Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Ihmisiä tietokoneiden äärellä

Tietojenkäsittelytieteen väyläpilotti käynnistyy Itä-Suomen yliopistossa - Lukioyhteistyö osana Avoimen yliopiston väylän kehittämistä

Tietojenkäsittelytieteen laitos ja Avoin yliopisto aloittavat syyskuussa 2019 väyläpilotin, jossa lukiolaiset ja aikuisopiskelijat voivat opiskella Avoimen yliopiston väylässä vaadittavat opinnot verkko-opintoina. Pilotissa opiskellaan 15 opintopistettä tietojenkäsittelytieteen opintoja ja niiden perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi Itä-Suomen yliopistoon. Lisäksi hakijalla tulee olla toisen asteen tutkinto suoritettuna ja hänen tulee olla hakemassa ensimmäistä opiskelupaikkaansa korkeakoulussa.

Itä-Suomen yliopistossa tehdään kattavaa lukioyhteistyötä ja jo lähes 20 koulutuksenjärjestäjää on sopinut lukiolaisten opiskelusta Avoimessa yliopistossa. Myös väyläpilotin opinnot ovat näille lukiolaisille maksuttomia. Opintojen tavoitteena on tutustua tietojenkäsittelytieteeseen tieteenalana sekä saada realistinen kuva oppiaineen opiskelusta yliopistossa. Lisäksi lukioaikana saa suoritettua valmiiksi osan ensimmäisen lukuvuoden yliopisto-opinnoista.
 

Opinto-ohjaajat tärkeässä roolissa

Lukioyhteistyössä tärkeää on tiivis yhteistyö lukioiden opinto-ohjaajien kanssa, jotka keskustelevat lukiolaisen kanssa tämän opiskelusuunnitelmista ja lukujärjestyksestä ennen ilmoittautumista Avoimen yliopiston opintoihin. Pilotista on ennakkoon saatu positiivista palautetta ja se koetaan hienona mahdollisuutena motivoituneille lukiolaisille tutustua yliopisto-opintoihin ja hakeutua toisenlaista reittiä yliopistoon. 

Pilotin kehittämisessä on kiinnitetty huomiota tiedotukseen, neuvontaan ja ohjaukseen, joilla pyritään varmistamaan opintojen sujuminen ja vastaamaan tuen tarpeisiin, mutta joissa myös kannustetaan itsenäiseen ja tavoitteelliseen opiskeluun. Opintoihin sisältyy myös tutustumista yliopistokampukseen, tietojenkäsittelytieteeseen ja yliopisto-opiskelijoihin. Väyläopinnot suoritetaan pääosin verkko-opintoina, jonka lisäksi opintoihin kuuluu vapaaehtoisia kontaktiopetustunteja Kuopion Lyseon lukiolla.
 

Väylän kehittämistä osana Toinen reitti yliopistoon -hanketta

Tietojenkäsittelytieteen väyläpilotti on kehitetty osana Toinen reitti yliopistoon (TRY) -hanketta yhteistyössä Oulun yliopiston ja Åbo Akademin kanssa. TRY on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jota Jyväskylän yliopisto koordinoi ja jossa on mukana kaikkiaan 11 yliopistoa. Hankkeessa kehitetään erilaisia reittejä yliopistoon Avoimen yliopiston opintoja hyödyntäen sekä kehitetään opintopalveluita, tiedotusta ja neuvontaa.

Lisätietoja:

Itä-Suomen yliopiston Avoin yliopisto, lukioyhteistyö: Leila Saramäki, leila.saramaki (a) uef.fi, p. 040 5162572

Toinen reitti yliopistoon -hanke, Itä-Suomen yliopiston Avoin yliopisto: Ulla Kekäläinen, ulla.kekalainen (a) uef.fi, p. 040 3553936

Itä-Suomen yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos: Erkki Pesonen, erkki.t.pesonen (a) uef.fi, p. 040 3552562

Kuopion Lyseon lukio: Pauliina Pöntinen, pauliina.pontinen (a) opedu.kuopio.fi, p. 044 7184566