessaan koronapassin kansallista käyttöä loppuvuonna 2021.

Koronapassi, perustuslaki ja yhdenvertaisuustarkasteluasetelman kritiikki -tutkimuksen (Edilex 2/2022) mukaan niin tartuntatautilain muuttamiseen johtaneesta hallituksen esityksestä kuin perustuslakivaliokunnan lausunnosta ilmenee, kuinka lainsäädännön oli tarkoituskin asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan rokotusstatuksen perusteella, mutta tätä ei pidetty ongelmana. Muukkosen mukaan tilanne muodostui kuitenkin ongelmalliseksi, kun tarkastelua ei viety riittävän pitkälle sen tunnistamiseksi millaisessa asemassa eri ihmisryhmät terveydentilansa perusteella olivat.

Pauli Rautiainen ja Ida Koivisto ovat aiemmassa tutkimuksessaan kirjoittaneet oikeusjärjestyksen luomista hahmoista. Koronapassin tapauksessa terveille rokottamattomille kirjoitettiin rooli, jonka mukaan he olisivat ikään kuin käyttäytyneet väärin, vaikka missään vaiheessa rokotusta ei ollut määrätty kenellekään velvollisuudeksi, Muukkonen tuo esiin.

Muukkosen mukaan se, ettei rokottautumisvelvollisuutta ole asetettu, on tarkoittanut harkintavallan myöntämistä yksityisille henkilöille, jolloin on hankala ajatella, että tuota valtaa käyttäneisiin kohdistetaan tosiasiallisesti kielteisiä seuraamuksia. Heitä pidettiin ikään kuin vaarallisina muille ja heille asetettiin velvollisuus todistaa puhtautensa, Muukkonen kertaa tutkimuksensa havaintoja.

– Koronapandemia on monessa kohdin osoittanut oikeusvaltion haavoittuvuuden. Lainvalmistelua on tehty kiireellä ja monessa kohdin perustuslakivaliokuntakin on kiinnittänyt valtioneuvoston vakavaa huomiota siihen, että sillä tulisi olla riittävä määrä aikaa käsitellä lakiehdotuksia, Muukkonen summaa.

Hänen mukaansa tulevien perusoikeusrajoitusten käsittelyn yhteydessä on erittäin tärkeää, että jokainen rajoituksen kohteeksi joutuva ryhmä on asianmukaisesti tunnistettu ja lainsäädännön vaikutukset heihin tulee asianmukaisesti arvioiduksi.

Muukkosen tutkimus on avoimesti luettavissa osoitteesta: https://www.edilex.fi/artikkelit/25547.pdf.

Lisätietoja:

Matti Muukkonen, yliopistonlehtori, oikeustieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto, matti.muukkonen@uef.fi, puh. 050 352 2394