Hyppää pääsisältöön
Kolme oranssia gerbera-kukkaa

Taitava opettaja 2023 -palkinto kahdeksalle opettajalle

Itä-Suomen yliopisto palkitsi ansioituneita opettajiaan oppimisympäristöseminaarin yhteydessä tiistaina 22. elokuuta. Tänä vuonna palkinnot jaettiin toista kertaa kahdessa kategoriassa: yksittäiset opettajat sekä opettajaparit tai -tiimit.

Yksittäisten opettajien kategoriassa Taitava opettaja 2023 -palkinto myönnettiin yliopistonlehtori Johanna Rämölle fysiikan ja matematiikan laitokselta sekä yliopistonlehtori Lasse Eroselle soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastolta. 

Opettajaparin tai tiimin palkinnon saivat tänä vuonna professori Anu Puusa ja yliopisto-opettaja Sanna Saastamoinen kauppatieteiden laitokselta, sekä tiimi, johon kuuluvat historia- ja maantieteiden laitokselta apulaisprofessori Moritz Albrecht, yliopistonlehtori Jani Karhu, apulaisprofessori Olli Lehtonen ja tutkijatohtori Maija Halonen

Palkintoperustelut:

Johanna Rämö: Rämön opetuksessa korostuu opiskelijakeskeinen pedagogiikka, erityisesti vertaisopettajuuden käytössä. Hän on laajentamassa opetusmallia yhteistyössä myös muihin oppiaineisiin. Opetuksessaan hän on huomioinut geneeriset työelämän taidot ja ottanut ne osaksi opiskelijoiden suoritusten arviointia. Opiskelijapalautteen käsittely on Rämöllä merkittävä osa opetuksen kehittämistä. Rämö on myös kehittänyt itsearviointiin uusia ratkaisuja, joissa hyödynnetään myös automaattista palautetta. Hän jakaa opetuskäytänteitään aktiivisesti kansainvälisessä yhteistyössä.

Lasse Eronen: Eronen on kehittänyt opetustaan vuosien ajan tutkimusperustaisesti ja tehnyt yhteistyötä niin lähikollegoiden kanssa kuin tiedekuntien välillä. Lasse käyttää oppimisanalytiikkaa opetuksensa kehittämiseen, ja hän on toiminut itsearvioinnin vastuukehittäjänä Arviointimaa-verkkoympäristön kehitystyössä. Opiskelijapalautteen hyödyntämisen lisäksi hän osallistaa opiskelijoita pro-gradu-tutkielmien avulla, joissa käsitellään opetuksen kehittämisen teemoja. Tutkimusperustainen toiminta sekä käytänteiden jakaminen korostuu Erosen opetuksessa ja on osana myös työelämätaitojen kehittämistä.

Anu Puusa ja Sanna Saastamoinen: Puusa ja Saastamoinen ovat kehittäneet opintojaksoa, jossa on vahvasti mukana osuuskuntien työelämän toimijoita. Kyseiselle opintojaksolle osallistuvat opiskelijat ovat vuorovaikutuksessa työelämän toimijoiden kanssa, ja työelämätaidot ovat osana opetuksen perustaa. Opiskelijakeskeinen sisältö muodostuu erityisesti paneelikeskusteluista ja opiskelijoiden toteuttamista empiirisistä tutkimuksista. Opettajapari hyödyntää opiskelijapalautetta, jonka perusteella tehdyt muutokset ovat saaneet kiitettävää palautetta. Opetuskäytänteitä on jaettu yhteistyössä muodostuneiden yritysverkostojen kautta kansallisesti, ja aihe on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta.

Moritz Albrecht, Jani Karhu, Olli Lehtonen ja Maija Halonen: Albrecht, Karhu, Lehtonen ja Halonen toimivat tiiminä, joka on kehittänyt työelämärelevanssia painottavan opintojakson. Yliopiston ulkopuoliset toimijat osallistuvat oppimistehtävien laatimiseen ja palauteen antamiseen sovelletun Team-Based Challenge -opetusmenetelmän mukaisesti. Tiimi on saanut opiskelijapalautteessa kiitosta erityisesti opetuksen toteuttamisen ideasta. Tiimin kehittämä opintojakso on myös hyvin toistettavissa muissa konteksteissa. Tiimi työskentelee oppiainerajat ylittäen ja on jakanut kokemuksiaan kansallisesti konferenssien avulla.

Taitava opettaja -verkostossa jo 33 opettajaa

Tänä vuonna palkitut muodostavat aiemmin palkittujen opettajien kanssa Taitava opettaja -verkoston, johon kuuluu nyt 33 opettajaa. Verkoston tarkoituksena on edistää opetuksen arvostusta ja kehittämistä Itä-Suomen yliopistossa. Palkinnon saamisen kriteerejä ovat muun muassa opetuksen yhteisöllinen kehittäminen, opetusmenetelmien monipuolisuus sekä opiskelijakeskeisyys. Kaikki palkitut tekevät yhteistyötä monien eri tahojen kanssa ja hyödyntävät opiskelijapalautetta oman opetuksensa kehittämisessä.
 

Lisätietoja: Oppimisympäristöjen kehittämisjohtaja Kari Korhonen, kari.korhonen(at)uef.fi, p. 050 432 3826