Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

UEFin liput.

OKM:n rahoitusta jatkuvan oppimisen hankkeisiin

  • Koulutus ja oppimisympäristöt

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää valtakunnallisesti kaikkiaan 30,9 miljoonaa euroa avustuksina jatkuvan oppimisen tuotteiden ja hankkeiden kehittämiseen. Itä-Suomen yliopisto on kumppanina osassa rahoitusta saaneista hankkeista.

Suomen kielen koulutusta terveydenhuollon ammattilaisille

Koulutuksen tarkoituksena on toimia siltana kotoutumiskoulutuksen ja työelämään siirtymisen välillä. Hankkeen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset terveydenhuollon ammattilaiset ja terveydenhuoltoalan koulutukseen pyrkivät, joiden suomen kielen taitotaso on noin A2 koulutuksen aloitusvaiheessa. Osallistujien kielitaidon tasoa pyritään nostamaan vahvalle B1-tasolle. Tämä mahdollistaa ammatillisten asioiden opiskelemisen suomen kielellä ja antaa valmiuksia toimia terveydenhuoltoalan työelämässä.

Koulutuksen tavoitteena on parantaa yleisiä opiskeluvalmiuksia, antaa tietoa laillistamisvaatimuksista ja -prosesseista ja auttaa osallistujaa hahmottamaan omaa etenemistään kohti työelämää Suomessa. Koulutuksen käytyään erityisesti EU:n ulkopuolelta saapunut lääkäri tai hammaslääkäri voi jatkaa laillistamiskuulusteluihin ja suomalaiseen työelämään valmistautumista.

20 opintopisteen laajuinen ja noin seitsemän kuukautta kestävä koulutus toteutetaan vuosina 2021 ja 2022 lähiopetuksena Tampereella ja Helsingissä. Koulutus sisältää ammatillista suomen kielen opetusta, opiskelutaitojen opetusta, henkilökohtaista ohjausta sekä job shadowing -työharjoittelua.

Hanketta koordinoi Tampereen yliopisto ja sen osatoteuttajia ovat Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot. Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate osallistuu muun muassa opiskelijavalintaan ja toimii hankkeen koulutuksissa kielikouluttajana.

MOKOMA-valmennusta korkeakoulutetuille maahanmuuttajille

Monipaikkainen valmennus asiantuntijatehtäviin korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille (MOKOMA) on hanke, jossa pilotoidaan monipaikkaisia, työllistymistä edistäviä kielikoulutuksia korkeakoulutetuille ulkomaalaistaustaisille työnhakijoille. Koulutuksen tavoitteena on suhteuttaa korkeakoulutetun maahanmuuttajan kielellinen osaaminen erityisesti asiantuntijatyön vaatimuksiin työelämälähtöisesti.

Hankkeessa kehitetään myös digitaalisen oppimisen menetelmiä ja työelämälähtöistä kielitaidon arviointia, tavoitteena tukea alueen työllistymistä edistäviä palveluja.

Hanketta koordinoi Karelia-ammattikorkeakoulu, yhteistyökumppaneinaan Itä-Suomen yliopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Hankkeen tavoitteena on synnyttää korkeakouluyhteistyössä uusia toimintatapoja ja konkreettisia työkaluja ulkomaalaistaustaisten henkilöiden työllistymisen helpottamiseksi.

Lue opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote aiheesta:

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/liki-31-miljoonaa-jatkuvaan-oppimiseen-vauhdittamaan-tyollisyytta-tasa-arvoa-ja-osaavan-tyovoiman-saatavuutta

Lisätietoja:

Suomen kielen koulutusta terveydenhuollon ammattilaisille: kouluttaja Tuula Korhonen tuula.korhonen@uef.fi +358 50 384 6956

Monipaikkainen valmennus asiantuntijatehtäviin korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille: suunnittelija Heli Kaarniemi heli.kaarniemi@uef.fi +358 50 322 8644