Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

asiakas lääkärin vastaanotolla

Terveydenhuolto haaskaa resurssejaan, jos se ei hyödynnä potilaan tuottamaa tietoa

Potilaan itsestään ja tilastaan tuottama tieto on vasta vähän hyödynnetty mahdollisuus terveydenhuollossa. Kyseisen tiedonlajin laaja hyödyntäminen kuitenkin säästäisi terveydenhuollon rajallisia resursseja. PROSHADE-tutkimuskonsortio ehdottaa politiikkasuosituksessaan, että toimintakulttuurin on muututtava.

Jos potilas ei sitoudu hoitoonsa, ei hoito ole vaikuttavaa. Hoitoon sitoutumista lisää merkittävästi potilaan mahdollisuus osallistua häntä koskevaan päätöksentekoon ja hoitovaihtoehtojen valintaan. Niinpä terveydenhuollon ammattilaisen olisi kyettävä vastaanottamaan ja käyttämään hyväkseen potilaan vastaanotolla ja tietojärjestelmissä tuottamaa tietoa. Nykyiset tietojärjestelmät keskittyvät pääasiassa potilastietojen tallentamiseen ja hallinnointiin. 

– Digitalisaatiosta haetaan ratkaisua terveydenhuollon resurssikriisin. Kehitystyö ei kuitenkaan tuota vaikuttavaa terveydenhuoltoa, ellei siinä onnistuta huomioimaan potilaan mahdollisuuksia tuottaa tietoa omasta tilastaan, asiakas- ja potilasturvallisuuden professori Hanna Kuusisto Itä-Suomen yliopistosta toteaa.

Potilaan ja lääkärin kohtaaminen on edelleen terveydenhuollon ydintapahtuma, jossa valetaan hoidon onnistumisen tai epäonnistumisen perustat. Tilanteessa kohtaavat kaksi erityyppistä asiantuntijuutta. Potilas on itsensä ja tilansa tietäjä, ja terveydenhuollon ammattilainen puolestaan näyttöön perustuvan lääketieteellisen tiedon spesialisti.

Onnistunut kohtaaminen sekä jaettu päätöksenteko lääkärin ja potilaan välillä ennakoivat vähempää häiriökysyntää eli järjestelmän näkökulmasta potilaan epätarkoituksenmukaista uudelleen hakeutumista terveydenhoidon palveluihin. Myös epäluotettavien lähteiden pariin ohjaudutaan harvemmin, kun potilas on saanut osallistua päätöksentekoon vastaanotolla. Häiriökysynnän vähentymisen myötä onnistuneen hoidon voi katsoa heijastuvan myös sosiaalihuollon palveluiden kysyntään.

PROSHADE-hanke ehdottaa politiikkasuosituksessaan muutosta, jossa jaettu päätöksenteko on vastaanottojen uutta toimintakulttuuria. Muutos vaatii toimia niin organisaatiolta, terveydenhuollon ammattilaisilta kuin myös potilailta. 

– Organisaatiossa on luotava toimintakulttuuri, jossa näitä käytäntöjä tuetaan. Ammattilaisen on ymmärrettävä mitä on jaettu päätöksenteko ja mitä se häneltä edellyttää, ja myös potilaan tulisi omaksua häntä osallistava roolinsa, Kuusisto luettelee. 

Potilaan tuottama tieto – Terveydenhuollon hukattu resurssi -politiikkasuosituksen on tuottanut PROSHADE-tutkimuskonsortio. Tietoa esitetään käytettäväksi esimerkiksi arviointiin resurssien tarpeesta valtakunnallisesti hyödynnettävissä julkisissa digitaalisissa palveluissa. PROSHADE-hanketta rahoittaa Suomen Akatemian alla toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto. 

 

Lisätietoa ja haastattelupyynnöt: 

Jarkko Kumpulainen
Tiedottaja / PROSHADE-hanke
jarkko.kumpulainen@uef.fi
+358 46 923 2563
www.proshade.fi