Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

UEFin liput.

Tietokone voi löytää lääkkeitä aivovamman jälkitilojen ehkäisyyn

Filosofian maisteri Anssi Lipposen väitöstutkimuksessa tietokoneella tunnistettiin eri sairauksien hoitoon käytetyistä lääkkeistä sellaisia, jotka voisivat myös ehkäistä aivovamman aiheuttamia jälkitiloja. Aivovamman aiheuttamia jälkitiloja voivat olla muun muassa masennus, voimakas väsymys, muistin häiriöt, halvausoireet ja epilepsia. Löydettyjä lääkkeitä testattiin solumalleissa sekä kokeellisessa aivovammamallissa. Tulevaisuudessa uusiokäyttämällä toisten sairauksien hoitoon käytettäviä lääkkeitä, voidaan nopeuttaa lääkehoidon löytämistä aivovamman aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi.

Aivovamma aiheutuu päähän kohdistuvasta iskusta, useimmiten liikenne-, kaatumis- tai urheilutapaturmassa. Vuosittain maailmanlaajuisesti yli 50 miljoonaa ihmistä saa aivovamman, joka aiheuttaa yli 40 prosentille potilaista pitkäaikaisia tai pysyviä jälkitiloja. Sadoista tutkimuksista huolimatta tällä hetkellä ei ole lääkettä, jolla voitaisiin lieventää tai estää aivovamman jälkitiloja.

Tietokoneanalyysissä hyödynnettiin kokeellisesta aivovammamallista saatua tietoa geenien ilmentymisestä sekä laajaa yhdysvaltalaistietokantaa, jossa on lähes 20000 lääkettä. Näitä tietoja yhdistämällä, tietokoneella etsittiin muiden sairauksien hoitoon käytettävien lääkkeiden joukosta sellaisia, jotka voivat aivovamman jälkeen ehkäistä tai lievittää aivovamman aiheuttamia jälkitiloja. Analyysillä löydettiin mm. masennus-, psykoosi- ja syöpälääkkeitä.

Sopivilta vaikuttavien lääkkeiden tehoa testattiin solumalleissa ja kokeellisessa aivovammamallissa. Solumalleissa useiden niiden havaittiin lievittävän mm. tulehdusta, mutta kokeellisessa aivovammamallissa testattu lääkeaine ei estänyt tai lievittänyt jälkitiloja. Tulevaisuudessa on tarkoitus testata lisää tietokoneella tunnistettuja lääke-ehdokkaita solu- ja aivovammamallissa, jotta menetelmän herkkyyttä voidaan parantaa ja siten löytää toimivia lääkkeitä aivovamman jälkitilojen ehkäisemiseksi.

Filosofian maisteri Anssi Lipposen neurotieteiden alaan kuuluva väitöskirja A systems biology approach for identification and stepwise validation of pharmacotherapy candidates for traumatic brain injury (Lääkeainekandidaattien systeemibiologinen tunnistaminen ja vaiheittainen validointi traumaattisen aivovamman hoitamiseksi) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa perjantaina 21.2.2020. Vastaväittäjänä toimii professori Niklas Marklund Lundin yliopistosta, Ruotsista. Väitöstilaisuuden kustoksena toimii professori Asla Pitkänen Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/35781?encoding=UTF-8

Väitöskirja verkossa: Lipponen, Anssi. A systems biology approach for identification and stepwise validation of pharmacotherapy candidates for traumatic brain injury