Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Pyöreitä tarroja lasiseinällä.

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot Maria Lähteenmäelle ja Helka Riionheimolle

Professori Maria Lähteenmäki ja professori Helka Riionheimo ovat saaneet tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot. Lähteenmäki palkittiin teoksestaan Punapakolaiset ja Riionheimo ansioistaan karjalan kielen elvyttämistyössä. Vuoden 2023 palkinnot luovutettiin 12. syyskuuta Helsingissä. Palkittuja yhdistää osallistava ja saavutettava tiedonjulkistaminen. Ensimmäistä kertaa tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot myönnettiin myös yhteisöille.

Palkitsemisperustelujen mukaan Maria Lähteenmäki analysoi teoksessaan Punapakolaiset. Suomalaisnaisten elämä ja kohtalo Neuvosto-Karjalassa kokeneen historiantutkijan taidolla vaikeaa ja aiemmin liian vähälle huomiolle jäänyttä menneisyyden aikakautta. Lähteenmäki muistuttaa meitä siitä, miten tärkeää on tallentaa kriisiaikojen tapahtumat ja ihmiskohtalot tulevaisuuden historiantutkimuksen aineistoiksi.

Tuhansia ihmisiä siirtyi vapaaehtoisesti tai pakeni Neuvosto-Venäjälle ja sittemmin Neuvostoliittoon. Lähteenmäki hyödyntää teoksessaan heidän kärsimyskertomuksiaan raskaaksi pettymykseksi osoittautuneesta diktatuurista. Pääpaino on naisten kohtaloita ymmärtävässä tutkimuksessa. Samalla Lähteenmäki laatii kokonaiskuvan, jossa hyödynnetään taitavasti aikalaistekstejä ja niiden autenttista todistusvoimaa. Teos on monipuolinen, laajaan lähdeaineistoon perustuva analyysi niin Neuvostoliittoon siirtyneistä eliitin jäsenistä kuin aivan tavallisista ihmisistä ja heidän kokemuksistaan 1920- ja 1930-luvun työläisten paratiisissa.

Lähteenmäki erittelee myös Suomen valtion suurelta osin puutteellisiksi osoittautuneita yrityksiä lievittää kansalaistensa hätää ja yrityksiä päästä takaisin kotimaahansa.

Suomen kielen ja karjalan kielen professori Helka Riionheimo johtaa Itä-Suomen yliopiston karjalan kielen elvytyshanketta. Palkitsemisperustelujen mukaan hanke on tarttunut karjalan kielen elvyttämiseen ennakkoluulottomasti ja monipuolisesti. Kielellä on Suomessa useita tuhansia puhujia, mutta he ovat hajallaan ja vailla luontevaa maantieteellistä yhteyttä. Elvytyshanke on onnistunut tuomaan karjalan kieltä ja kieliyhteisöä moderniin maailmaan käyttämällä hyvin monenlaisia sosiaalisen median, perinteisen median ja yhteisöllisyyden keinoja. Hanke on myös kehittänyt ja koonnut sanastoja sellaisille uusille elämänaloille, joille kielen perinteinen käyttö ei ole yltänyt. Samalla tieto suomalaisesta kielivähemmistöstä on tuotu paremmin kaikkien saataville.

Karjalan kielen elvytystyössä on mukana useita ihmisiä. Helka Riionheimo on todennut, että enemmistökielen eli suomen puhujana hän tuntee vastuuta siitä, että vähemmistökielen puhujilla on mahdollisuus käyttää ja kehittää kieltä.

Uutinen Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan verkkosivuilla: https://tjnk.fi/fi/ajankohtaista/tiedonjulkistamisen-valtionpalkinnot-vuodelle-2023-jaettiin-palkittuja-yhdistaa

Lisätietoja:

Professori Maria Lähteenmäki, UEF Connect

Professori Helka Riionheimo, UEF Connect