Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

UEFin liput.

Teollisuusautomaation DI-muuntokoulutus käynnistyy Itä-Suomessa

Itä-Suomen yliopisto ja Tampereen yliopisto toteuttavat yhteistyössä diplomi-insinöörien muuntokoulutuksen. Tavoitteena on vastata korkeaa osaamista vaativan, työvoimapulasta kärsivän tekniikan alan osaamistarpeisiin.

Vuosina 2021–2023 toteutettavalla koulutuksella pyritään tukemaan työvoiman osaamistason nostamista ja liikkuvuutta Itä-Suomessa. Koulutuksella haetaan ratkaisuja myös alueen houkuttelevuuteen teknologian vahvana osaamiskeskittymänä.

Tampereen yliopisto vastaa kaksivuotisen DI-koulutuksen pääaineiden toteutuksesta ja Itä-Suomen yliopisto yhteistyössä Karelia- ja Savonia-ammattikorkeakoulujen kanssa vastaavat tutkintoon liittyvästä sivuainetarjonnasta ja mahdollisista siltaopinnoista.

Koulutuksen kehittämisen taustalla on Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa toteutetuista yrityskartoituksista saatu palaute. Opintoihin kuuluvat diplomityöt räätälöidään vastaamaan itäsuomalaisten tekniikan alan yritysten tarpeita ja ne tullaan toteuttamaan mukana olevien oppilaitosten yhteisohjauksessa. Tiivis oppilaitosyhteistyö ja sen kautta syntyvät yhteistyön toimintamallit mahdollistavat tekniikan koulutuksen jatkuvuuden koko alueella.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja sen ensimmäinen haku käynnistyy syksyllä 2020. Opiskelijoiden rekrytoinnit koordinoidaan yhteistyössä Itä-Suomen alueen yritysten kanssa. Pääsääntöisesti opiskelijoita pyritään hankkimaan teollisuuden alalta AMK-insinööritutkinnon tai alemman korkeakoulututkinnon suorittaneista, sekä kansainvälisistä opiskelijoista tekniikan tai muun soveltuvan alan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneista. Koulutus on osallistujille maksuton.

Hankkeelle on myönnetty opetus- ja kulttuuriministeriön jatkuvan oppimisen rahoitusta.

Lisätietoja:

dekaani Jukka Jurvelin, jukka.jurvelin@uef.fi +358 40 353 9282