Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Ote Kari Korolaisen sarjakuvateoksesta Savulumi, joka kertoo Olavinlinnan rakentamisesta ja rajatematiikasta.

Kuvitusta Kari Korolaisen uudesta sarjakuva-albumista Savulumi.

Tutkija Kari Korolainen käsittelee Olavinlinnan rakentamista ja rajatematiikkaa sarjakuvan keinoin

Perinteen- ja kulttuurintutkijan Kari Korolaisen uusin sarjakuva-albumi Savulumi yhdistää taidetta ja tutkimusta.

Joensuulaisen perinteen- ja kulttuurintutkijan, dosentti Kari Korolaisen kirjoittama ja piirtämä sarjakuva-albumi Savulumi. Satiirinen sarjakuvitelma Olavinlinnasta kertoo Olavinlinnan rakentamisesta ja kytkeytyy rajojen moniulotteisuutta käsittelevään, tutkimusta ja taidetta yhdistävään hankkeeseen. Julkaistu albumi on hankkeen yksi taiteellinen julkaisu.

Savulumi-sarjakuvan idea on tarkastella ihmeellisyyttä ja ihmettelyä vallan ja rajojen sekä uskomusten ja tiedon suhteen. Samoja aihepiirejä etenkin rajatematiikan suhteen Korolainen käsittelee myös tutkimuksessaan.

Savulumi on tärkeä sarjakuva siksi, että siinä käsitellään valtaa ja sen ihmeellisyyksiä. Tämä on aina ajankohtainen aihe ja erityisen tärkeä etenkin kärjistysten ja kahtiajakojen kyllästämässä ajassa. Aihetta lähestytään sarjakuvassa muun muassa uteliaisuuden, juonitteluiden ja huhumyllyjen kautta. Historialliset tapahtumat ja paikat ovat olleet sarjakuvan innoittajina vain viitteellisesti. Pikemminkin lähtökohtana on ajatusleikki, sarjakuvitelma Olavinlinnan rakentamisen herättämästä ihmetyksestä keskiajan syyspuolella, Korolainen kertoo.

Käsin piirretty ja väritetty teos ammentaa perinteisen sarjakuvailmaisun traditiosta, mutta käsin tehtyä jälkeä viedään omanlaiseen suuntaan. Sarjakuva on tehty Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan rahaston apurahan turvin sekä Koneen säätiön (2022–2025) rahoittamassa Rajojen moniulotteisuus ja perinne: rajojen ulottuvuudet perinneaineistoissa monitieteisesti ja taiteellisesti tarkasteltuina -hankkeessa Karjalan tutkimuslaitoksessa Itä-Suomen yliopistossa.

Kari Korolainen on vuosien varrella tutkinut muun muassa taiteistumista, koristelua, perinnetieteellisiä piirroksia sekä rajojen moniulotteisuutta materiaalisen kulttuurin ja muiden kulttuuristen traditioiden kannalta. Korolainen on samalla piirtäjä, ja Savulumi on jo toinen Korolaisen rajoihin liittyvään tutkimukseen kytkeytyvä sarjakuva-albumi. Vuonna 2020 häneltä ilmestyi sarjakuva Marjatta & Ilman Kinna.

Lisätietoja